pátek 11. prosince 2020

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti a velký úspěch Úžlabiny

Žáci 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie se v letošním školním roce zapojili do celostátní středoškolské soutěže kybernetické bezpečnosti. Školní kolo probíhalo elektronicky formou online testu. Test obsahoval otázky nejen z témat zaměřených na počítačovou bezpečnost, ale zahrnoval i oblasti programování, operačních systémů, počítačových sítí, logiky a psychologie. Z naší školy byl nejúspěšnějším účastníkem Jana Dvořáčková ze třídy I4D, která se v konkurenci pražských odborných škol i gymnázií umístila na 1. místě. Dalšími velmi úspěšnými účastníky byli Vojtěch Hořánek z I4D (5. místo), Vít Pecháček z I4B (6. místo), Kryštof Zajíček z I3D (8. místo), Michael Brabec z I4D (9. místo) a Adam Rutar z I3C (10. místo).


Celkem se z celé Prahy zúčastnilo 192 žáků středních odborných škol a gymnázií, z nichž do 2. kola postoupilo celkem 137 žáků. Soutěže se zúčastnilo celkem 168 žáků naší školy a z nich postoupilo do druhého kola 126 žáků. Druhé kolo soutěže začíná 23. 12. 2020 a končí 22. 1. 2021 a bude probíhat ve vlastní režii žáků samotných.


Předání cen nebude vzhledem ke stávající epidemiologické situaci prezenčně návštěvou zástupců soutěžního výboru ve škole, ale diplomy a ceny budou zaslány úspěšným účastníkům poštou. Samotné oficiální vyhlášení výsledků a informace týkající se dalšího průběhu soutěže pak proběhne online.

David Čepička

pondělí 2. listopadu 2020

„Vodák“ 2020

Stejně jako každý rok uspořádala naše škola vodácký kurz, kde jinde než na řece Vltavě.

V sobotu 5. září se celá naše parta, včetně našich skvělých pedagogů, sešla ráno před školou, tady jsme společně vyčkali příjezdu autobusu, naložili jsme věci a vyrazili na dlouhou cestu do krásného jihočeského města Rožmberka nad Vltavou. Po cestě ještě nabíráme pana učitele Bláhu.


Hned po příjezdu do kempu stavíme stany a honem na suchý výcvik. Seznamujeme se s instruktory našeho kurzu, kteří nám vysvětlují zásady na vodě, ukazují nejlepší oděvy na vodu a nakonec to nejdůležitější, jak loď ovládat a hnát vpřed. Po suchém výcviku následuje zkouška na vodě, abychom byli připraveni na další den.


Ze začátku nám nebyla příroda příznivě nakloněna, a tak prvních pár dní bylo pod mrakem a po večerech jsme většinou zmokli. I přesto tu byl každodenní pokus o rozdělání ohně, ten se stal zábavnou podívanou pro všechny účastníky. Většinou se nám to nepovedlo, ale to nás nezastavilo a večer jsme si zpříjemnili hrou na kytaru a zpěvem. Ovšem usmálo se na nás štěstí a ve středu vysvitlo zlatavé slunce a zbytek týdne jsme strávili ještě v lepší náladě.


Na závěr, myslím, že kurz posílil naše osobnosti, dovolil nám sblížit se a začít více komunikovat s lidmi z ostatních tříd, se kterými se potkáváme jen letmo na chodbách školy. Zkrátka, strávili jsme fajn týden se skvělými lidmi a myslím že na „vodák“ budeme rádi a dlouho vzpomínat.

Jiří Khol, E2.A

středa 7. října 2020

Exkurze ETU II a vodní elektrárna Želina

Celkem 34 žáků čtvrtého a druhého ročníku oboru elektrotechnika navštívili 25. 9. 2020 uhelnou elektrárnu Tušimice II a také malou vodní elektrárnu Želina na řece Ohři. ETU II byla uvedena do provozu v letech 1974–1975 a od roku 1998 plně nahradila ETU I z let 1964–1965. Na místě ETU I dnes najdeme plně rekultivovaný pozemek a v jeho části nově zřízené skleníky pro pěstování rajčat pomocí energie z ETU II. Elektrárna ETU II prošla od roku 2007 do roku 2012 komplexní obnovou. V současnosti se řadí mezi nejmodernější uhelné elektrárny v Evropě. Díky umístění poblíž hnědouhelného dolu Libouš dosahuje tepelné účinnosti 41 %. Uhlí je dopravováno od těžebních strojů až ke kotlům elektrárny pomocí pásové dopravy. Elektrárna také zásobuje teplem nejbližší okolí a město Kadaň.

Exkurze začala ve školícím sále, kde jsme byli proškoleni o bezpečnostních rizicích po dobu exkurze. Následovala přednáška o principech uhelné a vodní elektrárny a o konkrétních vlastnostech ETU II a malé vodní elektrárny Želina.

Následně jsme se rozdělili do čtyř skupin a vydali jsme se po provozech elektrárny. Nejdříve jsme navštívili plně modernizovanou strojovnu, kde jsme si prohlédli turbosoustrojí v plném provozu. Elektrárna disponuje čtyřmi turbosoustrojími 200 MW.

Turbosoustrojí

Strojovna

Následně jsme se přesunuli do prostoru spalování, kde na nás dýchnul všudypřítomný jemný uhelný prach. Mohli jsme se přiblížit ke kotlům a malým otvorem si prohlédnout, jak vypadá žár 1 100 °C.

Otvor do kotle

Hlavním palivem je hnědé uhlí se svou výhřevností 8–11 MJ, které se namíchá s vápencem a vytvoří se palivo s výhřevností 9,5 – 10 MJ. Palivo putuje z lomu pásovou dopravou přes homogenizační skládku. Kotle se zapalují zemním plynem.

Exkurze pokračovala na střechu spalovny, kde jsme se mohli rozhlédnout do krajiny a prohlédnout další provozy patřící k elektrárně. Viděli jsme provoz s odsiřovacím zařízením, odsiřovací reaktory a elektrostatické odlučovače popílku se jmenovitým stejnosměrným napětím 75 kV. Dále zauhlovací most a chemickou úpravnu vody, chladicí věže a dopravu deponátu, čiřiče na chladicí vodě. Voda je další surovinou, kterou elektrárna spotřebovává ve velkém množství. Zdrojem vody ETU II je řeka Ohře. Demineralizovaná voda obíhá v uzavřeném okruhu kotel-turbína-kondenzátor-kotel jako teplonosné médium. Kondenzátor je chlazený vodou jako chladicím médiem. Další vodu elektrárna spotřebovává při odsiřování a chlazení dílčích procesů a zařízení.

Chladicí věže ze střechy budovy

Do chladicích věží ústí kouřovod, elektrárna nemá komín. Produkce škodlivých spalin je zcela minimální, přispívá k tomu také moderní metoda odsiřování pomocí vápencové vypírky s účinností 98 %. Vzniká surovina v podobě energosádrovce pro další průmyslové zpracování. Původní úložiště popelovin je nyní rekultivováno a očekává se nové využití pozemku.

Distribuční centrum popílku

Naše exkurze pokračovala přes prostory ventilátorových mlýnů, které drtí palivo na uhelný prach a vhánějí ho do kotle, do prostoru vnitřního zauhlování a následně zpět do strojovny.

Motor pro pohon ventilátorových mlýnů

Ventilátorový mlýn při opravě


Ve strojovně jsme si prohlédli kondenzaci, regeneraci a napájecí čerpadla. Součástí strojovny jsou také dva dieselové agregáty 1,6 MW pro napájení řídicího systému a natáčení turbíny v případě blackoutu. Součástí každé elektrárny musí být vývodová rozvodna, ETU II disponuje transformátory 15,75/400 kV s vývodem do rozvodny ČEPS Hradec u Kadaně. Naší poslední zastávkou před odjezdem na vodní elektrárnu Želina byl oběd v závodní jídelně, která je velmi příjemným prostředím pro zaměstnance elektrárny.

 Venkovní rozvodna 400 kV


Po přesunu k vodní elektrárně jsme se znovu rozdělili tentokrát na dvě skupiny vyrazili jsme k budově elektrárny. Vodní elektrárna Želina byla dokončena v roce 1908, ale léta její prosperity ukončilo ve 20. letech minulého století uvedení do provozu elektrárny Lomazice nad Ohří. Elektrárna Lomazice již neexistuje, je zatopena vodou Nechranické přehradní nádrže, která byla postavena v letech 1961–1968. Nechranická nádrž má také svou vodní elektrárnu. Vodní kanál dlouhý 7 km, který spojoval želinskou elektrárnu a elektrárnu Lomazice je nyní využíván jako náhon pro čerpací stanici surové vody pro ETU II. Modernizace elektrárny Želina proběhla v letech 1993–1994 a má nyní dvě Francisovi turbíny s generátory o celkovém výkonu 450 kW. V želinské elektrárně jsme si prohlédli náhon pro vírové turbíny a náhon pro Francisovi turbíny, dále velín a samozřejmě strojovnu s rozvodnou.

Generátor ve vodní elektrárně; nad ním hydraulika vpouštění vodního náhonu


Kulturní zátiší schodiště vodní elektrárny


Automatizace pro hydrauliku vpouštěcího otvoru

Vodní elektrárna Želina


Podařilo se nám i v době covidové zorganizovat a účastnit se velmi zajímavé odborné exkurze. I když jsme z hygienických důvodů nemohli navštívit centrální velín ETU II ani velín elektrorozvodny a podívat se na ovládání řídicího systému, přesto jsme byli exkurzí potěšeni.Josef Řehulka

pátek 2. října 2020

Vyhodnocení fotografické soutěže

První místo získal Jindřich Kubák ze třídy E2A se svým snímkem „Prádlo“.

Zde je hodnocení fotografa Marka Lamparta z Centra FotoŠkoda, které je již mnoho let naším štědrým sponzorem a oceňuje naše soutěžící:

Povedená středová fotografie s příjemnou sbíhavostí ulice do jednoho bodu ve středu fotografie. Vertikální linie šňůr od prádla doplněná barvami a stíny na chodníku dodávají fotografii zajímavou dynamiku a zajímavě tak narušují uhlazený dojem středové kompozice.

Sbíhavost a využití náhledu na daný prostor připomínají práci s geometrií využívanou zejména v impresionismu například Degasem. Fotografie působí velice reálným uklidňujícím dojmem.


Jako druhý se umístil „Žižka“ na fotografii Kryštofa Zajíčka ze třídy I2D.

Hodnocen je takto:

Hezká práce s detailem. Zde je hezky vidět dynamika ve fotografii podpořená pohledem Jana Žižky (z jeho strany vlevo) a koně v opačném pohledu (z jeho strany vpravo), což vyvolává dojem, jako by Jan opravdu na koni jel. Je to až filmový záběr. Středová kompozice a výřez působí velice živě. Vyrovnání poměru světla mezi popředím a pozadím je ideální. Kdo má rád aspoň trochu českou historii, může si z tohoto pohledu představit, že je vesničan stojící u cesty, a Jan projíždí těsně kolem něj, třeba na Rabí, kde později přišel o své druhé oko.


Dana Havlíková

středa 30. září 2020

Adaptační kurz 2020

První ráno na adaptačním kurzu

Probudil jsem se do neznámé místnosti; chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, kde jsem. Rozhlédl jsem se po místnosti. Byla to dřevěná chatka se čtyřmi palandami a v tu chvíli mi to došlo: jsem na adapťáku. Z minulého dne si pamatuji jména některých svých spolužáků – spolubydlících.

Nejsem první vzhůru - na druhé straně místnosti vidím hrát Ondru na telefonu. Otevírám skřínku, kam jsem si večer položil mobil, podívám se a zjistím, že mám ještě 20 minut čas, než se sejdeme u snídaně. Lehnu si na postel a přemýšlím, myšlenkami jsem se dostal do včerejšího dne, konkrétně do doby, kdy jsem přišel s geniálním vtipem; Zdeněk, který spí nade mnou, má postel, která jako jediná nemá přišroubovaný žebřík, a tak jsem ho sundal a schoval. Když spolužák přišel, až po chvíli ho našel, ale do té doby jsme se všichni dost nasmáli.


Taky jsem si vzpomněl, jak přišel někdo od vedle a vysadil nám dveře… A hned potom nám ukradli lavičku, která byla před chatkou, no, tady bude ještě sranda.

Když jsem byl vytržen z přemýšlení, byli už všichni vzhůru a připravovali se na snídani, taky jsem začal. Za chvíli jsme vycházeli z chatky, a já si říkal: Ještě dva dny!

Teodor Slavík, I1.B

Adaptační kurz

Před odjezdem na adaptační kurz byl sraz před školou. Pár lidí sice nejelo, ale to nám nebránilo v zábavě. Cesta byla docela dlouhá a do kempu jsme šli pěšky. Když jsme dorazili, byly nám přiděleny chaty. Já byl v chatě se čtyřmi Jany, Ondrou a Davidem.

Na chatce jsme se lehce skamarádili, protože jsme všichni video hráči. Prvních pár aktivit s instruktorem bylo hlavně na poznávání jmen. Třeba ta, kdy se použije prostěradlo: dva žáci si sednou naproti sobě, prostěradlo, které mají mezi sebou, se pustí a kdo řekne jméno toho druhého dříve, vyhrál. Potom byla večeře a další hra. A šli jsme na chatky a hráli s kamarády Among us.


Druhý den byl plný dalších aktivit. Jedna z nich byla stavění voru. Měli jsme k dispozici 4 velké duše od pneumatiky, 6 klád a 10 provazů. Na vor se mělo vejít nás 27 a pan profesor třídní. Pro mě bylo jednoduché se zapojit, protože s uzly mám zkušenosti. Vor jsme postavili docela rychle, ale dostat se po řece na druhý břeh a zpět byl docela problém. Chvíli nás to unášelo po proudu, ale pak jsme se chytili a dojeli tam a zpět. Po této náročné zkoušce jsme šli na večeři a přišlo další večerní hraní her v chatce.


Poslední den už se balilo, ale ještě před odjezdem jsme si užili poslední aktivitu. Bylo to stavění padáku pro vajíčko. Všem to šlo dobře, ale dvě vajíčka nepřežila.

Kvůli technickým potížím našeho autobusu jsme museli počkat na nový, a pak jsme se rozjeli domů.

Vít Babický, I1.B

Naše seznámení

Když jsem přišel první den do školy, nebyl jsem si úplně jistý ostatními spolužáky. Nebyl jsem si jistý tím, kdo se bude jak chovat a s kým bych se měl bavit. Naštěstí mám ve třídě další tři kamarády, které znám ze základní školy. Jen s těmi jsem se bavil celý první týden - až do adaptačního kurzu.

Když jsme přijeli na Garnataurus, byl jsem překvapen, jak se všichni spolužáci chtěli nějakým způsobem seznámit. Chatičky byly po osmi, proto jsme vzali ještě další čtyři spolužáky k sobě. Rychle jsme si na sebe zvykli a začali jsme se bavit a společných zájmech.

Čekaly nás společné aktivity, abychom se navzájem jako třída lépe poznali a naučili se spolupracovat. Tyto aktivity byly určitě užitečné, celé to pak završilo stavění voru.Adaptační kurz se mi líbil a určitě mi pomohl se seznámit s ostatními spolužáky.

Ondřej Smékal, I1.B

středa 19. února 2020

Ekonomická soutěž ve finanční gramotnosti

Od 11. listopadu 2019 probíhá po celé České republice vzdělávací soutěž na téma: Finanční gramotnost. Zúčastnili se jí studenti třetích ročníků, kteří tak měli možnost porovnat své znalosti z oblasti financí.

Až do 9. ledna 2020 probíhala školní kola s pravidly „každý sám za sebe“. U nás se nejlépe umístil Adam Krejzl, poté Tran Minh Duc na druhém místě a na třetím místě Miroslav Hornek. Tito žáci následně postoupili do okresního kola, kde spolupracovali jako tým proti ostatním školám a úspěšně získali první příčku tabulky. Teď už jim můžeme pouze držet palce, ať vyhrají i krajské kolo, které se bude konat mezi 12. únorem a 6. březnem, a postoupí tak do velkého finále.

Miroslav Hornek, I3.C

úterý 18. února 2020

Výlet do budoucnosti Ars Electronica Center

Naši výpravu do centra ARS electronica zahajujeme v pochmurné náladě ihned po návštěvě koncentračního tábora Mauthausen, který se nachází v blízkosti Lince, a tedy i ARS electronica. Centrum ARS se nachází v samotném středu hlavního města rakouské spolkové země Horní Rakousy.

Návštěvu zahajujeme u skříněk, kam si dáváme své věci a hned nás rozdělují na dvě skupiny, jedna bude mít anglicky mluvícího průvodce a druhá slovensky mluvícího. Spolu s dalšími účastníky stáže Erasmus+ jsem u anglicky mluvícího Rakušana, který spustí velice rychlou angličtinou s německým přízvukem. Dozvídám se, že celé centrum ARS je zaměřeno na umělou inteligenci, její využití a ukázku, že není nebezpečná.


Scházíme do dolních pater budovy, kde je umístěna sekce zaměřená na obraz. Průvodce nám ukazuje obraz Mony Lisy, který je umělou inteligencí rozpohybován tak, aby budil dojem, že žena je živá a že na nás mluví. Další zajímavá část nás čekala na samotném vrcholu budovy, kde se za pomoci umělé inteligence kombinují skladby dvou i více hudebních skladatelů. Tyto zvukové záznamy mě do té chvíle uchvátily asi nejvíce, je naprosto fascinující slyšet kombinaci Chopina a Mozarta v jedné skladbě. Scházíme opět ke vstupu a je nám řečeno, že nás čeká půl hodiny v DeepSpace 8k, což je promítání na zeď o rozměrech 16x9 metru a jak již název praví, v 8k.


Projekce v 8k je pro obě skupiny a je komentována slovenským průvodcem. Je to naprosto neuvěřitelné, nelze ani popsat, jaké pocity v člověku vyvolávají detailní, pečlivě ostré záběry v reálném čase, ať už vesmíru, nebo naší přírody. I když vidíte takové nádherné video v televizi, chcete další, je to jako droga a tady vám ji cpou rovnou po lžících. Nejvíce působivé, takzvaně „Mind blow“, jsou záběry přírody. Vidíme čmeláka přes celou zeď, vidíme i detail lidského oka, je to naprosto fascinující. Všichni jsme naprosto ohromeni, ať už ze záběrů vesmíru, přírody, nebo záběrů fiktivních. Věřím, že nejeden člověk změnil po tomto zážitku svůj přístup ke světu kolem nás.

Osobně bych návštěvu ARS Electronica doporučil každému, kdo se, byť jen trochu, zajímá o umělou inteligenci. Ovšem co se týče DeepSpace 8k, to je něco tak zajímavého, že bych to doporučil naprosto každému, nezáleží na tom, zda ho zajímá vesmír, lidské tělo, počítače, nebo prostě cokoliv, na co si vzpomenete. Je to určitě něco, co stojí za to minimálně jednou zažít.

Filip Havlík, L3.E


Já jsem ve skupině se slovenským průvodcem. Průvodce začíná vyprávět o historii muzea, jeho vzniku, co v něm můžeme vidět a co zde bude k vidění v budoucnu. Pak nás vede k prvním exponátům, a to do sekce práce s DNA:

„V této době již dokážeme měnit jak rostlinnou, tak živočišnou DNA. Uměl by mi někdo říct, k čemu to může být dobré u rostlin?”

Spolužák se hlásí a odpovídá: „No, můžeme jim takto dát ochranu proti škůdcům.”

„To také, ale hlavně můžeme vzít třeba RNA kaktusu, který nepotřebuje téměř žádnou vodu, a vložit ji například do nějaké zemědělské plodiny. To by mohlo v budoucnu vyřešit nedostatek vody na zavlažování. K čemu myslíte, že to může být dobré u člověka?”

Někdo se přihlásí a odpovídá: „Mohli bychom z DNA odstranit nemoci.”

„To bychom mohli, již jsme ve fázi, kdy dokážeme z DNA vystřihnout například rakovinu. Problém je v tom, že v té samé sekci, kde se nachází rakovina, se může nacházet nějaká lidská funkce, která by se vystřihla společně s ní. Kvůli tomu se tato metoda ještě nemůže používat.”


Dál nám průvodce povídá o zajímavém exponátu, který je právě ukázkou křížení DNA. Ukazuje nám na malou místnůstku, kam se můžeme jít podívat pouze po jednom. V další části expozice se máme prý posadit a poslouchat. Před sebou vidíme obrazovky s obličeji lidí a simulaci jejich stárnutí. Jelikož nás ale tlačí čas, tak se během chvíle přesunujeme do další části. Průvodce povídá o tom, že v Číně chtějí používat systém kamer, který dokáže rozeznat lidské obličeje, a podle toho poznat jejich identitu. Dozvídáme se, co všechno tyto kamery dokážou poznat. Pak nás ještě provádí dalšími zajímavými exponáty. Jeden z nich je zařízení, které po nasazení na hlavu dokáže vnímat frekvence mozku a po době potřebné pro kalibraci je možné psát vlastními myšlenkami. Na kalibraci ovšem nemáme čas, ale jeden z mých spolužáků dostává možnost si to vyzkoušet. Po nasazení vidíme, že na obrazovkách nabíhají grafy frekvencí a průvodce nám s úsměvem sdělí: „Tady vidíte, že váš kamarád má opravdu mozek. Nyní se můžeme podívat, jak se frekvence mění, když váš kamarád mrkne nebo otevře pusu. “ Spolužák od něho dostává pokyny. Zajímavá podívaná.


S kamarády zůstávám ještě hodinu v muzeu a pak se jdeme podívat do města.

Martin daněk, L3.E

Poznávací zájezd – Rakousko: Mauthausen

Je sychravé listopadové dopoledne, když se náš autobus zastaví před branami, za kterými se nejednomu udělá úzko při pomyšlení na to, co se tu v historii událo. Řeč je zde bezpochybně o jednom z nejznámějších nacistických táborů Mauthausen, a byť tento tábor nebyl převážně vyhlazovací, vryl se do pamětí lidí jako jeden z nejkrutějších.

Na první pohled je jasné, že veškerý úsměv a dobrou náladu necháme v autobuse. Fouká silný vítr, jelikož tábor je na nejvyšším místě v okolí a mně samotnému dochází, že s dobrou náladou jsem si nechal v autobuse i čepici a rukavice. Procházíme velkou vstupní branou a průvodkyně, jež nám místo popsala v autobuse, nastupuje na „Appelplatz“ a vysvětluje nám podrobnější detaily ze života tábora. Počty mrtvých, dělení vězňů i praktiky dozorců, ze kterých se nejednomu udělalo zle. „Z toho zůstává rozum stát,“ dodala sama průvodkyně, „když si vezmeme, jací lidé zde pracovali. Co se jim asi muselo honit hlavou? Když byli schopni šlapat po lidských tělech v botách s kovovými podpatky…“


S průvodkyní si jdeme dál prohlédnout vězeňské baráky - dům by nebylo správné pojmenování. Dřevěná zeď, prkenná podlaha. Interiér bez jediného kusu nábytku. Pouze postele, ale u nich platí podobný popis jako u baráku samotného. Ze dřeva a na jednu se muselo vejít 6 vězňů. Takto procházíme všemi budovami, až projdeme i tou poslední. Následně se jdeme podívat na masové hroby.

Už v této chvíli mi běhá mráz po zádech, ale ještě jsme nebyli v hlavní budově. K té nám průvodkyně pouze dodala: „ Teď si projdete hlavní budovu, nejdříve první patro, poté podzemí. K podzemí chci jen dodat, že je tam zakázané mluvit. Mluvit je tam velmi neslušné, nepietní.“ A skutečně, jak otevřu dveře do podzemí, uhodí mě do očí veliká pec, určená pouze na spalování mrtvol. Procházím další chodbou a zpozoruji jakési svítivé desky. Jsou na nich napsána jména všech známých mrtvých vězňů. Nějak mi z toho není dobře. Jména jsou psaná klasickou velikostí písma, kterou používáme ve wordových dokumentech. To by nebylo tak zlé, kdyby desky neměly plochu okolo 10m2, což po přepočítání jmen vydá strašlivá čísla. Poslední část v podzemí je však zdaleka nejhorší. Plynová komora. Je to strašný pohled, jediné, co dokážu, je se do nad ni naklonit, ale jinak hned pryč.


Tábor jsme prošli. Čekají nás ještě „schody smrti“, jak se jim zde přezdívá. A opravdu, docházíme k okraji skály, kde asi 100 m pod námi vedou dlouhatánské schody někam hluboko do dolu. Průvodkyně nám vypráví: „Tyto schody sloužily jako vyhlazovací prostředek, vězni měli za úkol ručně tahat třeba i padesátikilové kameny po těchto 186 schodech. Nebylo neobvyklé, že se z práce večer nevrátil ze skupiny nikdo.“


To byla hořká tečka za jedním z nejmrazivějších míst na zemi, kde nejednomu zůstává rozum stát: ze sadistických praktik dozorců i tragických životních podmínek vězňů. Jestli si odsud dnes máme něco odnést, je to určitě poučení, abychom už nikdy takovýto teror nedopustili, abychom něčemu podobnému pouze nepřihlíželi.

Lukáš Balcar, L3.E

Tokamak – Energie budoucnosti?


Jak jistě všichni vědí, dnešní lidstvo čelí velikým problémům, jedním z těch největších a nejhrozivějších však je globální oteplování. I proto jsme se s naší třídou a třídním učitelem – fyzikářem – rozhodli vydat se do Ústavu fyziky plazmatu, kde se v současnosti nachází největší fúzní reaktor v České republice, který by současnou klimatickou krizi mohl vyřešit. Ústav se nachází nedaleko od zastávky metra Ládví. Asi pět minut pěší chůze a otevírá nám doktor Jan Mlynář, jeden z pracovníků zdejšího výzkumu.


Pan doktor uvádí svou přednášku vysvětlením, co vlastně v Ústavu vědci zkoumají a jak by nám to mohlo do budoucna pomoci. „My tady vlastně zkoumáme, co se děje s látkami, když jsou vystaveny extrémně vysoké teplotě, máme tady teploty v řádech milionů stupňů.“ Nebezpečí však prý nehrozí, celé plazma (plyny, v nichž dochází k odštěpení elektronů, pozn. redakce) je udržováno pomocí super silných magnetů, navíc je tisíckrát řidší než vzduch. A jak tato technologie vlastně může pomoci? K tomu potřebujeme pochopit, jak takový fúzní reaktor vlastně funguje oproti klasickému, štěpnému.

Tak my vlastně navodíme ohromné teploty, toho dosáhneme výboji v magnetickém poli, a ty částice, které by spolu za normálních podmínek nereagovaly, protože se odpuzují, tak ty se nyní sloučí, protože na ně působí ohromný tlak. No a jak se sloučí, tak vznikají buďto nějaké jiné izotopy vodíku, nebo přímo helium. A co je ale zajímavější, vzniká především ohromné množství energie, které my můžeme využít,“ říká Mlynář, vysvětluje tím, v čem je fúzní reaktor výhodný.

„Tak za prvé, jaderný odpad je helium, které je neškodné a máme ho málo. Oproti tomu štěpný reaktor vyrobí ohromné množství radioaktivního odpadu, které se bude rozpadat další tisíce let. Navíc nehrozí riziko výbuchu, jelikož magnet můžeme kdykoliv vypnout a nespustí se nám řetězová reakce.“

Tyto reakce by mohly, podle Mlynáře, sloužit lidstvu další tisíce let, jelikož palivem je vodík, kterého je všude plno, především v oceánech. Dnes je však příliš brzy na to, abychom se radovali; „Bohužel jsme jako lidstvo zatím v takové ‚fúzní době kamenné,‘ jelikož se nám zatím nedaří reakce udržovat tak, aby přinášely více energie, než kolik spotřebuje magnetické pole.“ V tom by nám však prý měl pomoci ITER, mezinárodně financovaný reaktor, momentálně stavěný ve Francii, který by měl být spuštěn okolo roku 2025 (ačkoliv jeho dokončení bylo již několikrát odsunuto).

Když jsme se dozvěděli specifika fungování reaktoru, provedl nás pan doktor velínem, kde byla spousta obrazovek s grafy, ukazujícími průběhy reakcí a statistiky z nich vyvozené. Dále jsme dostali helmy a šli se podívat na reaktor samotný. Má asi 5 metrů na výšku, poloměr okolo tří metrů a je obalen změtí tisíců kabelů, od těch nejmenších, pár milimetrů širokých, až po ty, které mohly mít desetinu metru. Do reaktoru vede stropem velký laser, podle pana Mlynáře dost silný na to, aby propálil díru do zdi, pomocí něj se měří teplota. Nakonec nás provedl ještě mimo budovu, kde se nachází setrvačník, sloužící k uchování energie pro udržení magnetického pole.

„Bohužel je smutnou pravdou, že energetické společnosti nám nechtějí dávat tolik energie, proto ji zde musíme uchovávat v těchto setrvačnících. V budoucnosti budeme snad využívat tuto energii již zcela běžně, nyní však nejsou peníze. Počítáme, že energii z fúzních reaktorů budeme moci čerpat nejdříve, a to jsem optimistický, okolo roku 2060,“ říká Mlynář, na závěr. Nato jsme se rozloučili, vrátili své helmy a odešli.

Heribert Greinix, L3.E

Exkurze na FEL ČVUT


Dne 7. 2. absolvovala třída E3.A exkurzi na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Týž den probíhal oficiální Den otevřených dveří, nicméně naší třídě byla umožněna soukromá prohlídka i program, který pro nás připravil vědecký pracovník a učitel katedry elektrotechniky a fyziky doktor Jan Koller.


Navštívili jsme množství zajímavých pracovišť a absolvovali dvě neméně zajímavé přednášky. Nejprve jsme jako byli na pracovišti u baterkářů, kde jsme byli seznámeni s certifikovaným postupem kontroly bateriíí. Na přednášce Akumulace energií všechny studenty pozdravil pan proděkan se slovy, že fandí elektrotechnickým průmyslovákům, protože sám z jedné vzešel. Pak jsme vyslechli  velmi zajímavě a srozumitelně podaný přehled akumulace energií, výhody a nevýhody různých baterií a a způsoby uchovávání energií.
Po krátké pauze  jsme absolvovali exkurzi  s fundovaným výkladem v předváděcí místnosti oboru Lékařská elektronika a bioinformatika o lékařské technice a biomedicínském inženýrství.
Viděli jsme také dílnu trakce a učebnu informatiky a mikroprocesorů.Následovala přednáška Fyzikální extrémy, která tak jako předchozí v nás vzbudila velký zájem, kdy jsme velmi pozorně hltali každé slovo přednášejícího.

Po ukončení plánované oficiální části dne doktor Koller nabídl ještě zájemcům prohlídky dalších pracovišť. Tak jsme až s dychtivou zvědavostí následovali našeho průvodce spletitým systémem chodeb.

Největší úžas a nadšení v nás zbylých jistě vyvolala katedra vysokého napětí. Již vstup do celooplechované místnosti s pohledem na respekt budící transformátory a majestátní násobiče napětí mnozí z nás brali za splněný sen. Dočkali jsme se i ukázky primitivní iontové trysky nebo hrajícího Teslova transformátoru.


Když jsme byli usazeni v místnosti plné žárovek, zářivek, LED lamp, výbojek i různých dalších generátorů světla, nikdo nevěděl, co lze od takového pracoviště čekat. Jednalo se o laboratoř měření světla. Demonstrace měření nebo ukázka zářiče úzkého spektra byla zajímavá, nicméně největším překvapením byla určitě výbojka, jež přes závěs osvítila jak celou místnost, tak i chodník za okny.
Poslední zastávkou dne  byl velký sál, dříve sloužící k servisu tanků, kde si studenti „hrají“ s většími stroji. Mimo jiné se právě zde připravují každý rok na závody formulí. Jejich poslední výtvor nás doslova šokoval svým výkonem.

Den byl pro nás velmi přínosný, především pro všechny zajímavosti, jež jsme viděli nebo vyslechli, ale i osobou našeho průvodce.

Na závěr připojujeme zaznamenané bonmoty pana doktora Kollera:

„Oni neumějí v prváku krátit zlomky, tak mi kolega řekl, abych je to naučil. Zamyslel jsem se a odpověděl:  Můžu to zkusit, ale kdyby se mi to náhodou povedlo, podám experimentální důkaz, že předchozích 13 let školní docházky je zbytečných, to chcete?“

„Necítím se být odpovědný za to, co si druzí myslí, že mám zvládnout.“

Kamil Houdek
Antonín Ungr
Blanka Suriaková

neděle 16. února 2020

Další velký úspěch studentů naší školy

Již tradičně se naše škola zúčastnila Bobříka informatiky. V kategorii Senior postoupilo do krajského a zároveň ústředního kola 11 studentů z naší školy. Krajské kolo se konalo dne 28. 1. 2020. Celkem soutěžilo 27 nejlepších řešitelů z Prahy, z toho 10 soutěžících bylo z naší školy. Naše škola byla v krajském kole nejpočetněji zastoupena.

Minimálně 150 bodů získalo a tím se stalo úspěšnými řešiteli 24 studentů z Prahy. Z naší školy se úspěšnými řešiteli stalo 9 studentů:

Pořadí
Jméno
Příjmení
Škola
Body
1
Adéla Karolína
Ž.
Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5
228
2
Tomáš
R.
Gymnázium Voděradská, Praha 10
224
3
Jan
Slovák
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
224
6
Jakub
Marek
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
220
9
Matyáš
Koc
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
212
10
Kamil
Houdek
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
208
13
Michal
Karel
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
192
15
Allan
Nurymov
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
183
17
Vojtěch
Pantoflíček
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
176
18
Matěj
Nejedlý
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
172
21
Kateřina
Hrdličková
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
160V celostátním pořadí se 4 studenti naší školy umístili mezi prvními čtyřiceti.
Pořadí
Jméno
Příjmení
Škola
Body
16
Jan
Slovák
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
224
26
Jakub
Marek
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
220
37
Matyáš
Koc
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
212
39
Kamil
Houdek
SPŠE V Úžlabině, Praha 10
208

Ivana Durdilová