úterý 12. března 2019

Exkurze do firmy SEA

Třída E1.A navštívila v rámci školní odborné exkurze firmu SEA spol. s r.o. Firma se specializuje na vývoj, výrobu a dodávky elektroniky, a to především v oblasti GSM aplikací (GSM modemy, GSM routery a GSM komunikátory pro monitoring a dálkové ovládání), PLC programovatelných automatů FATEK a zákaznických řešení. Pro naše žáky bylo velmi zajímavou zkušeností seznámit se s provozem výroby a kontroly elektronických výrobků.


V úvodu se žáci seznámili, čím se společnost SEA zabývá a jaké jsou možnosti uplatnění absolventů SOŠ. Mohli jsme si prohlédnout, jak vypadají různé součástky SMD pro výrobu integrovaných obvodů. Zjistili jsme, jakým způsobem se SMD součástky vyvíjí, především vzhledem k jejich stále menší velikosti.

Normované velikosti SMD součástek
Firma SEA se zabývá především návrhy plošných spojů a elektronických obvodů a vlastní výrobou. Výroba představuje osazování součástek pomocí výrobní linky nebo ruční osazování, elektronické testování a případné opravy elektronických obvodů. Firma se nezabývá výrobou samotných plošných spojů, nezabývá se složitými chemickými a strojírenskými technologiemi výroby plošných spojů.

Součástky využívané k osazování při výrobě integrovaných obvodů
V rámci exkurze jsme mohli vidět výrobní linku složenou ze sítotiskového automatu, který nanáší pájecí pastu na již dodanou desku plošných spojů. Takto upravená deska je připravena na osazování součástek, které probíhá v osazovacím automatu. Součástky se následně v peci připájí. Hotová deska následně projde kontrolou.

Proces zhotovení desky začíná tím, že se na pájecí body nanese pájecí pasta. Deska plošného spoje se přitiskne na masku, ve které jsou otvory pro pájecí plochy. Přes tyto otvory nanese automat pájecí pastu.Sítotiskový automat k nanášení pasty na desky s plošnými spoji
Desky dále putují do osazovacího automatu. Ten si sám vybírá potřebné součástky ze zásobníků a pomocí ramene osazuje součástky na předem naprogramovanou pozici reálnou rychlostí 3500 součástek za hodinu.

Osazovací automat
Deska dále putuje do pájecí pece, kde je využívaná technologie pájení v parách podle předem zvoleného pájecího profilu. Zde se z pájecí pasty vytaví pájka, která připájí součástky na desku.Nastavený pájecí profil pájecí pece
Obvod musí následně projít důkladným testováním, které se uskutečňuje pomocí optické kontroly a elektronického testeru. Občas je nutné k nalezení chyby využít také mikroskopu s 30-ti násobným zvětšením.

Optický tester

Elektronický tester

Pracoviště na opravu desek
Absolventi naší SPŠE mohou najít uplatnění ve společnosti SEA v programování námi viděných strojů výrobní linky. Každý ze strojů je vybavený speciálním softwarem, kde operátor musí umět nastavit požadované výstupní hodnoty stroje. Nebo mohou najít uplatnění v technické kontrole již vyrobených elektronických výrobků, při jejich zkoušení pomocí testerů a dalších zařízení. Součástí kontroly je také schopnost opravy nalezeného problému, jestliže to finanční a časová náročnost dovolí.

Adolf Leipert a Josef Řehulka

Obrovský úspěch našeho žáka – MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Přestože průmyslové školy mají matematiku jako jeden z profilových všeobecných předmětů, matematická olympiáda není v přílišném zájmu studentů. Její náročnost na střední škole je velmi vysoká a předpokládá nejen automatické vynikající zvládnutí středoškolské matematiky, ale i schopnost velmi abstraktně zobecňovat a přísně v pravém slova smyslu „matematicky myslet“. V první části musí studenti samostatně zvládnout zcela netradiční a velmi atypické příklady, což předpokládá, že budou vymýšlet řešení několik měsíců. Potom úlohy zpracují a odevzdají učiteli, který je po řádném vyškolení opraví a podle pokynů ohodnotí.

Z žádné třídy a z žádného ročníku se letos do MO kromě Františka Špačka z I2.B nikdo nepřihlásil, protože nebylo pro nikoho jiného možné zvládnout požadavek řešení 4 příkladů ze 6, natož se tím několik měsíců doma samostatně ve volném čase zabývat. František patří letos už do kategorii B – předposlední nejvyšší, a postupující náročnost kategorií se velmi zvyšuje. O to cennější je, že František zvládl velmi dobře nejen Domácí část, ale i Klauzurní část dne 29. 1., ve které, dá se říci, exceloval, kdy podle Ústředního výboru MO získal 17 bodů z 18 možných. Jeho jednoduchý a přitom jednoznačný správný zápis řešení začíná být už příslovečný.

Snad nejcennější je jeho umístění mezi nejlepší matematické olympioniky Prahy v kategorii B, mezi něž se řadí až na drobné výjimky v matematice vynikající studenti výhradně prestižních gymnázií z nezřídka matematických tříd.

Blanka Suriaková