pátek 5. února 2016

Exkurze do laboratoří FEL ČVUT

Naše třída třetího ročníku oboru Elektrotechnika se zaměřením na lékařské přístroje za doprovodu profesora Ing. Jaroslava Fukátka dostala ve čtvrtek 28. 1. 2016 příležitost prohlédnout si některé z laboratoří ČVUT. První z námi viděných laboratoří byla laboratoř zaměřující se na využití plazmatu k hubení bakterií, sterilizaci nástrojů a dalších využitích převážně v lékařských oborech. V této laboratoři jsme viděli pokus, kde s využitím výboje koróny o síle 12KV a 300mA vznikla plazma, která pak následně hubila bakterie ve zkumavce pod elektrodou.

Dále jsme pokračovali do laboratoře, kde se zkoumala jaderná fúze. Zde jsme si vyslechli přednášku o jejím principu a konstrukci přístroje. Na první pohled nás zarazily čtyři obrovské 18kV kondenzátory, které zajišťují chod zařízení, protože zařízení nadmíru přetěžuje veřejnou rozvodnou síť. Ale i fakt, že zařízení funguje na principu slučování lehkých atomových jader, přičemž dochází k uvolnění energie, zaujal naší pozornost.

Jako další byla na řadě mlžná komora, což je poměrně starší zařízení určené k dvojrozměrnému zobrazení pohybu radioaktivních částic. Program zde se týkal právě pozorování různých reakcí na různé zdroje záření.

Pak následovala ještě krátká zastávka v laboratoři zabývající se barierovými a klouzavými výboji. Jednalo se v podstatě o proražení výbojem proud vzduchu. Ale jelikož se jednalo o prototyp zařízení ,bylo nám zakázáno fotit.

Poslední a nejzajímavější zastávkou byla bezodrazová místnost. Jedná se, zjednodušeně řečeno, o místnost jejíž stěny byla uzpůsobeny tak, aby neodráželi zvukové vlny. Velmi zajímavý byl pokus, při kterém se nejdříve vystřelilo ze startovací pistole mimo místnost (rozdíl v hlasitosti byl nečekaně velký). V bezodrazové místnosti byl totiž takový výstřel shodný s výstřelem z kapslíkovky. Celkově se nám prohlídka líbila.

Další fotky jsou k dispozici na našem facebooku.

Bohumil Holada, E3.A

Žádné komentáře:

Okomentovat