úterý 18. prosince 2012

Kdo se pozná, ať se přizná! (aneb perly z našich řad I.)


Třídní kniha
Milí studenti a kolegové, již na základní škole mi učitelé předpovídali kariéru spisovatelky (z důvodu čilé „podlaviční“ korespondence se spolužáky, zápisů přeřeknutí mých spolužáků i učitelů a občasného přepisování sešitů). Jelikož tedy léta sbírám školní perličky, rozhodla jsem se s vámi v době předvánoční (jako takový hromadný vánoční dárek) o některé z nich podělit. Jména zúčastněných byla pozměněna z důvodu ochrany osobních údajů. Vyhlašuji soutěž o rozpoznání co největšího počtu studentských autorů níže popsaných perel. :-)

Lenka Suchánková (školní rok 2012/2013)

Část prvá – na tesání do kamene


Učitelka v prvním ročníku naší školy ukončuje písemku: „Tak dopíšeme, kdo věděl, napsal…“
„Kdo nevěděl, opsal z taháku!“, ozvalo se ze zadní lavice.

Zápisy v třídní knize I3.C blahé paměti v tentýž den:
„Dlaba spí při hodině a ještě se k tomu přizná.“
„Šeda a Haslan spí při hodině EKO.“
Zápis den poté: „Šeda se při EKO válí na lavici (je to takový jeho zvyk).“

Zápis v třídní knize I4.E blahé paměti:
„Poštolka spí při hodině jako Šípková Růženka a nedá se běžným způsobem probudit.“

Zápis v třídní knize L4.E blahé paměti:
„Šmula by se neměl hlasitě vyjadřovat před jedenáctou hodinou dopolední.“
Zápis jiného učitele o týden později:
„Potvrzuji zápis kolegy o Šmulovi.“

Učitelka: „Odnes třídní knihu do ,grafiky‘.“
Student zamyšleně: „Do trafiky?“

Učitelka v maturitním ročníku: „Slovo traktorista píše někdo zásadně s tvrdým Y – no co to je?“
Student: „A ono se píše s měkkým???“

Maturitní opakování databázových systémů. Student vysvětluje: „Relace 1:N je, že každý muž může mít více žen, ale každá žena může mít jen jednoho muže.“

Student kreslí při závěrečné práci z grafiky letadlo. Čeká na něj kamarád a nahlas si stěžuje: „Ty vole, co to tam kreslí? Monu Lisu?“

Student u maturity: „Bloková struktura programu je, že program je rozdělen do bloků, ve kterých je uveden program.“

Učitelka: „Jaký jazyk je Python? Do jaké skupiny programovacích jazyků patří?“
Student: „ Nadpřirozený!“

Učitelka: „Co bylo předchůdcem hromadného zpracování dat na PC?“
Z lavic se ozve: „Ruční třídění…“.
„…odpadu!“

Učitelka: „Terminátor u sběrnicové topologie, no to je přece ukončovač, koncovka!“
Student: „To jako myslíte ustřihlej kabel?“

Část druhá – infarktózní perly z písemek

Student v písemce z grafiky: „Uzel je prvek sítě (aktivní, pasivní). Hladký, když pracuje správně. Ostrý, když nefunguje správně.“
Učitelka: „Asi budu taky ostrá.“
Student: „To jako, že nebudete fungovat správně?“
(Uzel je v grafice dle Bézierova popisu křivky bod, v němž se čára ostře láme, nebo mění směr.)


2 komentáře: