pondělí 15. listopadu 2021

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE!

Ve dnech 9. a 10. listopadu studentský parlament uspořádal dvoudenní symbolickou humanitární sbírku Postavme školu v Africe. Naše škola se jí tradičně účastní již 15 let. Na konto Člověka v tísni od nás poputuje 2 565 korun. Úžlabina se tak letos zaslouží například o jednu celou knihovnu do třídy, 3 tvárnice a 2 sešity. Nebo taky třeba 13 pytlů cementu či 320 sešitů. To není málo a všichni, kdo přispěli. si za to, že nejsou lhostejní, zaslouží velké poděkování!
Dana Havlíková