čtvrtek 25. října 2018

Exkurze TTC Teleport

Během října 2018 třída E.4A absolvovala odbornou exkurzi ve firmě TTC Teleport. Exkurze byla zaměřena nejen na běžný provoz datového centra, ale také na silnoproudou elektroenergetiku.

Systém napájecích přípojnic rozvodny 400 V
 V datových sálech jsme se mohli seznámit s principem automatického hašení požáru, se systémem udržování vhodné teploty a vlhkosti a se systémem napájení jednotlivých racků. Nahlédli jsme pod zdvojené podlahy a do kabelových lávek, kde jsou tyto systémy rozvedeny a monitorovány. Zjistili jsme, jaká teplota (45 °C) a hluk panuje v datovém sále pro těžbu kryptoměn a jak velký elektrický příkon takový sál spotřebuje (200 kW).

Rozvody ve zdvojené podlaze
V technologické uličce jsme měli možnost pochopit složitost zálohovaného zdroje napájení pro jednotlivé racky v datových sálech. IT systémy jsou napájeny ze dvou větví, kterou jsou zálohovány UPS 700 kW a dieselovým motorgenerátorem 1200 kW. Jednotlivé jističe vývodů 230 V jsou dovybaveny kontakty detekující vypnutí. Vývody 230 V jsou vyvedeny k zákazníkům a pomocí analyzátorů je účtovaná spotřebovaná elektrická energie. Analyzuje se nejenom napájení IT systémů, ale také NON IT (chlazení, vzduchotechnika a další).

Jištění vývodů 230 V pro datové sály
Pro rozvod NN 400 V je využíván stavebnicový systém Busbar 1200 A. Samotná rozvodna 400 V je zdvojená, vždy je možné polovinu rozvodny vypnout bez přerušení provozu. Do rozvodny 400 V jsou přivedeny přívody ze dvou transformátorů 22 kV/400 V a také z UPS a dieselagregátů. Z rozvodny 400 V jsou napájeny technologické uličky a další zařízení NON IT. Důležitým článkem rozvodny je kompenzace jalového výkonu pro udržení správného účiníku sítě.

Rozvodna 400 V

Ovládací panel kompenzace
V rámci exkurze jsme si mohli prohlédnout ukázky různých typy kabelů od optických, přes ovládací a silové až po kabely 22 kV. Přímo v rozvaděčích rozvodny 400 V jsme si mohli prohlédnout přípojnice, jističe, pojistkové odpínače, stykače, kondenzátory a tlumivky.

Kondenzátory, pojistkové odpínače a stykače v kompenzaci
Kabely 22 kV
Důležitým místem je také místnost akumulátorů pro UPS, ve které se udržuje konstantní teplota 20–22 °C z důvodu používaných olověných akumulátorů. UPS přebírá zátěž na 30–60 sekund, po dobu najíždění dieselagregátů.

Akumulátorovna
Energetickým srdcem datového centra je zapouzdřená rozvodna 22 kV, plněná dielektrikem SF6. Toto řešení umožňuje malé rozměry technologických částí rozvodny a její bezporuchový a bezpečný provoz.

Místní ovládání a signalizace rozvodny 22 kV
Transformátor 22 kV/400 V
K technologickým částem datového centra patří rozvodna chlazení a vzduchotechniky. Pro účely chlazení jsou k dispozici šroubové kompresory Chiller 400 V, výměníky a čerpadla regulované pomocí frekvenčních měničů. Vzduchotechnika umožňuje plynulou výměnu vzduchu v datových sálech a je vybavena rekuperátorem.

Šroubový kompresor Chiller
Zajímavým místem byly komory s motorgenerátory, které jsme měli možnost vidět při jejich startu. Diesel generátory mohou krátkodobě generovat až 1,5 MW při spotřebě 200 - 300 litrů nafty bez biosložky za hodinu. Jejich údržbě a provozu je potřeba věnovat velkou pozornost a to především startovacím akumulátorům a předehřevu na 46 °C. Diesely je nutné 1 × za 14 dnů protočit a 1 × za půl roku je nechat nastartovat simulovaným výpadkem proudu.

Diesel motorgenerátor
Poslední zastávkou exkurze byla místnost řídícího a monitorovacího dispečinku, kde je na řídicí systém vyvedeno 13 000 prvků, kdy každý prvek generuje 50–60 signálů, které je nutné zpracovat. Monitorovány a analyzovány nejsou jen technologické prvky, ale také všechny dveře, průchody a místnosti, na které dohlíží 118 kamer. Před vstupem do datového sálu k rackům zákazníků je nutné překonat 9 bezpečnostních bariér. O úspěšnosti datového centra rozhoduje nejen bezpečnost a důvěryhodnost, ale také koeficient PUE (PowerUsageEffectiveness), který je nutné držet blízko 1. Koeficient ukazuje jak efektivní je datové centrum v oblasti spotřebované a dodané energie.

Dispečink datového centra
Josef Řehulka

Our school trip to Brighton

On Sunday 30th September 2018 we met in front of our school at 1:15 pm. We went by bus through Pilsner, Nurnberg, Frankfurt and Brussel to Calais, France. We boarded a ferry there and travelled to Dover, the UK. We arrived in Dower at around 6 a.m.

We travelled to a nice seaside town called Brighton. We got there at 10 a.m. First, we visited the Royal Pavilion in the centre of Brighton. After a short tour with audio guides, we had two hours of exploring Brighton on our own. Then we went to the Sea Life Center to see various types of fish from around the world. Then we went to see the most popular chalk cliffs in Great Britain – the Seven Sisters. We spent there about two hours walking and taking photographs. In the evening we met our English host families. Our ones were very nice.

The next day started with an English course. The course was divided into three parts. We had a different teacher for every part. Then we went to see Portsmouth. We took a boat trip and saw some Second World War ships – rebuilt into a new fleet of England. After the cruise we squeezed through the HMS Victory´s tight interior and we visited the Battle of Trafalgar Museum. In the late afternoon we returned to our Brighton host families.

The third day in the morning we had another three amazing hours of English lessons and in the afternoon we went to see the Royal Air Force Base, Tang mere. I think this was the best part of the whole trip.

The fourth day just after the last three English lessons we went to see Windsor. After a guided tour through town we returned to Brighton to our host families.

The last day we had to wake up very early, because we wanted to have enough time to see all planned sights in London. We arrived in Greenwich and we took a boat to the centre. We had chance to see The Tower of London, The Tower Bridge, The London Eye, The Trafalgar Square and lots of other well- known sights.

In the evening we travelled back to the Czech Republic, we used Euro-tunnel during the return journey.

We arrived in Prague on Saturday at noon.

Vojtěch Pantoflíček, E2.A

Our school trip to the United Kingdom

The trip lasted 7 days. We started it in front of our school and we went by bus.

We arrived in the United Kingdom, Brighton on 1st October 2018. Brighton is a famous place with well-known Royal Pavilion . However, the best place for me was Seven Sisters. The view has been magic.

After that we went to our English families where we we slept four times. Our family consists of father, mother, son and daughter. They have got two dogs. They were a very kind family. I was there with my schoolmates.


The next day in the morning we went to English courses. Our English lessons were very good for me. I have learnt lots of new words and phrases. The lessons took 3 hours. After English lessons we travelled to Portsmouth. We looked at losts of famous ships.

The third day we went to our school lessons and then we travelled to Windsor. There is the second home of contemporary English Queen Elizabeth II.

The fourth day we also went to school and after that we went for a trip again. We went to Royal Air Force. I didn´t enjoy the trip, because I prefer ships to airplanes.

The last day we went to English capital city. The capital city of Great Britain is London. I enjoyed every trips. I really love visiting this city, because London is the city of my heart.

Martin Šmolcnop, E2.A

úterý 16. října 2018

Jet, či nejet na adaptační kurz?

Spousta lidí říká, že je lepší na adaptační kurzy nejezdit, protože se tím vznikající kolektiv spíše úplně rozpustí, než aby se dal dohromady. Další část si stojí za názorem, který adaptační kurzy plně podporuje. Vzhledem k mé účasti na takzvaném „adapťáku“ bych se ráda zamyslela nad tím, jestli to bylo dobré, či špatné rozhodnutí a jestli bych jela znovu.

Pokud se zaměřím na mou schopnost komunikovat s ostatními, řekla bych, že pro mě není problém jen tak za někým dojít a cokoliv mu říct. Adaptační kurz mi s tím ale velmi pomohl, protože jsem měla tu možnost zjistit, jak s kým mluvit a čeho se vyvarovat. Zároveň se ukázalo, s kým si rozumím nejvíce, což je jedna z dalších výhod. Na druhou stranu bylo jeden z problémů tohoto kurzu právě to, že se polovina třídy nacházela na jiné, vzdálenější chatě než ta druhá, tudíž byla komunikace ve volném čase - kterého byl nedostatek - s každým členem třídy téměř nemožná. Podle mě je další negativum například i to, že nebyla téměř žádná příležitost seznámit se s členy ostatních tříd.


Co se týká aktivit, které jsme měli za úkol provést, některé se mi zdály spíše zbytečné, další pro změnu ukázaly, kdo dokáže přemýšlet, prosadit svůj názor, nečinně přihlížet, nebo skákat, jak mu ostatní řeknou. Mohu ale říct, že při minimálně jedné se musel zapojit každý, pokud tedy někdo nepodváděl. Pokud bych ale měla jmenovat alespoň jednu výtku, zmíním, že některé aktivity byly takové, že je někdo nechtěl provádět, nebo nebyly vhodné pro všech třicet lidí.


Kdybych se měla rozhodnout, zda jet znovu, určitě bych řekla ano. Ačkoliv mělo těch několik stmelovacích dní pár chyb, užila jsem si je. Pokud by bylo něco takového každý rok, dokonce i několikrát během něj, pokaždé bych byla pro to, aby se jelo. Zároveň bych všem adaptační kurz doporučila, protože se tím nedá nic pokazit.

Berenika Risová, I1.DStřední škola je pro každého mladého člověka velikou změnou. Nemění se nám pouze kolektiv, způsob výuky, ale hlavně celkový přístup k nám, coby studentům. Některé změny nám dávají zabrat, ale jsou i takové, které příjemně překvapí. A právě tím byl pro mne adaptační kurz.

Ve středu ráno jsme se sešli u školy plni očekávání, co nás vlastně nadcházející tři dny čeká. Někteří lehce nervózně přešlapovali, jiní se vesele bavili v již vytvořených malých skupinách. Přistavený autobus nás odvezl do areálu Orlík – Loužek, kde jsme se hbitě ubytovali a vyrazili na první hru – jak jinak než hru se jmény. Dostali jsme za úkol ke svému jménu vymyslet přívlastek shodný s počátečním písmenem našeho jména. Popravdě, důvtip a slovní zásoba zrovna v ten den u některých nebyla zrovna silnou stránkou. Po úspěšném seznamování jsme se přemístili do jídelny a ochutnali první zdejší pokrmy.


Večerní programem byla další hra a později již volno. Druhý den nás čekala opravdová výzva. Úkol dne zněl postavit vor v co nejkratším čase, bezpečně na něm přepravit paní profesorku na druhý břeh a poté zase vor rozebrat. Na první pohled se to zdálo být celkem jednoduchým úkolem, ovšem následná realizace nám otevřela oči. Sestavení voru za pomocí šesti klád, pěti traktorových duší a provazu nás technicky prověřilo, ale nakonec byl vor na světě a paní profesorka mohla na palubu. Vyrazili jsme na vodu. Zprvu se vše zdálo být perfektní, ovšem první nedokonalost na sebe nenechala dlouho čekat. Vor se začal přetáčet a bylo třeba, aby nějací dobrovolníci vstoupili do neklidné vody a svými těly udržovali plavidlo ve správném směru. No, byl jsem dobrovolníkem! Náročné minuty se zdály být nekonečné, ale nakonec jsme se dočkali a dorazili na druhý břeh. Rozložení voru již nebylo tak velkou výzvou a úkol byl splněn. Zmoženi touto odpolední aktivitou jsme večer již jen odpočívali. Následující den jsme dopoledne měli poslední hru a po obědě vyrazili k domovu.


I když zprvu jsme z adaptačního kurzu asi každý byli spíše rozpačití, já osobně jsem si jej velice užil a mám na něj super vzpomínky. Myslím, že je to dobrý způsob, jak se na začátku střední školy seznámit s novým kolektivem a trochu uvolnit napětí mezi jednotlivci. A když nic jiného, tak už vím, jak příště postavit vor, který popluje rovně!

Přemek Hlavnička, I1.D

pondělí 15. října 2018

Just keep studying in the UK

Cíl projektu zdokonalit jazykové dovednosti žáků prostřednictvím přímé komunikativní metody výuky, seznámit se s místní kulturou a zvyky ve Velké Británii, byl naplněn.


Žáci 2. ročníků, vycestovali na jih Velké Británie, do Brightonu, kde strávili necelý týden (30. 9.–6. 10. 2018). V dopoledních hodinách od 9,00 do 12,00 navštěvovali intenzivní výuku anglického jazyka a v odpoledních hodinách následoval bohatý program, který propojoval výuku, procvičení angličtiny a kulturní poznání země.

Hned první den proběhla podrobná prohlídka přímořského městečka Brighton. Navštívili jsme Royal Pavilion, bývalý královský palác postavený na počátku 19. století. Následovala návštěva akvária Sea Life a tzn. Brighton Pier, největšího mola v Brightonu.


Jedním z dalších výletů byla návštěva přístavního města Portsmouth. Většina pamětihodností města tedy s námořní historii souvisí. Žáci navštívili loď HMS Victory, shlédly parník HMS Warriour, námořní muzeum a podnikli plavbu lodí po přístavu.

Následující odpoledne žáci navštívili letecké muzeum, které se nachází od roku 1982 na okraji bývalého letiště RAF nedaleko města Chichester. Mezi lety 1918 a 1970 bylo RAF Tangmere operační letiště, které bylo známé především pro hlavní roli, kterou hrálo během bitvy o Británii. Součástí prohlídky byla i možnost sednout si do kokpitu letadla a prostřednictvím simulátoru si létání vyzkoušet.


Další den následoval výlet do Windsoru, malebného městečka, které leží asi 30 km od hlavního města Londýna. Zde žáci poznali místí průvodkyni Amandu a spolu s ní si prohlédli místní hrad a jeho okolí a také se dozvěděli zajímavosti o královské rodině.

Před návratem do České republiky byla zařazena návštěva Londýna. Autokarem jsme se z Brightonu vydali do londýnské části Greenwich. Tato část Londýna je východní vstupní bránou do Londýna, a právě tady žáci měli možnost najít místo, kterým prochází nultý poledník, podle kterého se nastavují hodiny po celém světě. Po prohlídce rozlehlého parku následovala hodinová plavba lodí po Temži do centra hlavního města do Westminstru. Následovala pěší prohlídka známých památek např. Big Ben, Westminster Abbey, London Eye, Oxford Street, Trafalgar Square a další.


Výuka anglického jazyka byla zajištěna v místní jazykové škole ISE Hove v centru města. Skupina 45 žáků byla rozdělena na 3 jazykové úrovně dle dosažených znalostí a dovedností ve škole. V každé skupině se každý den vystřídali 3 lektoři – rodilý mluvčí. Každá hodina byla zaměřena na jinou dovednost. Na závěr tohoto intenzivního kurzu každý z žáků obdržel certifikát o absolvování kurzu.

Žáci byli ubytováni v rodinách ve skupinách po 2 až 4. Všechny rodiny byly pečlivě vybrány místní agenturou. V rodině žáci poznali a zažili opravdovou integraci do života v anglickém stylu. Ochutnali místní specialitu „fish and chips“, ale i místní „curry“. Poznali některé zvyky a také měli možnost porovnat životní styl ve Velké Británii a České republice.

Písemným výstupem z projektu je pracovní list a žákovský deník v anglickém jazyce. Žáci měli za úkol zpracovat deník s fotodokumentací z každého jednotlivého dne včetně vlastních komentářů a připomínek.


Tento projekt byl velice úspěšný a přínosný. Žáci ve svých denících ocenili jazykovou výuku, odpolední program i ubytováni v rodinách. Obohatili si svoji slovní zásobu, procvičili angličtinu, ale i poznali, jak se žije, cestuje a pracuje ve Velké Británii.

Lenka Aoudj

neděle 14. října 2018

ÚŽLABINSKÉ PIŠQWORKY 2018

Stejně jako v předchozích letech, tak i tentokrát jsme pořádali školní turnaj v PIŠQWORKÁCH (více o soutěži na https://pisqworky.cz/). Letos se nám na turnaj dostavilo 15 kandidátů na post mistra školy. Proběhlo rychlé seznámení s pravidly a organizací. Všichni se zdáli dostatečně připraveni, tak jsme začali.


Nejdříve došlo k náhodnému rozdělení soutěžících do čtyř skupin, kde hrál každý s každým dvě hry. Za výhru bylo možno získat 2 body, za remízu 1 bod. V některých skupinách bylo dohráno rychle, v jiných se myšlenkové bitvy táhly donekonečna. Jak si každý jednotlivý soutěžící vedl, můžete posoudit podle následující tabulky.


Následně z každé skupiny postoupili do play-off dva nejlepší. Zde se již hrálo systémem eliminace, zvítězit mohl vždy jen jeden.

Do finálového souboje se nakonec probojoval Tomáš Tenkrát, který přehrál Michala Boháče, a loňský šampion Marek Beneš, který odrovnal v semifinále Ivana Valeše. Oba finalisté porovnali síly a během několika málo minut bylo rozhodnuto. Marek Beneš se opět postavil na stupně vítězů nejvýše a obhájil tak svůj titul mistra školy.

Na opačné straně místnosti se hrál ještě zápas o 3. místo, kde se Michal Boháč ze své předchozí prohry vzpamatoval a po velmi dlouhé bitvě nakonec porazil svého soupeře Ivana Valeše.


Všem výhercům gratulujeme, doufáme, že i ti, kteří nevyhráli, se dobře bavili, a doufáme, že se s nimi potkáme i příští rok.


A nyní se již naši soutěžící připravují na střet v oblastním kole, které se bude konat u nás ve škole 9. listopadu. Budeme jim držet palce, aby odsud postoupili do krajského kola. O jejich výsledcích vás budeme informovat v dalším článku.

Dennis Ryšánek

úterý 9. října 2018

Závod v orientačním běhu

V pátek 5. 10. 2018 se uskutečnil závod v orientačním běhu. Na trať vyrazilo 25 závodníků odhodlaných najít všech šest kontrol rozmístěných v lesoparku nad hostivařskou přehradou. Krásné slunné počasí a suchá, příjemně postavená trať navodily u závodníků dobrou náladu a chuť závodit. Všichni se shodli, že nejvíce dal zabrat kopec od vody nahoru do Hostivaře. Na trati si nejlépe vedl Přemek Novák z L3E, který trať proběhl ve skvělém čase 19:48 min a obhájil loňské první místo. Na druhém a třetím místě skončili s malým odstupem bratří Vargové z I4B. Všem účastníkům děkujeme za odvahu a nasazení. A příští rok, první říjnový pátek zase na trati a ve větším počtu NA SHLEDANOU.

Pavel Sláma