úterý 27. března 2018

Anglické divadlo: Henry a šest žen

V pátek 16. března jsme se společně se školou vydali do Kobylis, konkrétně do Salesiánského divadla. Když jsme dorazili, nebyl jsem v extra velkém úžasu, budova jak z venku, tak zevnitř nevypadala moc zajímavě.

Sedli jsme se do jedné ze zadních řad červených a vcelku pohodlných sedadel a čekali na vystoupení. Teprve v tu dobu jsem zjistil, na jaké divadelní hře vlastně jsme. Nesla název "Henry and six wives", na začátku představení jsme byli česky uvedeni do kontextu. Samotná hra byla hrána v angličtině, které jsem z velké části rozuměl. Děj divadelní hry byl vcelku jednoduchý, hlavní postavou byl anglický král Henry, který velmi chtěl syna, oženil se tedy se svou dlouholetou španělskou kamarádkou Kateřinou, se kterou se mu ale nepodařilo mít mužského potomka, tak ji nechal vyhostit. Poté si vzal dvorní dámu Annu, které se také nedařilo porodit syna, a tak ji po nešťastném manželství nechal popravit. Třetí ženou v pořadí byla Jana Seymourová, které se poštěstilo: syna porodila. Bohužel během porodu zemřela a její syn se nedožil dospělosti. Královnou číslo 4 měla být Anna Klevská, Němka se zahaleným obličejem. Král ale chtěl vědět, jak vypadá, nechal tedy nakreslit její portrét, po zhlédnutí onoho obrazu Henry souhlasil se sňatkem, ale na obřadu, kdy ji Henry poprvé uviděl nezahalenou, a to pro Henryho nebyl příjemný pohled, svatbu ale už nemohl zrušit, poté se ale s Annou dohodl na zrušení manželství oplátkou za sídlo, bohatství a titul "sestra krále". Našel si tedy už pátou ženu, která se vzdala svého milence Thomase, aby se za krále vdala, po nějaké době ji ale začal podezřívat z nevěry a byla popravena. Henry, který už byl velmi starý, zapomnětlivý a zoufalý, se oženil pošesté a naposledy, po nějaké době zemřel a moc převzal jeho ještě devítiletý syn.

Celkově se mi hra líbila, herci měli moc dobrou angličtinu a do této historické divadelní hry dokázali zakomponovat i humor. Zajímavé také bylo, že hra se odehrávala v 16. století v Anglii a herci používali moderní zařízení jako například telefony, což hru zpestřilo. 

Allan Nurymov, I1.C

pátek 23. března 2018

Networking Academy Games (NAG) 2018

Soutěž Networking Academy Games pořádaná Academy Support Centrem (ASC), které poskytuje podporu školám zapojeným v programu Cisco Academy proběhla v kategorii HS3 ve čtvrtek 22. 3. 2018. Kategorie HS3 je soutěž tříčlenných družstev, které zastupuje danou školu. Za naši školu se soutěže zúčastnili: Matěj Šmíd, Jan Šoulák a Daniel Šulc.


V této soutěži se utkala tříčlenná družstva jednotlivých středních škol zapojených do programu Cisco Networking Academy, která soutěžila v praktických znalostech a dovednost z oblasti počítačových sítí. Předmětem soutěže bylo řešení špatně nakonfigurované sítě firmy používající IoT zařízení. Tato firma navíc byla ohrožována síťovými útoky. Úkolem bylo opravit chyby v konfiguraci sítě a přerušit útoky ze vzdálené sítě a ochránit síť před dalšími útoky. V průběhu soutěže byla pro vyučující doprovázející soutěžící žáky připravena prezentace firmy NetScout, která se zaměřuje na výrobu, distribuci a prodej síťových testerů. V odpoledních hodinách byl od stejné firmy ve spolupráci s pořádající školou připraven workshop pro soutěžící, v němž si mohli vyzkoušet práci se síťovými testery vyzkoušet na jednoduchých praktických úlohách.

Žáci naší školy letos skončili z celkové účasti 20 družstev na 7. - 10. místě, resp. na 5. místě z celkem osmi míst (řada míst byla obsazena více školami, např. naše družstvo skončilo na 5. místě s dalšími čtyřmi školami). Jedná o zdařilé umístění, v podstatě zatím nejlepší, kterého jsme v této soutěži dosáhli. Věřím, že v příštích letech se potvrdí stoupající kvalita a příprava našich žáků a dosáhneme i na ještě lepší umístění. Kromě  SPŠ Prosek jsme byli jedinou pražskou školou, která se této soutěže zúčastnila, navíc jsme SPŠ Prosek daleko předstihli, protože na rozdíl od nás skončili až sedmí.
Přehled konečných výsledků soutěže lze nalézt na internetové stránce http://www.netacad-games.cz/kategorie-hs3.

David Čepička

čtvrtek 22. března 2018

Permanentní revoluce

Ve Veletržním paláci nás lektorka Lenka Kerdová „donutila“ být aktivní a samostatně něco dělat, čímž docílila, aby si většina lidí něco zapamatovala a nebyla to obyčejná „zívačka“, kdy se každých pět minut díváme na hodinky, kdy už bude konec.Padly zajímavé otázky, které nám průvodkyně kladla, a sama přidala spoustu zajímavých informací. Skvělá je forma - kombinace interaktivní a komentované prohlídky. Bezvadný nápad je kombinace výtvarného umění a hudby, to se mi líbilo. Nadchla nás taky práce ve skupinách, tu jsme si docela užili. Mohli jsme vyjádřit svůj vlastní názor a taky hodně využít fantazii. Jsem rád, že nyní poznáme například impresionistický obraz, tušíme, kdy vznikl, jaké byly okolnosti jeho zrodu…Zajímavé bylo zjištění, že všechny obrazy jsou originály, jsem pyšná, že máme u nás tak vzácné sbírky! Kdybych mohla, potřásla bych si rukou s panem Kramářem a poděkovala mu za jeho nadčasové ocenění obrazů, které sbírku nevyčíslitelné hodnoty tvoří.Z mého pohledu nejlepší akce z oblasti umění, na které jsme kdy byli. Do budoucna více takových akcí!

Studenti L2.E 

Akce se zúčastnili také žáci I2C; foto a tvorba inspirovaná moderními uměleckými směry je k vidění na nástěnce ČJL ve 2. patře.

středa 21. března 2018

Soutěž v programování - obvodní kolo 2018

Letos jako již tradičně se žáci naší školy zapojili do soutěže programování. V kategorii Programovací jazyky naši školu reprezentovali 3 žáci:
  • Dominik Kadera ze třídy L4.D,
  • Vojtěch Böhm ze třídy L4.D a
  • Petr Nahodil ze třídy I3.B.
Celkem se v Praze do soutěže zapojilo v této kategorii 31 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhl Dominik Kadera z naší školy.

V kategorii Tvorba webu naši školu reprezentovali 2 žáci:
  • Matyáš Koc ze třídy I1.D a
  • Matěj Šmíd ze třídy I4.C.
Celkem se v Praze do soutěže zapojilo v této kategorii 13 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhl Matyáš Koc z naší školy. Matěj Šmíd se dělí o druhé a třetí místo s žákem SPŠ Prosek.

Do krajského kola postupují za každý obvod Prahy maximálně 2 studenti v každé kategorii. Za Prahu 10 budou soutěžit výhradně žáci naší školy.

Krajské kolo se bude konat 20. 4. 2018. Budeme našim borcům držet palce.

Ivana Durdilová


14. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

Téma letošního fotografického klání bylo „V jednoduchosti je krása.“

Fotografie studentů naší školy hodnotily: MgA. Anastasia Golíková z CFŠ, která vystudovala Institut tvůrčí fotografie v Opavě a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ing. Šárka Kuchtová, žurnalistka, redaktorka ČR a ČT.

Vítězné fotografie hodnotí takto:

1. místo: 
List kany 
Jednoduchost je přesně ten estetický prvek, kvůli kterému se mi tato makro fotografie s trefně použitou kompozicí, založenou na principu zlatého řezu, jeví být nejlepší v rámci zadaného tématu. 


Hra světel 
Autor si povšiml zajímavé světelné kompozice a vytvořil tím abstraktní obraz, který působí dramatickým dojmem.


Autorkou je Natálie Mitášová ze třídy L2.E; získává poukázku v hodnotě 1 500 Kč. 

2. místo: 
Öresundsbron 
Monchromatické řešení a zajímavá kompozice navozují uklidňující dojem – nekonečno. 


Autorem je Štěpán Lammel ze třídy E4.A; získává poukázku v hodnotě 1 000 Kč. 

3. místo: 
Vodorovně, či svisle? 
Zaujal na první podívání. Absolutně splňuje zadání: V jednoduchosti je krása. Barevná jednoduchost a jednoduchá kompozice. Od fotografie se odvracíte s pohledem upřeným do nebe. Industriální a přesto krásné. 


Autorem je Matyáš Sobotka ze třídy E3.A; získává poukázku v hodnotě 500 Kč .


Výsledky hlasování studentů: 

27 hlasů získal snímek Time for coffee.


Autorem je Aleš Herink za třídy I3.C; získává tričko a upomínkové předměty CFŠ. 

V těsném závěsu je fotka Samet s 26 hlasy.


Autorem je Jakub Satrapa ze třídy I1.C; získává upomínkové předměty CFŠ.

Dana Havlíková

úterý 20. března 2018

Extravagantní výstava

Je středa 13:50. Za necelých 10 minut se máme sejít se zbytkem třídy a paní profesorkou. Náš cíl je Národní galerie ve Veletržním paláci v Holešovicích.

Jakmile odbila 2. hodina, vydali jsme se spolužáky z Herní grafiky vstříc novým uměleckým zážitkům, směr Florenc. První, co nás před Národní galerií napadá je, že si jako již tradičně, uděláme společnou fotku z akce. Dokonce jsme našli i příhodné a zajímavé místo – sochu, spadlý strom, politý několika výraznými barvami.


Poté, co jsme si uložili věci v šatně, přišla na řadu naše exkurze extravagantní výstavy s názvem Moving Image Department Maria Lassnig, Lukáš Karbus. Jednalo se o 10 pláten rakouské umělkyně, na kterých byla promítána experimentální videa a animace. Procházíme tmou kolem nich a říkáme si, že některá videa jsou chvílemi lehce kontroverzní.

Po více jak půl hodině strávené v této části se naše skupina přemisťuje o dvě patra výše. Zde už se nacházelo pouze statické umění ve formě obrazů, bust a soch. Je zde snad vše. Od Picassa, přes Van Gogha až po Čapka.

Na začátku prohlídky byla naše skupina trošku hlučnější a hned k nám přišla paní hlídačka a pronesla: „Jste v Národní galerii, Please be quiet!“, mluvila na nás česko-anglicky a pomohlo to. Jediný, kdo od té doby vyrušil tichou auru galerie, byl telefonát jistého pana hlídače.

Naše výprava do Národní galerie skončila v pořádku, vzali jsme si svoje věci a spořádaně jsme opustili budovu.

Celkově jsme, jako třída hodnotili výstavu kladně a určitě bychom ji mohli doporučit každému, koho aspoň trochu zajímá umění. 

Jakub Nápravník, I3.C

úterý 6. března 2018

Exkurze na DOD FBMI ČVUT na Kladně


Žáci tříd E2.A a E2.B měli možnost se zúčastnit v rámci DOD na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Praha na Kladně několika přednášek, názorných ukázek a podílet se na několika lehkých cvičeních. Škola umožňuje studium v šesti oborech bakalářského i navazujícího magisterského studia, má kvalitní i moderní vybavení učeben, laboratoří a poslucháren, ale i kvalitní pedagogický sbor.

Všechny ukázky, které jsme absolvovali, byly velice zajímavé, stručné a zábavné. Měli jsme možnost sledovat funkce lidského těla na figuríně virtuálního umělého pacienta, jak probíhají v čase a jak se třeba mění při zástavě dechu nebo při infuzi adrenalinu. Další aktivity se týkaly např. měření dioptrické hodnoty a propustnosti pro UV záření brýlových čoček a sestavení jednoduchého dalekohledu. Zajímavá byla i ukázka možností umělé inteligence – robotické hračky z Lega při skládání Rubikovy kostky. Zaujalo nás i povídání, jak využít senzor v herní konzoly jako pomůcku pro slepé, jak lze sledovat aktivitu mozku a jak vytvořit program, který rozezná možné anomálie na lebce, a mnoho dalších činností.


V závěrečné přednášce nás děkan školy seznámil s možnostmi studia na FBMI a všemi obory studia. To bylo doplněno vystoupením zástupců studentů, kteří tyto obory studují o svých dojmech a zkušenostech ze studia.

Tomáš Běhal, E2.A