pondělí 9. června 2014

Základní školy hodnotí soutěž Úžlabinská informatika

Úžlabinská informatika pohledem ZŠ Břečťanová

Dne 3. 6. 2014 se dva tříčlenné týmy žáků 8. tříd ZŠ Břečťanová zúčastnily zajímavého a přínosného dne  na SPŠ V Úžlabině.

Program celého soutěžního dne byl rozdělen do několika částí. Po uvítání soutěžících a jejich doprovodu, následovala soutěžní část v odborných pracovnách. Hodinu žáci soutěžili ve zpracování textu v textovém editoru a potom následoval vědomostní kvíz.

V době soutěže se pedagogům věnovalo milé a pohostinné vedení školy. Učitelé si vzájemně vyměnili zkušenosti z výuky informatiky a jazyků. Paní zástupkyně učitelům představila jednotlivé obory, které se u nich na škole dají studovat, seznámila s úspěšností maturit. Pan ředitel zajistil pro předávání maturitních vysvědčení reprezentativní prostory nově zrekonstruovaného Vršovického zámečku a navázal spolupráci s radnicí Prahy 10. Vedení školy objasnilo pedagogům, v čem spočívá spolupráce s ČVUT – fakultou elektrotechnickou, seznámilo pedagogy s možností studentů získat výhodně během studia některé certifikáty.

Po soutěži se polovina žáků stala konstruktérem a programátorem dálkově řízeného robota a druhá polovina se s paní profesorkou Suchánkovou věnovala flash animacím, podařilo se jim podle úžasných instrukcí paní profesorky vytvořit moře plné ryb s ponorkou a funkční vrtulník, který letí v dálce za lesem.

Po svačině se skupiny vyměnily. Pedagogům se věnovala paní zástupkyně, která jim ukázala zázemí školy – sportovní, posilovnu, knihovnu se studovnou, odborné pracovny a klasické třídy. Během doprovodného programu učitelé vyhodnocovali práce týmů a jednotlivců.

V poledne se všichni sešli ve sborovně, kde jim bývalý student školy předvedl, jak funguje 3D tiskárna. A nadešlo tolik očekávané vyhlašování pořadí a předávání hodnotných cen, na které získala škola peníze z grantu. Náš tým – Radek Jedlička, Jakub Jandák a Jakub Vojta – získal stříbro. V jednotlivcích se Jakub Vojta umístil na krásném třetím místě.

Všichni zúčastnění obdrželi pamětní list, úžlabinskou propisku a flash disk. Pan ředitel prozradil žákům, že diplom nebo pamětní list je posune o několik příček v přijímacím řízení, pokud ho přiloží. Pro všechny zúčastněné se Úžlabinská informatika stala nezapomenutelným dnemDěkujeme.

Mgr. Jana Lišková, ZŠ Břečťanová, Praha 10 (školní rok 2013/2014)

Úžlabinská informatika očima žáků Hostýnské

Jako žáci osmé třídy děkujeme za možnost účasti na informatické soutěži. Myslíme si, že je to skvělá příležitost poznat prostory vaší školy, seznámit se s ní a hlavně si zasoutěžit. Program byl pestrý a zábavný, také jsme mohli vyhrát skvělé ceny. Nejvíce nás zaujala práce s Flashem a roboty. Kdybychom měli příležitost zúčastnit se i příští rok, určitě bychom jí využili.

Žáci ZŠ Hostýnská, Praha 10 (školník rok 2013/2014)

Úžlabinská informatika 2014 – soutěž pro žáky ZŠ

V úterý 3. června a ve středu 4. června 2014 se na naší škole konal druhý ročník soutěže Úžlabinská informatika. Celý soutěžní den byl rozdělen do několika částí. Po úvodní části a přivítání soutěžících a pedagogů ze základních škol následovala soutěžní část.

Soutěž se skládala z práce s textem a z vědomostního kvízu. Při práci s textovým procesorem plnili soutěžící celkem 15 úkolů v časovém limitu 20 minut. Součástí zadání byly jednoduché úkoly typu odstranění sloupce v tabulce, ale i složitější úkoly typu vytvoření obsahu dokumentu. Vědomostní kvíz byl zaměřen na základní pojmy z oblasti informační a komunikačních technologií. Soutěžící ho vypracovávali v prostředí LMS Moodle.

V další části dne byli soutěžící rozděleni do dvou skupin, které čekal další program (Flash a Lego Mindstorms). Nejprve se soutěžící stali konstruktéry a programátory robotů Lego Mindstorms. Lego Mindstorms je moderní robotická stavebnice, která umožňuje postavit různá vozítka, pohyblivé modely, jednoduché stroje nebo roboty. Obsahuje snímače, díky kterým může robot vnímat okolí a reagovat na něj, servomotory, které robotu umožňují pohyb a dále tzv. inteligentní kostku, která realizuje vlastní řízení. Podívejte se na našem zajímavé video o využití této stavebnice ve výuce.

Po této aktivitě byla pro žáky připravena v jídelně školy drobná svačina. Ve druhé části programu si soutěžící vyzkoušeli práci s animacemi. Žáci si vytvořili moře plné ryb s ponorkou, ale i létající vrtulník. Na závěr soutěžního dny byla pro všechny připravena ukázka tisku pomocí 3D tiskáren, kterou předvedl absolvent naší školy Martin Neruda. Pak už následovalo celkové vyhodnocení.

Úterý 3. června 2014 – vyhodnocení výsledků

Konečné pořadí všech základních škol bylo následující:
1.   ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 (Lauer, Dolanský, Havlíček),
2.   ZŠ Břečťanová, Praha 10 (Vojta, Jandák, Jedlička),
3.   ZŠ Brigádníků, Praha 10 (Treskoň, Karásek, Petřík),
4.   ZŠ Brigádníků, Praha 10 (Hřebec, Němeček, Pobořil),
5.   ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 (Dlouhý, Strnad, Zíka),
6.   ZŠ Břečťanová, Praha 10 (Martinů, Webr, Bieley),
7.   ZŠ Na Balabence, Praha 9 (Červín, Macháček, Kmoch),
8.   ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12 (Švarc, Hanžlová, Vytlačil),
9.   ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12 (Choc, Jansa, Rod),
10. ZŠ Na Balabence, Praha 9 (Barták, Fiedlerová, Krůtová).
Následovalo vyhlášení nejlepších jednotlivců:
1. Jakub Dolanský (ZŠ Květnového vítězství, Praha 11),
2. Michal Lauer (ZŠ Květnového vítězství, Praha 11),
3. Jakub Vojta (ZŠ Břečťanová, Praha 10).


Středa 4. června 2014 – vyhodnocení výsledků

Konečné pořadí všech základních škol bylo následující:
1.  ZŠ nám. Bratří Jandusů, Praha 10 (Knáp, Jirsa, Žilínek),
2.  ZŠ Hostýnská, Praha 10 (Havránek, Šemík, Kropáčková),
3.  ZŠ T. G. Masaryka, Milovice (Martínek, Pokorný, Stárek),
4.  ZŠ Špitálská, Praha 9 (Svoboda, Novák, Kolář),
5.  ZŠ Bělá pod Bezdězem (Stach, Řehořek, Hrončík),
5.  ZŠ T. G. Masaryka, Milovice (Dula, Giesler, Papoušek),
7.  ZŠ Hostýnská, Praha 10 (Kohák, Kopecký, Holasová),
8.  ZŠ Bělá pod Bezdězem (Bažo, Kubát, Klápště),
9.  ZŠ Špitálská, Praha 9 (Palas, Rajchl, Beková).
Následovalo vyhlášení nejlepších jednotlivců:
1. Václav Jirsa (ZŠ nám. Bratří Jandusů, Praha 10),
2. Ondřej Knáp (ZŠ nám. Bratří Jandusů, Praha 10),
3. Adam Havránek (ZŠ Hostýnská, Praha 10).
Členové prvních tří týmů obdrželi diplomy a zajímavé ceny (minireproduktory, herní myši, webkamery se sluchátky a mikrofonem).
Pro nejlepší jednotlivce byly připraveny diplomy a následující ceny (v pořadí od třetího místa): sluchátka, sada reproduktorů, digitální fotoaparát. Každý z účastníků soutěže pak obdržel pamětní list, propagační letáček, úžlabinskou propisku a flash disk 4 GB.
Soutěž měla vysokou úroveň. Pro umístnění na prvních třech místech bylo třeba získat 80 % bodů z celkového počtu 30 bodů. Soutěžícím a pedagogům ze základních škol děkuji za účast. Všem pedagogům a žákům naší školy, kteří se podíleli na organizaci soutěžního dne, děkuji za spolupráci.

Na fotogalerie ze soutěžních dnů se můžete podívat zde:


Lukáš Hons (školní rok 2013/2014)