středa 7. prosince 2022

Postavme školu v Africe 2022

Ve dnech 23. a 24. 11. 2022 proběhla na naší škole tradiční humanitární sbírka Postavme školu v Africe. Na výzdobě školy se podílely téměř všechny dívky z Úžlabiny. U kasičky se pak střídaly dvojice z I1D, I3C a I3D. Podařilo se vybrat 3 233 korun.Peníze poputují na výstavbu a zařízení další školy tam, kde dobré podmínky pro vzdělání nejsou samozřejmostí.

Děkujeme všem dárcům z řad žáků a jejich rodičů i učitelům naší školy.

Dana Havlíková
Marek Hanzl za studentský parlament