pátek 26. února 2016

Ples Úžlabiny

Dne 19. 1. 2016 se konal XXVII. maturitní a imatrikulační ples naší školy v Radiopaláci za hojné účasti učitelů, žáků, rodičů a přátel školy.

Maturitní ples je především oslava 4. ročníků, blíží se ukončení jejich studia na škole, blíží se jejich první tvrdá zkouška – maturita, a toto je jedna z jejich posledních velkých akcí na škole. Imatrikulace je spíše symbolickou částí plesu, kde čtvrťáci předají žezla svým nástupcům, prvákům.

Jako první byla na programu imatrikulace, která celý slavnostní večer odstartovala. Prváci, kteří teprve vstupují do studentského života, se objevili na parketu v předem nacvičených formacích a proběhlo jejich stužkování. Pak přišli na řadu maturanti, kteří tu svou dráhu končí, a všichni společně si vyslechli projev naší paní ředitelky.

Následně si třídní učitelé prvních ročníků odvedli své žáky, aby mohlo proběhnout šerpování maturantů, zakončené slavnostním přípitkem a tradičním vybíráním drobných do plachet.

Celý večer měl velmi bohatý program, v jeho průběhu jsme se nejvíce bavili vystoupeními jednotlivých tříd čtvrťáků. Hrála nám velmi dobrá kapela Kdo má čas a celým večerem nás provázel výborný moderátor Vlastimil Čtverák. Sál Radiopaláce byl nabitý k prasknutí, a tak je třeba zmínit i jedno negativum, a tím byly šatny, které nezvládaly nával návštěvníků plesu.

Maturitní a imatrikulační ples pro nás všechny znamená jednu důležitou etapu života: oslavujeme začátek i konec. Vítáme se i loučíme. A my prváci doufáme, že za čtyři roky se tady sejdeme na svém maturitním plese.

Dalších fotografie najdete na Facebooku školy.

Ladislav Ernest, I1.C

Exkurze designérů do Veletržního paláce

Dne 12. února se skupinka designerů z L2.D vydala pod vedením paní učitelky Adámkové do Veletržního paláce. Zde vystavoval svá díla známý čínský výtvarný umělec Aj Wej-wej.  Národní galerie si zapůjčila exemplář přímo z umělcovy vlastní sbírky. Jeho dílo je možno vidět přímo před Veletržním palácem do 31. 8. 2016. A o co se jedná? O 12 bronzových hlav zvířat čínského zvěrokruhu, které jsou postaveny do řady. Měří cca 3 metry do výšky a průměr hlav je přibližně 1,5 metru. Jsou upevněny na tenkých stojanech.

Aj Wej-wej se řadí mezi nejznámější současné čínské umělce. Jeho inovativní dílo, často označováno za provokativní, mu získalo velké mezinárodní uznání, zároveň z něj ale udělalo nepřítele čínské vlády.

Dále jsme navštívili i vnitřek paláce, kde jsme viděli spoustu zajímavých uměleckých děl od oblečení, uren až po obrazy malované nohama. Měli jsme možnost se vyvést do 5. patra v exponátu VP. Některým z nás se dělalo nevolno, protože to byl skleněný výtah, který jel poměrně pomalu, ale nakonec jsme to všichni zvládli a dojeli jsme bez závratí. Asi nejvíce mě zaujaly urny z mořské soli, připadají mi velmi praktické. Po třech hodinách od vhození do moře se urna rozpustí a vy jste rozptýleni  mezi mořské korály a spoustu jiných krás moře. Také mě velmi zaujalo velké růžové písmeno  H.

Tento výlet považuji  za vydařený a úspěšný. Výstava se mi velmi líbila.

Hana Kroupová, L2.D


úterý 23. února 2016

Bobřík informatiky – krajské kolo

Dne 18. února 2016 proběhlo pod značkou Bebras Challenge ve 14 školách v jednotlivých krajích krajské kolo soutěže Bobřík informatiky pro kategorii Senior. Do jednotlivých krajských kol postoupilo vždy 30 nejlepších řešitelů, celkem se pak krajských kol zúčastnilo 334 soutěžících, kteří postoupili z listopadového národního kola.

Mezi 30 postupujícími ze všech pražských středních škol bylo hned 8 studentů naší školy:
 • E3.A Miroslav Pecha
 • I3.C Nikola Jankov
 • I3.C Renat Děmidov
 • L3.D Martin Šlégr
 • I4.B Dominik Veis
 • L4.D Dennis Ryšánek
 • L4.D Jan Jukl
 • L4.D Jakub Korityák

Nejlepších výsledků v krajské kole dosáhli tito naši studenti:
 • 9. místo: Jan Jukl, 120 bodů
 • 11. místo: Dennis Ryšánek, 111 bodů
 • 17. místo: Jakub Korityák, 88 bodů
Ivana Durdilová
úterý 16. února 2016

Konverzační soutěž v anglickém jazyce dovršena 3. místem studenta Lycea v obvodním kole!

Jako každoročně proběhla i letos na Úžlabině Konverzační soutěž v anglickém jazyce.  Poslech v prvním kole byl radostný a v pohodě. Opravdu soutěžit se začalo v kole druhém, kdy ústní výkony byly tak vyvážené, že muselo být uskutečněno i kolo třetí, aby se rozhodlo o pořadí mezi třemi nejlepšími. Obvodní kolo Prahy 10 se konalo 10. února. Student Lycea Vojta Böhm se v Obvodním kole umístil na 3. místě. Gratulujeme!

Jana Formanová

pátek 12. února 2016

Výuka na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Měření tloušťky rohovky
Dne 9. 2. 1015 jsme se zúčastnili exkurze na fakultě FMBI ČVUT sídlící na Kladně. Sraz jsme měli v 7:00 na autobusové zastávce u metra Nádraží Veleslavín a přesně o hodinu později jsme již vcházeli do učebny, kde nás čekalo první praktické cvičení – Nemocniční a informační systémy. Zde jsme se posadili k počítačům a v programu Informační systém Medicus 3 jsme podle pokynů přednášející profesorky, vytvořili vlastní, virtuální zdravotní kartu. Bylo to zábavné zpestření výuky. Vytvořili jsme záznam diagnózy, léků, alergií, očkování a nakonec jsme „sami sebe“ pozvali na vyšetření.


EKG
Přesně za dvě vyučovací hodiny jsme skončili, rozloučili se s profesorkou a vydali se na další přednášku na téma – Spirometrie, kde nás také čekala písemná práce z již probrané látky. Vyšetřili jsme zde svoji kapacitu plic. Po dalších dvou hodinách jsme šli do laboratoře optiky. Naučili jsme se pracovat s optotypy a refraktometrem, vyzkoušeli jsme si též vyšetření barvocitu. Pomocí autorefraktometru jsme naměřili oční vady – krátkozrakost, dalekozrakost. Také jsme pomocí optotypů, které byly promítány, na televizi zjišťovali, na kolik procent umíme náš zrak využívat. Většinou se výsledky pohybovaly v rozmezí 90–120 %.

Čtvrté a zároveň poslední stanoviště bylo věnováno tématu – plicní ventilace. Viděli jsme různé druhy ventilátorů a další přístroje, které se používají, když zkrátka plíce nemůžou. Také jsme se dozvěděli, že obor plicní ventilace má stále velké mezery, a výzkumná zařízení, mezi která kladenská fakulta patří, se stále zabývají vývojem a zdokonalováním všech přístrojů. Ve 14:00 jsme odcházeli na autobus směr Praha.

Štěrbinová lampa
Autorefraktomet
Jan Šojdr, E4.A

pátek 5. února 2016

Lyžařský kurz 2016 – Hochficht

V sobotu 16. ledna 2016 jsme se my, zdatní jedinci z prvních ročníků, netradičně shromáždili před školou. A nikoliv proto, abychom se něco nového dozvěděli, ale abychom naopak školu hodili na celý krásný, dlouhý týden za hlavu. Odjížděli jsme spolu s vyučujícími TV na školní lyžařský kurz.

První den jsme skoro celý strávili v autobuse. Když jsme konečně dorazili na místo, vybalili jsme si a šli na večeři. Následující den, v neděli, jsme hned zrána naším autobusem vyrazili na lyže, tedy do lyžařského areálu Hochficht na rakouské straně Šumavy. Sjezdovky byly v tento víkendový den nabity k prasknutí, neboť panovaly úplně ideální podmínky k lyžování – čerstvý, krásný prašan, který nám příroda štědře nadělila. Celodenní lyžování bylo přerušeno jen polední občerstvovací a odpočinkovou pauzou. Po návratu na ubytovnu jsme se všichni těšili na večeři a odpočinek.

Třetí den jsme jeli tamtéž, ale tentokrát nás tam bylo málo lyžařů, takže jsme si to pořádně užili. Čtvrtý den byl „odpočinkový“, může-li se odpočinkem nazývat několikakilometrová túra na běžkách, povětšinou do kopce. Odpoledne se to ale zvrátilo správným směrem a my jsme vyrazili do nedalekého aquaparku, kde nás čekal ten správný relax.

Následovaly další dva „lyžovací dny, kdy bylo hezké počasí, a tak jsme se radostně smýkali na lyžích a snowboardech z kopce dolů a nechali se vyvážet lanovkou zpět nahoru. Nemělo to chybu, zvláště když jsme si představili, že spolužáci sedí v lavicích a pilně se učí.

A nadešel poslední den, v pátek, nezbytné balení a návrat domů, do Prahy. Škoda, že týden tak rychle utekl, bylo to příjemné zpestření studentského života v prvním ročníku.

Fotogalerii z kurzu najdete na našem facebooku.

Jan Bouška, I1.C

Exkurze do laboratoří FEL ČVUT

Naše třída třetího ročníku oboru Elektrotechnika se zaměřením na lékařské přístroje za doprovodu profesora Ing. Jaroslava Fukátka dostala ve čtvrtek 28. 1. 2016 příležitost prohlédnout si některé z laboratoří ČVUT. První z námi viděných laboratoří byla laboratoř zaměřující se na využití plazmatu k hubení bakterií, sterilizaci nástrojů a dalších využitích převážně v lékařských oborech. V této laboratoři jsme viděli pokus, kde s využitím výboje koróny o síle 12KV a 300mA vznikla plazma, která pak následně hubila bakterie ve zkumavce pod elektrodou.

Dále jsme pokračovali do laboratoře, kde se zkoumala jaderná fúze. Zde jsme si vyslechli přednášku o jejím principu a konstrukci přístroje. Na první pohled nás zarazily čtyři obrovské 18kV kondenzátory, které zajišťují chod zařízení, protože zařízení nadmíru přetěžuje veřejnou rozvodnou síť. Ale i fakt, že zařízení funguje na principu slučování lehkých atomových jader, přičemž dochází k uvolnění energie, zaujal naší pozornost.

Jako další byla na řadě mlžná komora, což je poměrně starší zařízení určené k dvojrozměrnému zobrazení pohybu radioaktivních částic. Program zde se týkal právě pozorování různých reakcí na různé zdroje záření.

Pak následovala ještě krátká zastávka v laboratoři zabývající se barierovými a klouzavými výboji. Jednalo se v podstatě o proražení výbojem proud vzduchu. Ale jelikož se jednalo o prototyp zařízení ,bylo nám zakázáno fotit.

Poslední a nejzajímavější zastávkou byla bezodrazová místnost. Jedná se, zjednodušeně řečeno, o místnost jejíž stěny byla uzpůsobeny tak, aby neodráželi zvukové vlny. Velmi zajímavý byl pokus, při kterém se nejdříve vystřelilo ze startovací pistole mimo místnost (rozdíl v hlasitosti byl nečekaně velký). V bezodrazové místnosti byl totiž takový výstřel shodný s výstřelem z kapslíkovky. Celkově se nám prohlídka líbila.

Další fotky jsou k dispozici na našem facebooku.

Bohumil Holada, E3.A