pondělí 10. prosince 2018

Exkurze PRE cvičící polygon

Třída E4.A navštívila na začátku prosince cvičící a školící středisko distribuční společnosti PRE. Polygon se nachází v areálu rozvodny 110 kV v Malešicích. Středisko je využíváno pro zaškolování nových i stávajících zaměstnanců firmy.

Postup zajištění pracoviště
V úvodu se žáci seznámili, čím se společnost PRE zabývá, včetně jejich dceřiných společností a jaké jsou možnosti uplatnění absolventů SOŠ. Bezpečnostní technik, který nás celou exkurzi prováděl, popisoval konkrétní činnosti zaměstnanců na různých pozicích a odpovídal na zvídavé dotazy žáků. Mohli jsme vidět také prezentaci ohledně nebezpečnosti elektrických zařízení VN a VVN pro nepoučitelné laiky. Exkurze se dál zabývala právě bezpečností při práci na vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V, ale také na zařízeních VN a VVN.


Přednáškový sál
Žáci si uvědomili, co obnáší zajišťování pracoviště při práci na vysokém napětí a mohli si sami vyzkoušet některé činnosti, jako například odzkoušení beznapěťového stavu vysokonapěťovou zkoušečkou, montáž a demontáž zkratovací soupravy, ruční nastřádáni výkonového vypínače nebo vyjmutí pojistek z kompaktního rozvaděče VVN.

Střádání výkonového vypínače
Montáž zkratovací soupravy

Zajištěné pracoviště
V další části exkurze žáci viděli, jaký je rozdíl mezi vývodem na transformátor a běžným kabelovým vývodem. Znovu si připomněli postup vypínání/odpojování a připojování/zapínání jednotlivých vývodů. Fyzicky si uvědomili, jak moc se rozměrově liší novější kompaktní rozvaděče VVN a původní řešení starých rozvoden. V čem jsou výhody a nevýhody těchto řešení a jak moc se liší cena ekologických kompaktních rozvaděčů bez dielektrického plynu SF6, které jsou řešeny zalitím vodivých částí speciální pryskyřicí a jsou vybaveny moderními vakuovými elektrickými přístroji.

Odpojovače v původních starých rozvodnách
Kompaktní rozvaděč plněný SF6 pro tři pole včetně vývodu na transformátor s vysokonapěťovými pojistkami

Moderní rozvaděč SF6 free

Transformátor 6kV/0,4kV  bez izolačního oleje
Exkurze pokračovala prohlídkou cvičných rozvaděčů NN, kde jsme viděli, jakým způsobem se v praxi postupuje při výměně nožových pojistek a k čemu slouží pojistkové odpojovače, jističe s revizní polohou nebo například jak je řešeno měření na přípojnicích s vysokou proudovou zátěží.

Rozvaděče NN

Pojistkové držadlo (žehlička) s ochranným rukávem
Josef Řehulka

pondělí 26. listopadu 2018

Exkurze rozvodna 400 kV ČEPS Praha – Chodov


Naše škola umožnila třídě E4.A uskutečnit odbornou exkurzi v rozvodně 400 kV. Jedná se o rozvodnu ve vlastnictví společnosti ČEPS, a.s., kterou drží ve svých rukou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 100% vlastnictvím akcií. Společnost ČEPS je provozovatelem přenosové soustavy ČR a rozvodna v Praze – Chodově patří k hlavním uzlům naší přenosové soustavy.

K atraktivitě exkurze přispěla skutečnost, že zapouzdřená rozvodna 400 kV je po kompletní rekonstrukci a je v ostrém provozu teprve měsíc. Rozvodnu prakticky nově stavěla firma ABB a špičkové komponenty (např. výkonové vypínače, odpojovače, zemniče, měniče...) zhotovovala firma ABB v zemi svého nynějšího sídla, ve Švýcarsku.

Zapouzdřená rozvodna 400 kV
Zapouzdřená rozvodna představuje výhodu oproti otevřené rozvodně zejména v úspoře prostoru a tím možnosti stavět tyto technologické celky v uzavřené vytápěné/klimatizované hale (extrémy počasí nemají vliv). Tato skutečnost značně přispívá k bezporuchovosti a snadnější údržbě provozu rozvodny. Pro každého je jistě vzrušením, že si v podstatě může „sáhnout na 400 kV“, protože mezi vodičem a kovovým obalem je natlakovaný izolační plyn SF6.

Detekce tlaku dielektrika SF6
Rozvodna 400 kV v Praze – Chodově je přímo propojena například s rozvodnou Kočín 400 kV, která je napájena zdrojem el. energie v podobě jaderné elektrárny Temelín. Tyto rozvodny společně s rozvodnou Hradec u Kadaně, Dalešice a Nošovice patří k páteřním rozvodným stanicím ČR a jsou propojeny se sousedními státy v síti ENTSO – E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

Výkonový vypínač 400 kV v zapouzdřené rozvodně
Zapouzdřený odpojovač přípojnic 400 kV poháněný jedním pohonem
Venkovní část exkurze pokračovala zhlédnutím ukončení nadzemního vedení ZVN a spojením se zapouzdřenou částí. K ukončení jednotlivých tras nadzemního vedení patří ochrany pomocí bleskojistek a možnosti uzemnění.

Svody vedení 400 kV do zapouzdřené rozvodny; bleskojistky; uzemnění
Další zajímavou technologickou částí venkovní rozvodny jsou transformátory 400kV / 110 kV, odkud je transformovaná energie v podobě nižšího napětí 110 kV přenášena nadzemním vedením na velmi krátkou vzdálenost do sousední rozvodny distributorské společnosti PRE. Transformátory mají terciární vinutí pro napájení vlastní spotřeby a kompenzačních tlumivek. Terciární strana je na napěťové hladině 10,5 kV.

Terciární strana transformátoru 400 kV / 110 kV / 10,5 kV a kompenzační tlumivky
V žádné rozvodně nesmí chybět zajištěný zdroj napětí v podobě motorgenerátoru, který je zapotřebí při selhání nebo ukončení provozuschopnosti UPS.

Motorgenerátor
Zemniče a odpojovače terciáru
Měli jsme možnost vejít do prostoru zatíženého olejového transformátoru 400 kV a uvědomili jsme si hlučnost a nutnost tkz. trafokomor. Hladinu napětí hlídá automatický regulátor transformátorových odboček, jedna odbočka vinutí trafa sníží nebo zvýší požadované napětí o 1,2 kV.

Přípojnice 400 kV s izolačním olejem u energetického transformátoru přímo nad hlavami 


Vedení ze sekundáru trafa 400 kV pro napájení rozvodny 110 kV PRE
Na závěr exkurze jsme se podívali do rozvodny vlastní spotřeby, která má část VN 10,5 kV a část NN 0,4 kV. Rozvodna NN je napájena přes další olejové transformátory 10,5 kV / 0,4 kV a zajištěna provozovanými UPS stanicemi a motorgenerátorem. Ze zajištěné části napětí je provozován řídicí systém, EPS, bezpečnostní kamery a další nezbytná slaboproudá zařízení nutná pro bezpečný provoz strategické rozvodny ZVN.

Stejnosměrný rozvaděč izolované ovládací sítě

Přívodní pole rozvodu vlastní spotřeby 10,5 kV

Transformátor 10,5 kV / 0,4 kV s vyvedeným uzemněným uzlem na sekundáru
Josef Řehulka

středa 21. listopadu 2018

Bobřík informatiky 2018

V pořadí 11. ročník soutěže Bobřík informatiky se konal ve dnech 5.–16. 11. 2018. Celkem se soutěže zúčastnilo 79 988 soutěžících (vloni 74 886) z celé ČR. V kategorii Junior se soutěže účastnilo 143 soutěžících z naší školy. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 18 soutěžících. V kategorii Senior se soutěže účastnilo 66 soutěžících z naší školy. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 5 soutěžících.


Celkové
Pořadí
Pořadí v rámci středních odborných škol
Body
Student
Třída
150.
188
  Mašek Tomáš
I2.C
222.
181
  Dobiášová Jitka
I1.D
253.
178
  Brabec Michael
I2.D
280.
176
  Šejba Martin
E1.A
310.
173
  Rothbauer David
E1.A
326.
172
  Nurymov Allan
I2.C
358.
171
  Marek Jakub
E2.A
374.
169
  Hrubant Patrik
I2.C
398.
168
  Mizerová Aneta
I2.D
446.
166
  Nedbal Petr
E2.A
464.
165
  Toman Jaroslav
I2.D
520.
163
  Michek Tomáš
I2.C
645.
158
  Satrapa Jakub
I2.C
645.
158
  Schreiter Dominik
I2.C
763.
154
  Habran Robin
I2.D
791.
153
  Karel Michal
E2.A
832.
152
  Herstus Martin
I1.D
920.
150
  Lanik Jovan
I2.D


Celkové
Pořadí
Pořadí v rámci středních odborných škol
Body
Student
Třída
130.
168
  Trubchanin Viktor
L3.E
153.
164
  Čerych Adam
I4.B
153.
164
  Jelínek Tomáš
L3.E
197.
160
  Boháč Michal
I4.B
213.
158
  Bouška Jan
I4.C

Ivana Durdilová

úterý 20. listopadu 2018

Úžlabinská informatika - soutěž pro žáky ZŠ

Ve čtvrtek 11. listopadu 2018 se na naší škole konal šestý ročník soutěže Úžlabinská informatika – soutěž pro žáky základních škol. Celý soutěžní den byl rozdělen do několika částí. Po úvodní části a přivítání soutěžících a pedagogů ze základních škol následovala soutěžní část celého dne.Soutěž se skládala z práce s textovým procesorem a z práce s prezentačním programem. Součástí zadání byly jednoduché i složitější úkoly.

V další části dne byli soutěžící rozděleni do dvou skupin, které čekal další program (práce s Arduinem a programování v Unity). 

Na závěr soutěžního následovalo celkové vyhodnocení.

Konečné pořadí všech základních škol bylo následující:
 1. ZŠ Pražačka,
 2. ZŠ Brigádníků, 
 3. ZŠ Pražačka,
 4. ZŠ Švehlova,
 5. ZŠ genpor. Fr. Peřiny, 
 6. ZŠ Brigádníků, 
 7. ZŠ Špitálská, 
 8. ZŠ Špitálská, 
 9. ZŠ a MŠ U Školské zahrady, 
 10. ZŠ Švehlova, 
 11. ZŠ genpor. Fr. Peřiny.
Odkaz na fotogalerii ze soutěže je k dipozici zde.

Soutěžícím a pedagogům ze základních škol děkuji za účast. Všem pedagogům a žákům naší školy, kteří se podíleli na organizaci soutěžního dne, děkuji za spolupráci.

Lukáš Hons

Předávání certifikátů CISCO ACADEMY – CCNA1

Dne 20. 11. 2018 se v učebně 111 uskutečnilo předávání odborných certifikátů CCNA1 úvodního kurzu počítačových sítí vyučovaného v rámci Cisco Academy. Certifikáty byly předány studentům 3. ročníku oboru Informační technologie ze tříd I3C a I3D. Celkem byly uděleny certifikáty 17 studentům, což představuje cca 40 procent všech studentů 3. ročníku tohoto oboru. Absolventi získali a prokázali základní teoretické i praktické znalosti z oblasti konfigurace počítačových sítí. Všem absolventům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů ve studiu kurzu CCNA2: Routing and Switching Essentials.


Následující kurz CCNA2 se vyučuje v předmětu HS během 3. ročníku a počítám tak s tím, že závěrečné zkoušky z tohoto kurzu budou dělat na začátku příštího školního roku.

David Čepička

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

Žáci 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie se v letošním školním roce zapojili do celostátní středoškolské soutěže kybernetické bezpečnosti. Školní kolo probíhalo elektronicky formou online testu. Test obsahoval otázky nejen z témat zaměřených na počítačovou bezpečnost, ale zahrnoval i oblasti programování, operačních systémů, počítačových sítí, logiky a psychologie. Hodnocení žáků probíhalo po jednotlivých krajích.


Z výsledkové listiny pro Prahu vyplynulo, že z naší školy byli v konkurenci ostatních středních odborných škol a gymnázií nejúspěšnějšími žáky Tomáš Arazim ze třídy I4C, který se umístil na 3. místě a Antonín Liška ze třídy I4B, který se umístil na 5. místě. Dalšími velmi úspěšnými účastníky pak byli Jakub Vondráček ze třídy I3C (13. místo) a Matyáš Koc ze třídy I3D (14. místo). Kromě výše jmenovaných postoupilo do druhého (výběrového) kola ještě dalších 53 žáků z naší školy, kteří rovněž splnili kritérium pro postup. Druhé (výběrové) kolo bude probíhat od 28. prosince 2018 do 31. ledna 2019. Jeho průběh se budu snažit zajistit v rámce specializace Správa systémů a sítí, popř. motivací žáků pro vypracování soutěžních úkolů doma.

David Čepička

pátek 16. listopadu 2018

Oblastní turnaj – pIšQworky 2018

Dne 9. listopadu se na naší škole, stejně jako v minulých letech, konalo oblastní kolo turnaje v pIšQworkách. Celkem přišlo 13 týmů, tři týmy z naší Úžlabinky – Pisqmástři, Suchaři a stejně jako minulý rok Piškvorkáři123456789. Ostatní týmy byly z různých pražských škol, například z Gymnázia Elišky Krásnohorské či Křesťanského gymnázia. Organizačně soutěž zajišťovala společnost Student Cyber Games, ale žáci a učitelé naší školy se na organizaci také podíleli, především pan učitel Ryšánek a paní učitelka Lacinová.


Po tom, co se všichni účastníci, kteří postoupili ze školních kol, shromáždili v učebnách 201 a 202, byla vysvětlena pravidla a obdrželi jsme dodatečné informace o soutěži a tzv. Prezentiádě, která bude začínat 14. ledna příštího roku. Co se týče pravidel, byl nám vysvětlen postup SWAP1, což je speciální začátek duelu v pIšQworkách, kdy nakreslíte dva stejné symboly a jeden rozdílný. Protivník si jeden typ symbolu vybere. Hráč s menším počtem symbolů na hracím poli začíná. Dále existuje ještě SWAP2, to je trochu odlišný postup, ale na stejném principu. K němu jsme se však nedostali, jelikož se používá ve speciálních situacích nebo ve play-off, do kterého se dva z tří našich školních týmů ani nedostaly.


Naším nejúspěšnějším týmem byli Suchaři, kteří se umístili na krásném čtvrtém místě. Sice to není první, ale je to náš nejlepší školní tým a přeci jenom, si zaslouží potlesk. Piškvorkáři123456789, v čele se mnou jakožto kapitánem, a Pisqmástři, kteří byli méně úspěšní, bohužel nepostoupili do play-off.


Co se týče celkových výsledků, na prvním místě byli členové týmu Tláskalka Crew z Gymnázia Elišky Krásnhorské, kteří dostali zlatý pohár a deskovou postřehovou hru od Albi, Gobbit. Druhé místo obsadil tým s názvem Dobrej ledovej mega čaj z Gymnázia Omská. Ti už (bohužel) žádnou odměnu nedostali, ale postoupili do krajského kola spolu s prvním týmem. Třetí místo patřilo dalšímu týmu z Gymnázia Elišky Krásnohorské – GEKOM 1.

Sergey Kuroedov & Kačka Karásková


Odkazy

čtvrtek 25. října 2018

Exkurze TTC Teleport

Během října 2018 třída E.4A absolvovala odbornou exkurzi ve firmě TTC Teleport. Exkurze byla zaměřena nejen na běžný provoz datového centra, ale také na silnoproudou elektroenergetiku.

Systém napájecích přípojnic rozvodny 400 V
 V datových sálech jsme se mohli seznámit s principem automatického hašení požáru, se systémem udržování vhodné teploty a vlhkosti a se systémem napájení jednotlivých racků. Nahlédli jsme pod zdvojené podlahy a do kabelových lávek, kde jsou tyto systémy rozvedeny a monitorovány. Zjistili jsme, jaká teplota (45 °C) a hluk panuje v datovém sále pro těžbu kryptoměn a jak velký elektrický příkon takový sál spotřebuje (200 kW).

Rozvody ve zdvojené podlaze
V technologické uličce jsme měli možnost pochopit složitost zálohovaného zdroje napájení pro jednotlivé racky v datových sálech. IT systémy jsou napájeny ze dvou větví, kterou jsou zálohovány UPS 700 kW a dieselovým motorgenerátorem 1200 kW. Jednotlivé jističe vývodů 230 V jsou dovybaveny kontakty detekující vypnutí. Vývody 230 V jsou vyvedeny k zákazníkům a pomocí analyzátorů je účtovaná spotřebovaná elektrická energie. Analyzuje se nejenom napájení IT systémů, ale také NON IT (chlazení, vzduchotechnika a další).

Jištění vývodů 230 V pro datové sály
Pro rozvod NN 400 V je využíván stavebnicový systém Busbar 1200 A. Samotná rozvodna 400 V je zdvojená, vždy je možné polovinu rozvodny vypnout bez přerušení provozu. Do rozvodny 400 V jsou přivedeny přívody ze dvou transformátorů 22 kV/400 V a také z UPS a dieselagregátů. Z rozvodny 400 V jsou napájeny technologické uličky a další zařízení NON IT. Důležitým článkem rozvodny je kompenzace jalového výkonu pro udržení správného účiníku sítě.

Rozvodna 400 V

Ovládací panel kompenzace
V rámci exkurze jsme si mohli prohlédnout ukázky různých typy kabelů od optických, přes ovládací a silové až po kabely 22 kV. Přímo v rozvaděčích rozvodny 400 V jsme si mohli prohlédnout přípojnice, jističe, pojistkové odpínače, stykače, kondenzátory a tlumivky.

Kondenzátory, pojistkové odpínače a stykače v kompenzaci
Kabely 22 kV
Důležitým místem je také místnost akumulátorů pro UPS, ve které se udržuje konstantní teplota 20–22 °C z důvodu používaných olověných akumulátorů. UPS přebírá zátěž na 30–60 sekund, po dobu najíždění dieselagregátů.

Akumulátorovna
Energetickým srdcem datového centra je zapouzdřená rozvodna 22 kV, plněná dielektrikem SF6. Toto řešení umožňuje malé rozměry technologických částí rozvodny a její bezporuchový a bezpečný provoz.

Místní ovládání a signalizace rozvodny 22 kV
Transformátor 22 kV/400 V
K technologickým částem datového centra patří rozvodna chlazení a vzduchotechniky. Pro účely chlazení jsou k dispozici šroubové kompresory Chiller 400 V, výměníky a čerpadla regulované pomocí frekvenčních měničů. Vzduchotechnika umožňuje plynulou výměnu vzduchu v datových sálech a je vybavena rekuperátorem.

Šroubový kompresor Chiller
Zajímavým místem byly komory s motorgenerátory, které jsme měli možnost vidět při jejich startu. Diesel generátory mohou krátkodobě generovat až 1,5 MW při spotřebě 200 - 300 litrů nafty bez biosložky za hodinu. Jejich údržbě a provozu je potřeba věnovat velkou pozornost a to především startovacím akumulátorům a předehřevu na 46 °C. Diesely je nutné 1 × za 14 dnů protočit a 1 × za půl roku je nechat nastartovat simulovaným výpadkem proudu.

Diesel motorgenerátor
Poslední zastávkou exkurze byla místnost řídícího a monitorovacího dispečinku, kde je na řídicí systém vyvedeno 13 000 prvků, kdy každý prvek generuje 50–60 signálů, které je nutné zpracovat. Monitorovány a analyzovány nejsou jen technologické prvky, ale také všechny dveře, průchody a místnosti, na které dohlíží 118 kamer. Před vstupem do datového sálu k rackům zákazníků je nutné překonat 9 bezpečnostních bariér. O úspěšnosti datového centra rozhoduje nejen bezpečnost a důvěryhodnost, ale také koeficient PUE (PowerUsageEffectiveness), který je nutné držet blízko 1. Koeficient ukazuje jak efektivní je datové centrum v oblasti spotřebované a dodané energie.

Dispečink datového centra
Josef Řehulka

Our school trip to Brighton

On Sunday 30th September 2018 we met in front of our school at 1:15 pm. We went by bus through Pilsner, Nurnberg, Frankfurt and Brussel to Calais, France. We boarded a ferry there and travelled to Dover, the UK. We arrived in Dower at around 6 a.m.

We travelled to a nice seaside town called Brighton. We got there at 10 a.m. First, we visited the Royal Pavilion in the centre of Brighton. After a short tour with audio guides, we had two hours of exploring Brighton on our own. Then we went to the Sea Life Center to see various types of fish from around the world. Then we went to see the most popular chalk cliffs in Great Britain – the Seven Sisters. We spent there about two hours walking and taking photographs. In the evening we met our English host families. Our ones were very nice.

The next day started with an English course. The course was divided into three parts. We had a different teacher for every part. Then we went to see Portsmouth. We took a boat trip and saw some Second World War ships – rebuilt into a new fleet of England. After the cruise we squeezed through the HMS Victory´s tight interior and we visited the Battle of Trafalgar Museum. In the late afternoon we returned to our Brighton host families.

The third day in the morning we had another three amazing hours of English lessons and in the afternoon we went to see the Royal Air Force Base, Tang mere. I think this was the best part of the whole trip.

The fourth day just after the last three English lessons we went to see Windsor. After a guided tour through town we returned to Brighton to our host families.

The last day we had to wake up very early, because we wanted to have enough time to see all planned sights in London. We arrived in Greenwich and we took a boat to the centre. We had chance to see The Tower of London, The Tower Bridge, The London Eye, The Trafalgar Square and lots of other well- known sights.

In the evening we travelled back to the Czech Republic, we used Euro-tunnel during the return journey.

We arrived in Prague on Saturday at noon.

Vojtěch Pantoflíček, E2.A