pátek 29. června 2018

Slavnostní předávání certifikátů CISCO

Dne 28. 6. 2018 se v učebně 111 uskutečnilo předávání odborných certifikátů z oblasti počítačového hardwaru a softwaru (certifikát IT Essentials) studentům 2. ročníků oboru Informační technologie a odborných certifikátů z oblasti počítačových sítí (certifikát CCNA1 – Introduction to Networks) studentům 3. ročníku oboru Informační technologie. Certifikát IT Essentials získalo celkem 27 žáků a certifikát CCNA 1 – Introduction to Networks celkem 17 žáků. Učivo pokrývající požadavky na udělení těchto se na škole vyučuje v rámci programu Cisco Networking Academy.


Absolventi kurzu IT Essentials získali a prokázali znalosti z oblasti hardwaru a softwaru počítače, základů počítačových sítí a zabezpečení. Dále získali znalosti a dovednosti z oblasti konfigurace a ovládání mobilních zařízení, komunikace se zákazníkem a řešení problémů vyskytujících se jak u počítačů, tak u mobilních zařízení.

Absolventi kurzu CCNA 1 – Introduction to Networks získali a prokázali znalosti a dovednosti z oblasti základů počítačových sítí, síťových protokolů, síťových modelů a v oblasti návrhu malých sítí včetně návrhu IP adresace pomocí protokolů IPv4 a IPv6. Absolventi tohoto kurzu jsou tak schopni vybudovat, nakonfigurovat a spravovat malou síť postavenou na síťových prvcích Cisco včetně analýzy síťového provozu.

David Čepička