pátek 29. června 2018

Slavnostní předávání certifikátů CISCO

Dne 28. 6. 2018 se v učebně 111 uskutečnilo předávání odborných certifikátů z oblasti počítačového hardwaru a softwaru (certifikát IT Essentials) studentům 2. ročníků oboru Informační technologie a odborných certifikátů z oblasti počítačových sítí (certifikát CCNA1 – Introduction to Networks) studentům 3. ročníku oboru Informační technologie. Certifikát IT Essentials získalo celkem 27 žáků a certifikát CCNA 1 – Introduction to Networks celkem 17 žáků. Učivo pokrývající požadavky na udělení těchto se na škole vyučuje v rámci programu Cisco Networking Academy.


Absolventi kurzu IT Essentials získali a prokázali znalosti z oblasti hardwaru a softwaru počítače, základů počítačových sítí a zabezpečení. Dále získali znalosti a dovednosti z oblasti konfigurace a ovládání mobilních zařízení, komunikace se zákazníkem a řešení problémů vyskytujících se jak u počítačů, tak u mobilních zařízení.

Absolventi kurzu CCNA 1 – Introduction to Networks získali a prokázali znalosti a dovednosti z oblasti základů počítačových sítí, síťových protokolů, síťových modelů a v oblasti návrhu malých sítí včetně návrhu IP adresace pomocí protokolů IPv4 a IPv6. Absolventi tohoto kurzu jsou tak schopni vybudovat, nakonfigurovat a spravovat malou síť postavenou na síťových prvcích Cisco včetně analýzy síťového provozu.

David Čepička

Exkurze do firmy Globus

Studenti druhých ročníků oboru Informační technologie navštívili ve čtvrtek 21. 6. 2018 v rámci Týdne německých firem firmu Globus, která v ČR provozuje síť hypermarketů. Cílem exkurze bylo seznámení s firmou Globus se zřetelem na možné budoucí uplatnění po ukončení studia.

Po příchodu na recepci firmy byli žáci uvedeni do konferenční místnosti, kde byli připraveni zástupci z personálního oddělení a IT oddělení firmy. Nejprve proběhla prezentace firmy Globus jako takové, žákům byla stručně představena historie, aktuální stav (zastoupení v různých zemích, počet hypermarketů…) a nastínění vývoje do budoucnosti. Následně byl pro žáky připraven krátký test o ceny, který obsahoval otázky na firmu Globus (v podstatě zde byly otázky, jejichž odpovědi zazněly v prezentaci). Poté bylo pro žáky připraveno občerstvení a po krátké přestávce pokračovala prezentace IT oddělení firmy. V prezentaci byly představeny nástroje a produkty, které firma v IT oddělení používá, byly nastíněny možnosti umístění na konkrétních pozic, na které by žáci mohli po ukončení studia, popř. v rámci praxe nastoupit. Dále byly nastíněny možnosti dalšího kariérního postupu. Dále byla pro studenty připravena skupinová práce, ve které vymýšleli, jak by měl vypadat obchod budoucnosti. Žáci se tohoto úkolu zhostili velmi dobře a byli za své miniprojekty pochváleni. Nakonec následovala prezentace, která naznačovala budoucí trendy v nakupování, resp. projekty, na nichž firma Globus pracuje a které představí v blízké budoucnosti.

Podle mého názoru byla exkurze pro žáky přínosná, protože se dozvěděli o dalších možnostech budoucího uplatnění nejen po ukončení studia, ale i při studiu a řada z nich si uvědomila, že i firmy, která se na první pohled nezaměřuje na IT řešení, vyžaduje samostatné IT oddělení.

David Čepička

neděle 24. června 2018

Ocenění našich studentů na Staroměstské radnici

V pondělí 11. 6. 2018 se naši studenti zúčastnili slavnostního přijetí v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Tomáš Hančl, Dominik Kadera, Tomáš Mezera a Matěj Šmíd převzali pamětní listy za úspěšné umístění v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ČR a Magistrátem hlavního města Prahy. 

Po slavnostním aktu následoval raut a poté pro zájemce komentovaná prohlídka Staroměstské radnice, kdy jsme se zdarma podívali i do míst veřejnosti běžně nepřístupných včetně Staroměstské věže.

Lenka Suchánková
  
pondělí 18. června 2018

III. školní akademie: Úžlabina a stroj času

V úterý před Velikonocemi (27. března 2018) proběhla v Salesiánském divadle III. školní akademie s názvem Úžlabina a stroj času. Ze zkoušek a z představení máme řadu fotografií a videozáznam, které vám nyní můžeme předložit.

Z výběru fotografií vznikla také slideshow podbarvená hudbou, která v akademii zazněla živě. Komentář je připojen, takže kdo nemá čas na celé video, může se podívat alespoň na „akademii v kostce“ za 3,5 minuty.

Tématem letošního představení byla cesta dějinami „do pradávna a pak zase zpět“ (jak jsme zpívali v závěrečné písni). Hlavní rekvizitou byl proto stroj času. Ten vznikl na půdě školy: od nápadu přes návrh po technické zpracování (tj. samotnou výrobu ze dřeva, kovu a papíru), „designové“ doladění (polepení kobercem, tapetou a alobalem), osazení LED páskami a displayem, jeho naprogramování podle scénáře akademie a řízení z mobilního telefonu.

Na akademii se podílelo asi 60 studentů z různých tříd. Byli mezi nimi osvědčení divadelníci, ale také jsme objevili nové talenty. A velmi výrazně se letos podíleli prváci: mezi nimi byli šermíři i kouzelník, tanečnice i herci. I mezi vyučujícími jsme našli nové spolupracovníky.

Do příprav jsme dali maximum. Mnoho věcí se povedlo, někde se muselo improvizovat, ale vzniklé zádrhele byly úsměvné. Třeba ten s korunou Karla IV… Bude na co vzpomínat, protože jsme si i při pilné práci užili spoustu legrace. A já věřím, že ti, kteří si to letos zkusili, půjdou do akademie i příště.

O programu akademie by se dalo dlouze psát. Ale proč? Raději se podívejte na fotografie a video. Faktem ovšem je, že žádný záznam nenahradí atmosféru v hledišti. Takže pokud jste akademii letos prošvihli, můžete to napravit příští rok.

Téma Školní akademie 2019 už máme. Pracovní název je „L.“. Vy zatím můžete přemýšlet, o čem bude.

Miluše Moravcová