pátek 16. června 2017

Laboratorní práce na Úžlabině

Ve školním roce 2016/2017 nakoupila SPŠE V Úžlabině sadu žákovských a jeden učitelský mikroskop díky finančnímu příspěvku SRPŠ. Mikroskopy byly použity k laboratorním cvičením pro první ročníky oborů Informatika a Elektrotechnika a dále pro třetí ročník oboru Technické lyceum.

První ročníky dostaly za úkol vytvořit dočasný preparát z cibule kuchyňské, pozorovat ho pod mikroskopem a provést nákres rostlinné buňky do protokolu. Následně si žáci zvýraznili celý preparát přikápnutím Lugolova roztoku, který umožnil lépe zobrazit jednotlivé buněčné kompartmenty.
Třetí ročníky izolovaly DNA z rostlinného materiálu pomocí detergentu a ethanolu. Tu pak velmi opatrně přenesli na podložní sklíčko a vytvořili tak dočasný preparát, který následně pozorovali pod mikroskopem.Obě laboratorní práce hodnotím jako velmi povedené, čemuž také odpovídá známka z protokolů, protože většina žáků obdržela jedničku. V následujícím školním roce plánujeme zařadit výuku s mikroskopem také do předmětů somatologie a základy ekologie.

Za celou komisi přírodovědných předmětů bych rád poděkoval Sdružení rodičů a přátel školy za zakoupení těchto pomůcek, které pomáhají ještě více zkvalitňovat výuku přírodovědných předmětů.

Martin Čermák

Žádné komentáře:

Okomentovat