úterý 20. června 2017

Celostátní kolo SOČ 2017

V den odjezdu (v pátek 16. 6.) jsem se v 9:30 dopravil k domově dětí a mládeže v Karlíně, kde byl již přistaven autobus, kterým jsme v 10:00 měli odjíždět.

Při dostavení se k autobusu byla skutečnost mé přítomnosti zapsána paní Sobkovou a objemnější zavazadla byla uložena do úložného prostoru autobusu, lehčí zavazadla jsme si vzali s sebou do nezaplněného autobusu. Cesta trvala přibližně 3,5 hodiny se spoustou zastávek na benzínových pumpách.

Po příjezdu do Boskovic jsme se nejdříve zařadili do fronty na zapsání a poté ještě do fronty na plastové tašky s reprezentativními předměty a informačními brožurkami. Po zápisu a získání těchto tašek jsme se odebrali do domova mládeže, kde nám byly přiděleny pokoje; shodou okolností jsem byl na pokoji sám.

V 17:00 se konalo slavnostní zahájení v místním Letním kině Boskovice, kde nám popřáli hodně úspěchů doktoři věd z české akademie věd a samotní pořadatelé SOČ a další hosté. Od 18:30 byla vydávána večeře a v 19:30 byla možnost konzultace s účastníky minulých ročníků SOČ.


Druhý den byla od 6:00 snídaně a od 8:00 byly zahájeny obhajoby. Na mne se dostala řada až okolo 12:10. Obhajoval jsem práci s názvem Pájecí stanice do auta pro polní techniky.

Od 11:30 do 13:30 se vydával oběd.

Po obhajobách byla možnost předvést svou práci pomocí posteru v tělocvičně a od 17:00 se podávala večeře. V 19:15 byl program pro studenty, kteří měli zájem, a to návštěva kina či plaveckého bazénu.


Poslední den byla od 6:00 podávána snídaně a od 8:00 do 12:00 byl opět program pro studenty, ovšem tentokrát venkovní návštěvy boskovických památek. Od 11:00 do 13:00 byl podáván oběd a ve 13:30 bylo slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola SOČ opět v letním kině Boskovice.

Po skončení přehlídky byly již připraveny autobusy pro rozvoz účastníků domů.

V celostátním kole SOČ 2017 jsem se svou prací obsadil 4. místo.

Jan Šlehofer, E1.B

Žádné komentáře:

Okomentovat