čtvrtek 10. října 2019

ZAHRANIČNÍ STÁŽE ERASMUS+, školní rok 2018/2019


Minulý školní rok jsme se já a několik dalších spolužáků ze školy zúčastnili projektu Erasmus+, který je podporován Evropskou unií. Díky tomuto projektu jsme měli možnost vycestovat na stáž do zahraničí. Byli jsme rozřazeni mezi destinace Dublin, Cork a Portsmouth. Já jsem byl zařazen do corkovské skupiny.


V zahraničí jsme měli možnost pracovat v místních firmách po dobu tří týdnů. Firmy měly různé zaměření, např. já jsem pracoval v místním křesťanském rádiu. O víkendech jsme měli program zaměřený na místní kulturu. Navštívili jsme např. Moherské útesy, lihovar Jamesona, město Cobh a mnoho dalších míst. Během naší stáže jsme měli ubytování zajištěné prostřednictvím hostitelských rodin. Po skončení stáže jsme se všichni vrátili ve zdraví domů. Všechny výdaje spojené s touto stáží byly hrazeny z grantu, který byl poskytnut Evropskou unií. Před tím, než jsme vycestovali na zahraniční stáž, jsme museli podstoupit nutnou přípravu, která nám byla poskytnuta školou a projektem Erasmus+. Příprava zahrnovala jazykový kurz, který vedla paní profesorka Aoudj, a online kurzy OLS, které nám zprostředkoval projekt Erasmus+.


Celou stáž hodnotím velice kladně. Během této stáže jsem získal pracovní zkušenosti a také si zlepšil komunikační úroveň anglického jazyka. Stáž se vydařila a jsem rád, že jsem se jí mohl účastnit. Mým největším úspěchem je to, že jsem se dokázal pomocí své průměrné úrovně anglického jazyka domluvit v cizím prostředí bez něčí pomoci.

Jan Pešek, I3.D

Závod v orientačním běhu

V pátek 4. 10. 2019 se uskutečnil závod v OB. Na trať vyrazilo 30 závodníků odhodlaných najít všech šest kontrol rozmístěných v lesoparku Lehovec. Zima, naštěstí bez deště, neubrala závodníkům dobrou náladu a chuť závodit. Všichni se shodli, že nejvíce dal zabrat kopec od Rokytky nahoru na hřeben. Na trati si nejlépe vedl Přemek Novák z L4E, který trať proběhl ve skvělém čase čase 19:48 a zvítězil tak už potřetí za sebou.


Na druhém a třetím místě skončili s odstupem Matěj Kotulán z I2B a Šimon Neudorfl z E1E. Třída E1A vůbec mile překvapila – vypadá to, že to bude sportovní třída – na závod se přihlásilo 17 žáků z této třídy a vůbec si nevedli špatně – možná to bude třídním učitelem. Všem účastníkům děkujeme za odvahu a nasazení. A příští rok, první říjnový pátek zase na trati a ve větším počtu NA SHLEDANOU.

Pavel Sláma