úterý 6. března 2018

Exkurze na DOD FBMI ČVUT na Kladně


Žáci tříd E2.A a E2.B měli možnost se zúčastnit v rámci DOD na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Praha na Kladně několika přednášek, názorných ukázek a podílet se na několika lehkých cvičeních. Škola umožňuje studium v šesti oborech bakalářského i navazujícího magisterského studia, má kvalitní i moderní vybavení učeben, laboratoří a poslucháren, ale i kvalitní pedagogický sbor.

Všechny ukázky, které jsme absolvovali, byly velice zajímavé, stručné a zábavné. Měli jsme možnost sledovat funkce lidského těla na figuríně virtuálního umělého pacienta, jak probíhají v čase a jak se třeba mění při zástavě dechu nebo při infuzi adrenalinu. Další aktivity se týkaly např. měření dioptrické hodnoty a propustnosti pro UV záření brýlových čoček a sestavení jednoduchého dalekohledu. Zajímavá byla i ukázka možností umělé inteligence – robotické hračky z Lega při skládání Rubikovy kostky. Zaujalo nás i povídání, jak využít senzor v herní konzoly jako pomůcku pro slepé, jak lze sledovat aktivitu mozku a jak vytvořit program, který rozezná možné anomálie na lebce, a mnoho dalších činností.


V závěrečné přednášce nás děkan školy seznámil s možnostmi studia na FBMI a všemi obory studia. To bylo doplněno vystoupením zástupců studentů, kteří tyto obory studují o svých dojmech a zkušenostech ze studia.

Tomáš Běhal, E2.A

Žádné komentáře:

Okomentovat