pátek 29. listopadu 2013

Bobřík informatiky 2013


Ve dnech 11. až 15. 11. 2013 se uskutečnilo národní kolo 6. ročníku soutěže Bobřík informatiky. Celkem se soutěže zúčastnilo 34 454 soutěžících (loňský ročník 27 550, předloňský ročník 19 280) z 373 škol z celé republiky.

Kategorie Junior určené pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol se zúčastnilo celkem 7 303 soutěžících, alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 1 514 soutěžících. Z naší školy v kategorii Junior soutěžilo 11 studentů, alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 6 soutěžících: ze třídy L1.D studenti David Blažek, Jan Jukl a Zuzana Holušová, ze třídy L2.D studenti Jakub Šafránek a Denis Ryšánek a ze třídy E2.A student František Kašpar.

Kategorie Senior určené pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol se zúčastnilo celkem 3 600 soutěžících, alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 637 soutěžících. Z naší školy v kategorii Senior soutěžilo 13 studentů, alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stali 4 soutěžící: ze třídy I4.C student Richard Strnad, ze třídy I3.C student Marek Löfler a ze třídy I3.B studenti Jaroslav Vedral a Jan Tajovský.

Nejúspěšnějšími řešiteli na škole jsou student Richard Strnad ze třídy I4.C, který se v kategorii Senior v národním kole umístil na 27. místě z 3 600 soutěžících z celé ČR a student David Blažek ze třídy L1.D, který se v kategorii Junior v národním kole umístil na 29. místě ze
7 303 soutěžících z celé ČR.
Ivana Durdilová (školní rok 2013/2014)

pondělí 25. listopadu 2013

Slavnostní předávání certifikátů ECDL 2013


Ve středu 20. 11. 2013 proběhlo v certifikované učebně ECDL slavnostní předávání prvních ECDL certifikátů, získaných za první rok činnosti střediska ECDL na naší škole.

Po přivítání hostů ing. Honsem pronesl několik slov ředitel školy ing. Jetenský. Poté byla oběma testery a hodnotiteli ing. Suchánkovou a ing. Honsem prezentována historie ECDL testování na naší škole, způsob začlenění sylabů (souhrnu požadavků) a testování ECDL do výuky, včetně využití zpětné vazby z výsledků testů, a hodnocení úspěšnosti našich studentů v jednotlivých ECDL modulech.

Ing. Hons seznámil přítomné s plány na rozšíření akreditace o další moduly. Informoval také o spolupráci na dlouhodobé maturitní práci, umožňující on-line registraci k ECDL testům, a o podání grantu MHMP na ECDL e-learning.

Významným hostem akce byl manažer kanceláře ECDL České republiky ing. Jiří Chábera. Ve svém proslovu zdůraznil nutnost stálého zdokonalování v ovládání počítače a obecný význam ECDL testů pro uplatnění na trhu práce i v běžném životě, a to nikoliv jako důkaz pokročilého zvládnutí určité platformy a konkrétních aplikací, ale obecných principů testovaných typů programů.

Ing. Chábera společně s ředitelem školy pak předali certifikáty úspěšným studentům. Po společném fotografování následovala neformální diskuse s ing. Cháberou. Věříme, že slavnostní předávání ECDL certifikátů se u nás stane tradicí a počet certifikovaných studentů dále poroste.Lenka Suchánková (školní rok 2013/2014)

úterý 19. listopadu 2013

Postavme školu v Africe

Ve dnech 13. a 14. listopadu proběhla v právě rekonstruovaném vestibulu školy další sbírka Postavme školu v Africe. Ve spolupráci s Člověkem v tísni a studentským parlamentem jsme zorganizovali akci, při níž se vybralo například na 525 sešitů, nebo na 4 lavice, eventuálně 7 tabulí, případně na 21 pytlů cementu...

Poděkování patří studentům tříd L1.D, L2.D a E2.A – vydatně pomáhali při organizaci, ale i všem ostatním, studentům a učitelům, kteří přispěli svým finančním darem.

Do akce jsme letos trochu neplánovaně zapojili i rodiče, na něž při příchodu na třídní schůzky číhali naši výběrčí s kasičkou. I díky nim jsme tak vybrali 4 222 Kč a máme podíl na 0,25 % komplexu stavby zatím poslední školy ve Woininatě.

Tak zase za rok!

Dana Havlíková (školní rok 2013/2014)

pátek 8. listopadu 2013

Úžlabina radši čtverečky

Ve středu 6. 11. 2013 se naše škola (SPŠE V Úžlabině) stala hostitelem oblastního kola piškvorek. Hostili jsme celých 18 týmů, avšak postoupit do vyššího krajského kola mohly pouze 3 vítězné týmy.

Ráno bylo velmi krušné a týmy se od 8 hodin postupně slézaly do úžlabinské jídelny, kde se konala úvodní „prezenčka“, do které byla zahrnuta i pravidla turnaje. Protože se asistentům krajského koordinátora Jirky Erharta podařilo ukořistit 4 zrenovované učebny školy ve druhém patře, týmy byly rozděleny do čtyř skupin a to po čtyřech až pěti týmech.

Poté se odehrál v každé učebně zuřivý a nelítostný boj kroužků a křížků, z něhož mohly přežít a postoupit do play-off pouze dva nejlepší týmy. Do play-off se tedy dostalo 8 udatných týmů, které svedly rytířské klání o výsadu postoupit do krajského kola. Ze začátku byla v některých týmech nervozita, která postupně odezněla po zápase ve stolním fotbálku nacházející se ve školním klubu nebo po hraní logických stolních her na odpočinkových místech. Jíní nervozitu zaháněli hraním si s všelijakými hlavolamy jako je například Rubikova kostka. Ti ostatní, co to měli „na háku“, byli většinou ponoření v záři displayů svých mobilů.

Kolem oběda se konečně začalo hrát play-off, které se hrálo již jen v jedné přeplněné učebně. Celkem rychle se mezi první čtyři dostaly týmy: Máme rádi čtverečky, α-tým, Colorful a Gymvod A-tým. Do finále se nakonec probojovaly týmy Colorful a Gymvod A-team a nakonec přeci jen vyhrál zkušenější A-team. V semifinále pomocí křížků a koleček bojovaly domácí týmy Máme rádi čtverečky a α-tým…. po velkém boji se třetího postupového místa zhostil α-tým.


Pořadí oblastního kola na Úžlabině:

1. místo: GymVod A-Team (Gymnázium, Voděradská 2) ve složení Petr Weisser, Tomáš Kasalický, Vojtěch Vajc, Ondřej Šofr a David Mládek,

2. místo: GymVod Colorful (Gymnázium, Voděradská 2) ve složení Kanwar Šulc, Kristián Šmíd, Lukáš Daňhel, Vo Hoang Quan a Milan Knapp,

3. místo: α-tým (Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320) ve složení Dennis Ryšánek, Jan Jukl, Jakub Sommer, Zuzana Holušová a Petr Andreas.


Ondřej Linha, E3.A (školní rok 2013/2014)Kompletní fotogalerie je k dispozici zde.

pátek 1. listopadu 2013

Letecký poznávací zájezd do Londýna 2013

Naše škola zorganizovala letecký výlet do Londýna, který se konal od 21. do 24. října 2013. Studenti se seznámili s nejzajímavějšími pamětihodnostmi Londýna. Navštívili jsme Trafalgarské náměstí, prošli jsme se po nejznámějším mostě Tower Bridge, „proletěli“ jsme se na London Eye, strašili nás v London Dungeon a ještě jsme všichni zamávali královně před Buckinghamským palácemUbytování s plnou penzí bylo zajištěno v rodinách. Studenti se rozhodli sepsat deník se svými poznatky a zážitky v anglickém jazyce.

London´s diary

First day (21st October)

First day we met at the airport in Prague.We were in a good mood. We checked in our baggages and went through passport and security control. Milan had to take off his shoes because he seemed to be suspicious J! While we were flying we had some snack. When we arrived a privite minibus was waiting for us, so we travelled to Central London. We got off at Trafalgar Square and then we went to Buckingham Palace. We took the pictures of the palace and went to St. James Park where we found squirrels, geese, ducks and pelicans. It was starting to get dark so we were walking towards Big Ben which was shining from the distance together with London Eye in blue colour. We took the bus again and went to Wallington railway station, our meeting point, where our new families picked us up. Our family was great.

Mirek Rössler, E3.A


Second day (22nd October)
We got up at about 6:40 London time. We had breakfast and our “substitute mumJ drove us to the meeting point. We took the train to London Victoria station. Then we travelled by overcrowded underground. Next we visited Saint Paul Cathedral. After we went across the Millennium Bridge and we visited the modern gallery, called the Tate. Next we went along the river Thames around Belfast, a ship from the 2nd WW. In the afternoon we went shopping to Oxford Street. When we wanted to go back home by underground we found out that it was closed because of many passangers. So we had to walk to Victoria station. It was about 2 miles and we were very tired. When we finally arrived, we waited on the platform sitting on the ground J for about 30 minutes. When the train arrived we boarded very quickly because we wanted to have a seat. We were in Wallington at about 7.45 p.m. Our families picked us up there.

Matěj Brnka, I3.C


Third day (23rd October)
We met at the meeting point and we were ready to leave Wallington. We went to Victoria Station by train. From Victoria Station we walked to see London Eye and London Dungeon. From there we went by ship to Greenwich to see the Cutty Sark and the Maritime Museum. It was a very nice weather. We were walking in the park and having „fish and chips“. From there we went by overrail without a driver to Shadwel. After we had to change at West Croydon and finally we got to our meeting point ready for the last night.

Vítek Kulhánek, I4.D

Last day (24th October)
On Friday, our last day in England, we had a meeting point at Wallington train station at 8 o‘clock. After that we went to Picadilly Circus by bus where we had some time for doing the shopping. Then we went by bus to the airport. When we arrived at the airport we went throught the security and passport control and everything was fine J!  Our flight was very short and pleasant but not very quiet because of 4 little babies who were crying all the time. After we landed, we went throught the control again and after that finally we could go home.

This trip was very nice and useful, living with English family was very rich experience. Now I hope I will visit this country again.

Tomáš Filoun, I4.D


Všechny fotografie ze zájezdu naleznete zde.