pondělí 30. října 2017

Exkurze do rozvodny 400kV Hradec u Kadaně

Naše škola dne 12. 10. 2017 umožnila třídě E4.A rozšířit si obzory v oblasti silnoproudé elektrotechniky a řídicích systémů elektrizační soustavy. Společně jsme navštívili rozvodnu 400kV Hradec u Kadaně, kterou vlastní a provozuje státní akciová společnost ČEPS. TR Hradec patří mezi 3 hlavní rozvodny elektrizační soustavy ČR společně s TR Kočín v blízkosti JE Temelín a TR Nošovice v oblasti východ.

TR Hradec u Kadaně
Před vlastní prohlídkou areálu rozvodny jsme byli v informačním centru proškoleni v oblasti bezpečnosti provozu transformačních rozvoden zvlášť vysokého napětí (ZVN), zhlédli jsme odborné prezentace z oblastí elektrických přístrojů ZVN a také z oblasti technologie výstavby vedení elektrizační soustavy. Měli jsme se možnost seznámit s náročností uložení vedení ZVN pod zem a s náročností staveb všech obslužných zařízení pro správný chod transformátorů.

V informačním středisku byl přítomen také specialista pro řídicí systémy ochran a měření, který předváděl různé simulace poruch a signalizace ochran včetně možnosti jejich vyhodnocení pomocí speciálního firemního softwaru. Bez správně nastavených ochran, bez trvalé komunikace mezi elektrickými přístroji a bez aktuálního přesného měření by nebylo možné poskytovat uživatelům elektrických sítí přenosové a systémové služby a nebylo by možné zajistit propojení elektrizačních soustav sousedních zemí v mezinárodní soustavě ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).


V areálu rozvodny 400kV jsme si zblízka prohlédli jednotlivé přívody a vývody, které rozvodnu napojují na zdroje elektrické energie v tepelné elektrárně Tušimice a do německého Rohrsdorfu v systému ENTSO-E. V jednotlivých polích rozvodny jsme viděli vývodové odpojovače, plynotlaké výkonové vypínače s dielektrickým plynem SF6, sběrnicové odpojovače, přístrojové transformátory proudu (PTP) a napětí (PTN), svodiče přepětí a také mechanismus uzemňování jednotlivých polí pro případ revize.

Plynotlaký výkonový vypínač 400kV s SF6
Měli jsme možnost pochopit rozdíl mezi odpojovačem a vypínačem, připojování PTP a PTN na vedení a také význam svodičů přepětí v sítích ZVN. Přímo před našimi zraky byl odpojený a znovu připojený sběrnicový odpojovač 400kV pod napětím, naskytla se nám tímto příležitost spatřit elektrický oblouk vytvořený mezi kontakty vypínače doprovázený hlasitým sršením.

Sepnutý sběrnicový odpojovač 400kV

Rozpojený sběrnicový odpojovač 400kV
Další zajímavostí byly trubkové vodiče ze slitiny hliníku a ocelohliníková lana velkých průřezů (ACSR 758-AL1/43ST1A mm2), obě pro velká proudová zatížení. Novinkou v této rozvodně a v České republice vůbec jsou transformátory s řízeným posuvem fáze (PST phase - shifting transformers) o výkonu 850 MVA. PST je elektrický netočivý stroj, který prostřednictvím změny fázového úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňuje aktivní řízení protékajícího činného výkonu. Jejich úkolem je eliminovat možné přetížení přenosové sítě oběma směry.Při paralelním řazení větví způsobí PST přerozdělení toků výkonu na méně zatížené vedení, elektrický tok si vybírá cestu nejmenšího odporu. PST nejsou určeny pro změny napěťových hladin, tak jako to známe u ostatních energetických transformátorů. V přednášce zcela na závěr exkurze jsme zjistili, proč jsou PST vyrobeny vždy ze dvou kusů a jak složitý byl jejich transport od výrobce ze severní Itálie do Hradce u Kadaně. Až do Děčína byla využitá lodní doprava, následovala automobilová přeprava, a proto jsou všechny čtyři PST pro TR Hradec vyrobeny vždy ze dvou kusů, to znamená sériové a budící jednotky zvlášť. Nezbytností pro každý PST je také externí chladící jednotka.

PST
Nedílnou součástí prohlídky rozvodny 400kV byly také prostory s elektrickými ochranami, velín a dieselový zajištěný zdroj elektrické energie pro napájení nejdůležitějších částí rozvodny.

Diesel jako zajištěný zdroj elektrické energie
Byli jsme provedeni také částí rozvodny vlastní spotřeby, kde jsou instalovány transformátory 400kV/35kV. Zajímavostí je, že každá fáze má svůj vlastní transformátor. Jelikož tyto transformátory jsou čtyři v řadě vedle sebe, mohlo by se zdát, že vlastní spotřeba „jede na 4 fáze“… :-) Ve skutečnosti je jeden transformátor vždy připraven do rezervy.

Transformátor 400kV/35kV pro jednu fázi
Na závěr bych chtěl poděkovat studentům třídy E4.A za 100% účast a vzornou reprezentaci naší školy po celou dobu téměř 4 hodinové exkurze, která byla navíc ztížena složitostí dopravy.

Josef Řehulka; foto: Jan Strachota E4.A

neděle 22. října 2017

Vodácký kurz 2017

Jako žáci druhého ročník jsme měli tu příležitost zúčastnit se vodáckého kurzu, který se uskutečnil v prvním polovině září. První dojem z kurzu nebyl úplně přívětivý, ale postupem času se z toho vyklubal skvělý a zábavný výlet. Náladu nám sice kazil otravný déšť, který nás provázel celým kurzem, ale i ten jsme překonali.Co se týče samotné jízdě po vodě, tak ta byla skvělá. Díky zkušeným instruktorům a kantorům z naší školy jsme se nemuseli ničeho obávat. Zajišťovali nám bezpečí při sjezdu retardéru či větších jezů, takže i úplní začátečníci, kteří nikdy vodu nesjížděli, si užili velkou srandu a i se něco přiučili. Nálada po celou dobu našeho výletu byla veselá a uvolněná. Pobyt v kempu nám zpříjemňoval pan profesor Bláha se svou kytarou. K závěru bych řekl, že to bylo jedno velké dobrodružství. Je to velice užitečný kurz nejen pro ty, kteří se chtějí ve vodáctví zlepšit či od základů naučit, ale i pro ty, kteří si chtějí užít jen ranec legrace. Určitě doporučuji pro všechny, kdo mají rádi kempování a vodáctví.

Vít Netík, I2.C

I2C na Královské cestě aneb chcete se dozvědět něco nového o Praze?

Dne 12. 10. 2017 se konala školní vlastivědná vycházka po tzv. Královské cestě, což je cesta, po které projížděli nastávající čeští králové ke korunovaci. V 8:30 byli již všichni na místě a mohli jsme vyrazit. První část naší prohlídky se odehrávala před Obecním domem, který se nachází u výstupu ze stanice metra Náměstí Republiky. Zde jsme se dozvěděli o budově jako takové, o Prašné bráně. Poté jsme vyrazili směrem na Staroměstské náměstí. Šli jsme pořád rovně směrem po Celetné ulici, až jsme došli k první zajímavé stavbě, k Domu U Černé Matky Boží. Tato budova je zajímavá tím, že je postavena v kubistickém slohu. Pak jsme pokračovali až na Ovocný trh. Zde jsme se dozvěděli něco o Stavovském divadle a rozdělili na skupiny po třídách. Odtud jsme se vydali na Staroměstské náměstí, kde nám paní průvodkyně povídala o domu Kinských, a dále jsme šli kolem Klementina. Předposlední zastávka byla u Karlova mostu, kde jsme se dozvěděli o historii tohoto mostu, zajímavém datu vzniku této památky a o vstupních branách. Naše prohlídka skončila po našem přechodu mostu na Malostranském náměstí.


Vycházku bych hodnotil velice kladně, dozvěděli jsme se mnoho informací, zajímavostí, o kterých jsme z velké části ani neměli ponětí. Jediným velkým nepřítelem této prohlídky byl čas. Jelikož jsme ho měli málo, nikde jsme se pořádně nemohli zastavit.

Rád se s vámi podělím o nově nabyté informace:

Obchodní dům Palladium
Asi každý z nás ví, že česká národní hymna má autora textu Josefa Kajetána Tyla, autora hudby Františka Škroupa a její název je: „Kde domov můj“, ale již málokdo ví, že tato píseň vznikala za dob, kdy se Josef Kajetán Tyl nacházel v jedněch z pražských kasáren. Ta se nacházela na místě, kde v dnešní době můžeme nalézt obchodní dům Palladium.

Karlův most
Tuto velkolepou stavbu v srdci Prahy musí znát asi úplně každý. Není dokonalá pouze svojí architekturou, ale je zajímavá i svojí historií. Karlův most byl dlouhou dobu pouze jediná cesta, jak překročit řeku Vltavu suchou nohou. U Karlova mostu je velice zajímavá Staroměstská mostecká věž, jež se dělí na 4 sféry:

Nejvýše leží sféra hvězdná, zde můžeme najít dva svaté: Zikmunda a Vojtěcha, pod ní je sluneční patro, tady sedí panovníci Karel IV. a Václav IV., poté je tu sféra lunární, obsahující znaky zemí Koruny české a Měst pražských a nejníže se nachází pozemská, zde je vyobrazeno sousoší pozemských a hříšných. Tedy klečícího mnicha, který šátrá pod suknicí sedící jeptišce.

Datum vzniku tohoto mostu není taky vůbec náhodné, bylo přesně zvolené, tak, aby číslo bylo takzvaný palindrom, což znamená, že ať čteme číslo zleva nebo zprava, vždy je to to samé číslo. Tento most vznikl 9.7. 1357 v 5:31. Když tyto číslovky správně poskládáme, máme již zmíněný palindrom - 1357 9.7. 5:31. Toto číslo se nachází i nad vstupem do muzea Karlova mostu.


Poslední zajímavost je to, jak je možné, že tento most dokázal odolávat vodě přes 650 let a ani jednou nespadl, přitom musel zažít víc jak 11 povodní. To se vědci už dlouhou dobu snaží zjistit, kromě pověsti, že do malty přidávali vajíčka, se zjistilo, že nahoře ve věži pod střechou nalezli dělníci nápisy, které mají chránit věž před démony. Nápisy zdánlivě nedávají smysl, jelikož mají stejný text, ať je čteme zepředu, nebo zezadu. Duch se prý při čtení chytí do pasti. Nekonečné čtení textu ho unaví a on upustí od zlých úmyslů. Podobné nápisy byly nalezeny i v Itálii.


Ulice Na Příkopech
Tato ulice se jmenuje podle příkopu, který na tomto místě dříve ležel. Říká se, že byl až 20 metrů široký a rozděloval Staré a Nové Město, což byla dvě ze čtyř měst, po jejichž spojení vzniklo jedno město s jednotným magistrátem. Zbylá dvě města byly Malá Strana a Hradčany. Do jednoho celku je spojil až panovník Josef II. Habsburský.

Klementinum: Měření teploty
Přístrojově se teplota na našem území začala měřit na počátku 18. století. Nejdéle souvisle měřící meteorologická stanice na našem území se nachází v hvězdárně v Praze Klementinu. Meteorologická měření se zde začala provádět v roce 1752 a tato stanice stále funguje. Postupně se měřením věnovalo více a více času a začaly se měřit další veličiny.

Význam dvojocasého lva
Nejvíce populární jsou tyto 2 výklady. První výklad hovoří o tom, že český lev má dva ocasy, jelikož to symbolizovalo spojení dvou zemí, kterým Přemyslovci vládli, Čechům a Moravě. Druhý výklad říká, že jelikož bylo pro panovníka velmi výhodné zachovávat dobré vztahy jak s hlavou církve, papežem, tak i s hlavou říše, císařem, a proto tedy každý ocas symbolizuje jednoho z nich.

středa 18. října 2017

Návštěva NTK

Národní technická knihovna na mě působila velmi moderním, futuristickým dojmem. Celá budova je ze skla a betonu. Když jsme kolem ní procházeli, její tvar mi připomínal spíš hokejový stadion. Uvnitř jsem si nejprve všiml technických návrhů a modelů domů. V celé knihovně, jak jsme později zjistili, jsou umístěna zajímavá sedadla pro návštěvníky – k odpočinku, brouzdání po internetu i ke studiu.Když jsme prošli přes turniket a vyšli o patro výš, zjistili jsme, kolik pater knihovna má, a že v regálech, a to jsou poloprázdné, je přes 300 tisíc knih! Spousta jich je ve skladech v podzemí, kde jsou také garáže.Každé patro je jiné, unikátní. Nejzajímavější je, že prakticky celá budova je automaticky ovládaná – kdyby vypukl požár, uzavře se daná lokace a oheň se uhasí vodní párou, když je velké vedro, automaticky se otevírají okna, zatáhnou se žaluzie.Dostali jsme instrukce, že si máme zkusit vyhledat, zaregistrovat, vyzvednout a poté vrátit knihy z libovolného patra. Na několika jinak nepoužívaných turniketech se daly hrát starší hry, pro zábavu je zde k dispozici experiment studentů ČVUT – interaktivní pískoviště, pískoviště, které je od poloviny listopadu v knihovně, v závislosti na zvoleném terénu barevně svítí. Pokud by vás zajímalo více, podívejte se na https://www.techlib.cz/cs/83432-piskoviste-v-ntk.


Po exkurzi jsme budovu mohli opustit čtyřmi východy: každý vede na jinou světovou stranu.

Jan Sochor, Patrik Brabenec, I1.C

Úžlabinské PIŠQWORKY

Ve středu 4. října se na naší škole konal další ročník školního turnaje pišqworek. Letošní rok organizoval úžlabinský vícemistr v pišqworkách a v současné době již také učitel některých studentů Dennis Ryšánek pod dohledem profesorky Lacinové. Včasný začátek turnaje zkomplikovali hráči ze čtvrtých ročníků, neboť se v tento den také konala obhajoba dlouhodobých maturitních prací, tak se na některé z nich čekalo.

Turnaje se letos zúčastnilo 18 studentů ze všech ročníků, jak nováčci, tak i staří mazáci. Myslím si, že všichni hráči byli dostatečně připraveni a maximálně soustředěni na provádění taktických a útočných tahů proti soupeři, aby se dostali do nejlepší pozic.  Bohužel do oblastního kola bude pokračovat jen 10 nejlepších pišqworkářů z výsledkové listiny.Na konec se do boje o stupně vítězů probojoval Matěj Šmíd (I4C), který dosáhl krásného třetího místa, dále Filip Vacek (I4C) vybojoval druhé místo a nejlepším hráčem letošního školního turnaje se stal nováček Marek Beneš z I2C.Dne 6. listopadu se na naší škole, již tradičně, bude konat oblastní kolo v pišqworkách. Barvy naší školy budou hájit dva týmy ve složení:

1.       UŽLABINKA
  • Matěj Beneš (I2C)
  • Filip Vacek (I4C)
  • Matěj Šmíd (I4C)
  • Dominika Rubešová (L4D)
  • Ivan Valeš (I2D)
2.       Pišqworkáři 123456789
  • Tomáš Červený (I2C)
  • Vojtěch Kundela (I2D)
  • Sergej Kuroedov (I1D)
  • Tomáš Tenkrát (I2C)
  • Vojtěch Svozil (I2C)
Doufám, že navážeme na úspěchy předchozích let a postoupíme do krajského kola.

Dominika Rubešová, L4.D 

středa 11. října 2017

Studentské volby 2017

Ve středu 4. října 2017 se u nás na škole konaly „Studentské volby“, které předcházejí reálným parlamentním volbám a na rozdíl od normálních voleb je zde věková hranice určena na 15 let. I přes to, že výsledky studentských voleb se nijak nezapočítávají v těch „ostrých“, se do tohoto projektu přihlásily letos necelé tři stovky škol. Jde o dobrou možnost, jak zjistit, jaké politické názory zaujímají právě studenti středních škol a také je to možnost vyzkoušet si, jak to u reálných voleb vlastně funguje. Zvláště ve čtvrtém ročníku máme v letošním roce mnoho prvovoličů.Sraz volební komise, tedy mě, Marka Tomčiaka a Míši Strnadové jsme s paní profesorkou Kateřinou Vospálkovou naplánovali na půl osmé ráno. Pomoci nám přišel ještě student ze třídy L1.E, Jakub Rychlý, který byl na naší škole jedním z iniciátorů této akce. Přesunuli jsme se do volební místnosti, kterou jsme vytvořili z jinak obyčejné učebny 114, připravili jsme si volební lístky, urnu a už jen čekali, až se dostaví první třída. Jakožto předseda volební komise jsem poté každou třídu uvedl, přivítal na Studentských volbách a společně s Kubou jsme jim vysvětlili, jak vlastně bude volba probíhat, jak správě označit vybranou stranu a kam potom s volebním lístkem zamířit. Míša s Markem poté rozdávali lístky a odškrtávali si jména. Samozřejmě jsme nezapomněli zmínit, že každý student má právo nevolit a k ničemu je tedy nenutíme. I přes to byla volební účast až na pár výjimek ve všech třídách skoro stoprocentní.


Po tom, co se u nás ve volební místnosti vystřídalo všech 17 tříd, přišla druhá část naší práce. Bylo potřeba sečíst všechny hlasy. K tomu všemu jsme měli přesné instrukce co a jak a taky kolikrát. Nejprve jsme tedy dvakrát sečetli všechny hlasovací lístky. K naší radosti seděl jejich počet přesně s počtem studentů, kteří se voleb zúčastnili. Celou dobu jsme si totiž do Excelu dělali statistiku přítomnosti a odevzdaných hlasů, abychom na konci měli méně práce. Potom jsme museli vyřadit neplatné lístky. Pár jich bylo. Na většině studenti chybovali hlavně v tom, že zakroužkovali celý název strany a ne jen její číslo. Přesně na tuto chybu jsme každou třídu před rozdáním lístků upozorňovali. Na jednom lístku jsme však našli dopsanou i vlastní stranu a také jsme objevili lístek, jehož autor se rozhodl hlasovat pro úplně všechny vypsané strany včetně těch, které v Praze ani nekandidují.


Když jsme tedy měli jen jednu velkou hromadu platných lístků, zbývalo rozdělit je podle strany, která na nich byla zakroužkována a následně pro jistotu dvakrát spočítat, kolik lístků hromádka obsahuje. Tímto způsobem jsme nakonec došli k finálním výsledkům. Nutno podotknout, že jsme si díky připravené tabulce v počítači značně ulehčili práci, když za nás Excel sám dopočítával kontrolní hodnoty a hlásil, zda sedí všechny počty a jestli jsme někde při sčítání neudělali chybu. Výsledky jsme následně přes webové rozhraní odeslali včas na servery pořadatele studentských voleb, tedy organizace Jeden svět na školách. Pak už zbývalo jen přetvořit volební místnost zpátky na učebnu 114.


Celkově bych řekl, že to pro mě byla další zajímavá zkušenost. I když to byly volby jen „nanečisto“, volilo se z reálných stran a přesně tak, jak by to bylo ve skutečnosti. Sám jsem letos prvovoličem a jsem rád, že jsem měl možnost si něco takového vyzkoušet.


Dominik Kadera, L4.D

pondělí 9. října 2017

Závod v orientačním běhu 2017

V pátek 6. 10. 2017 se uskutečnil závod v OB. Na trať vyrazilo 25 závodníků odhodlaných najít všech šest kontrol rozmístěných v lesoparku nad hostivařskou přehradou. Velmi chladné počasí všechny donutilo k tomu, aby závodili a nepojali klání jako vycházku lesem.Na trati si nejlépe vedl Přemek Novák z L2.E, který trať proběhl ve skvělém čase čase 20:30 min. S odstupem 6 minut doběhl na druhém místě Vít Pecháček z I1.B a třetí skončil loňský vítěz Vojta Hupcej z E3.A v čase 28:30. Všem účastníkům děkujeme za odvahu a nasazení. A příští rok, první říjnový pátek zase na trati a ve větším počtu AHOJ.

Více fotografií na našem facebooku.

Pavel Sláma

středa 4. října 2017

OUR TRIP TO THE UK; OXFORD

(17th September – 23rd September 2017)

Sunday and Monday

Our journey to England began in front of our school, Úžlabina, on Sunday. We got on the bus and went towards London. We travelled across Germany, Belgium and France. In Calais we get on the ferry and we crossed the Channel to Dover. There we got on the bus once again and went to London. We arrived there at about 8 am and we walked to Westminster Bridge, where we had an amazing view of sights like Big Ben or the Westminster Abbey. We also could see the London Eye. We were hungry after the long journey, so we visited near McDonald and ate there. Then, with full stomachs, we crossed the bridge looking forward to what London was planning for us.


We got on the bus again, this time not ours, but the different one, and took a guided tour with Mrs. Líba. She is the tour guide in London, originally from the Czech Republic, and she has lived in London for 40 years. We saw many and many sights during the guided tour; for example Westminster Abbey, Buckingham Palace (we were also the witnesses of the guards changing), Trafalgar Square, plenty of cathedrals and many more. After the guided tour, we said goodbye to Mrs. Líba and headed to Hyde Park, where we had some time to take a rest and do the shopping in Oxford Street. In the evening, we left London for Oxford, where we finally met our substitute families.

Michal Lenc, E3.A

Tuesday

On Tuesday, we were at school for the first time. We were divided into 3 groups and we enjoyed lessons with English teachers. In the afternoon, we went to Stratford upon Avon. Stratford is the home town of William Shakespeare and it was wonderful. First, we visited the house where W. Shakespeare was born and then the church in this town, where W. Shakespeare is buried together with his family. We spent the whole afternoon there and we liked it there very much.


Libor Bednář, E3.A

Wednesday

On Wednesday morning we were at school, which already was something like a routine for us. We had three English lessons, as usual. For example, we were talking about the differences between British, American and Australian slang. We learnt some new worlds like „grand “(one thousand pounds), „knackered “(very tired), „tucker “(food) and so forth.

We left the school at about 12:00. Then we went to the center of Oxford by bus. There we had some free time for shopping and after that we went with English tour guide for a walk in Oxford. We were in Christ Church college, where the Harry Potter movie was filmed, we saw Bodleian Library, where you can find about 11 million books. Then we took a boat ride along the river Thames. It was very delightful ride.

Michal Lenc & Petr Nechvátal, E3.A

Thursday

On Thursday we were, as usual, at school from 8:30 to 11:30. We learnt some new things like vocal vowels. At the end of the lessons we received certificates. Then we went by bus to Birmingham to Jaguar factory. We saw how models XF and XJ are made there. We were divided into 4 groups and together with the local guides we set off on a tour. It was very interesting and educational, but we were not allowed to take pictures there. The weather was rainy, but we didn´t mind as we spent the entire day in the factory.

Petr Nechvátal, E3.A

Friday and Saturday

On Friday, we were in London again. We saw a lot of interesting building and monuments in the City of London. We also went on a river bus called Clipper from O2 to London Bridge. There we were admiring the Tower Bridge and the Tower. In the afternoon, we went by the clipper to Greenwich. It was our last day in England. In the evening, we returned to the bus and went home.
On Saturday, we were on the bus on our way home, everyone was very tired. We arrived in Prague in the afternoon.

Sigi de Beuckelaer, E3.A