středa 11. října 2017

Studentské volby 2017

Ve středu 4. října 2017 se u nás na škole konaly „Studentské volby“, které předcházejí reálným parlamentním volbám a na rozdíl od normálních voleb je zde věková hranice určena na 15 let. I přes to, že výsledky studentských voleb se nijak nezapočítávají v těch „ostrých“, se do tohoto projektu přihlásily letos necelé tři stovky škol. Jde o dobrou možnost, jak zjistit, jaké politické názory zaujímají právě studenti středních škol a také je to možnost vyzkoušet si, jak to u reálných voleb vlastně funguje. Zvláště ve čtvrtém ročníku máme v letošním roce mnoho prvovoličů.Sraz volební komise, tedy mě, Marka Tomčiaka a Míši Strnadové jsme s paní profesorkou Kateřinou Vospálkovou naplánovali na půl osmé ráno. Pomoci nám přišel ještě student ze třídy L1.E, Jakub Rychlý, který byl na naší škole jedním z iniciátorů této akce. Přesunuli jsme se do volební místnosti, kterou jsme vytvořili z jinak obyčejné učebny 114, připravili jsme si volební lístky, urnu a už jen čekali, až se dostaví první třída. Jakožto předseda volební komise jsem poté každou třídu uvedl, přivítal na Studentských volbách a společně s Kubou jsme jim vysvětlili, jak vlastně bude volba probíhat, jak správě označit vybranou stranu a kam potom s volebním lístkem zamířit. Míša s Markem poté rozdávali lístky a odškrtávali si jména. Samozřejmě jsme nezapomněli zmínit, že každý student má právo nevolit a k ničemu je tedy nenutíme. I přes to byla volební účast až na pár výjimek ve všech třídách skoro stoprocentní.


Po tom, co se u nás ve volební místnosti vystřídalo všech 17 tříd, přišla druhá část naší práce. Bylo potřeba sečíst všechny hlasy. K tomu všemu jsme měli přesné instrukce co a jak a taky kolikrát. Nejprve jsme tedy dvakrát sečetli všechny hlasovací lístky. K naší radosti seděl jejich počet přesně s počtem studentů, kteří se voleb zúčastnili. Celou dobu jsme si totiž do Excelu dělali statistiku přítomnosti a odevzdaných hlasů, abychom na konci měli méně práce. Potom jsme museli vyřadit neplatné lístky. Pár jich bylo. Na většině studenti chybovali hlavně v tom, že zakroužkovali celý název strany a ne jen její číslo. Přesně na tuto chybu jsme každou třídu před rozdáním lístků upozorňovali. Na jednom lístku jsme však našli dopsanou i vlastní stranu a také jsme objevili lístek, jehož autor se rozhodl hlasovat pro úplně všechny vypsané strany včetně těch, které v Praze ani nekandidují.


Když jsme tedy měli jen jednu velkou hromadu platných lístků, zbývalo rozdělit je podle strany, která na nich byla zakroužkována a následně pro jistotu dvakrát spočítat, kolik lístků hromádka obsahuje. Tímto způsobem jsme nakonec došli k finálním výsledkům. Nutno podotknout, že jsme si díky připravené tabulce v počítači značně ulehčili práci, když za nás Excel sám dopočítával kontrolní hodnoty a hlásil, zda sedí všechny počty a jestli jsme někde při sčítání neudělali chybu. Výsledky jsme následně přes webové rozhraní odeslali včas na servery pořadatele studentských voleb, tedy organizace Jeden svět na školách. Pak už zbývalo jen přetvořit volební místnost zpátky na učebnu 114.


Celkově bych řekl, že to pro mě byla další zajímavá zkušenost. I když to byly volby jen „nanečisto“, volilo se z reálných stran a přesně tak, jak by to bylo ve skutečnosti. Sám jsem letos prvovoličem a jsem rád, že jsem měl možnost si něco takového vyzkoušet.


Dominik Kadera, L4.D

Žádné komentáře:

Okomentovat