čtvrtek 3. března 2016

Jaderná elektrárna Temelín - exkurze

V únoru letošního roku se studenti třetích ročníků zúčastnili exkurze v Jaderné elektrárně Temelín. Součástí prohlídky byla audiovizuální prezentace o atomové elektrárně v informačním centru, expozice s maketami reaktoru, reaktorové haly, elektrárny a následně prohlídka 2. bloku elektrárny. Jaderná elektrárna Temelín byla plánována ještě za Československa jako jedna z hlavních staveb energetického systému Československa a bývalé RVHP. JETE je vybavena dvěma tlakovodními reaktory, každý o tepelném výkonu 3000 MW a elektrickém výkonu 1050 MW. V současné době pokrývá 20% spotřeby elektrické energie České republiky.

Hmotnost reaktoru bez chladiva je přibližně 800 t. Jako palivo slouží oxid uraničitý UO2 s průměrně 4,25 % obohaceného uranu 235. V reaktoru je celkem 92 tun paliva. Palivo tvoří podíl přibližně 15 % na ceně elektřiny z Jaderné elektrárny Temelín. K reaktoru jsou připojeny čtyři parogenerátory. Voda přicházející do parogenerátoru má teplotu 320 °C, pak předává teplo jiné vodě (určené už pro pohon turbíny). V turbogenerátoru (skládají se z parní turbíny, elektrického generátoru, budiče) se pak tepelná energie vody mění v pohyb turbíny a ta následně na elektrickou energii. Hlavní zařízení sekundárního okruhu se nachází ve strojovně. Nejdůležitějším zařízením je turbogenerátor 1000 MW. Vyrobená elektřina energie je pak po zvýšení napětí transformátory z 24 kV na 400 kV odváděna do rozvodny Kočín. Konstrukce kontejnmentu chrání reaktor a primární okruh před vnějšími vlivy a okolí elektrárny před následky případné havárie. Uvnitř kontejnmentu je trvale udržován mírný podtlak, který znemožňuje únik menších množství radioaktivity do okolí. Voda potřebná k chlazení se odebírá z vltavské nádrže Hněvkovice a zpětně se vypouští do Vltavy v prostoru nádrže Kořensko. Soustava těchto dvou vodních děl se budovala současně s elektrárnou. Elektrárna má čtyři chladicí věže vysoké asi 155 m. Jejich průměr u paty je 130 m. Chladicí věže elektrárny tvoří dominantu celého okolí a jsou vidět ze vzdálenosti 30 km, pára nad nimi až ze 70 km.

Exkurze se studentům velmi líbila a získané informace jistě obohatí jejich znalosti z elektrotechniky.  Jaderná elektrárna není veřejnosti běžně přístupná, platí v ní velmi přísná bezpečnostní opatření. Z tohoto důvodu se jedná o poměrně atraktivní akci, protože většina studentů už tuto možnost nikdy mít nebude.

Libuše Skalická

1 komentář:

  1. Ou, to není moc hezké :( http://uzlabinskyblog.blogspot.com/2016/03/jaderna-elektrarna-temelin-exkurze.html

    OdpovědětVymazat