úterý 15. prosince 2015

Adventní zájezd Linz 2015

V pátek 4. prosince jsme se vypravili na zájezd na vánoční trhy do rakouského městečka Linec neboli Linz. Sraz u autobusu jsme měli ráno již v 6:15 tak, abychom mohli v 6:30 vyrazit. To se podařilo. Téměř všichni jsme k autobusu dorazili včas. Projeli jsme poloprázdnou ranní Prahou a vydali se nejprve po dálnici D1 až ke sjezdu na Benešov – České Budějovice – Linz. Tudy také vedla naše trasa. Chvílemi po silnici první třídy, chvílemi po dálnici jsme dorazili až na hranice s Rakouskem, kde jsme měli půl hodiny přestávku na občerstvení nebo toaletu. Celá cesta byla doprovázena dějepisným výkladem profesorky Hádkové a do Linze jsme dorazili někdy kolem desáté hodiny dopoledne.

Měli jsme nejprve společnou procházku starým městem, kdy jsme navštívili kostel a zámek. Poté jsme přešli přes starý most (Niebelungenbrücke) přes řeku Dunaj (Donau) a došli jsme k našemu hlavnímu cíli, Museu Ars Electronica. V tomto zajímavém muzeu, které spojuje vědu, umění a společnost, nás čekalo spousta zajímavých věcí. Většina z nich byla interaktivní a mohli jsme si je vyzkoušet na vlastní kůži. Třeba obrazovku, která nám virtuálně křivila prsty, telefon v podobě elektronické panenky vyjadřující emoce a spoustu dalšího. Mě osobně nejvíce zaujaly 3D tiskárny, protože se jim také věnuji, i když zdaleka ne v takovém měřítku, v jakém byly vystaveny ty v Linzi. Celá prohlídka byla zakončena projekcí v obrovském rozlišení 8K, což je pro představu osmkrát jemnější rozlišení než většina dnešních monitorů a televizí.

Po této prohlídce jsme dostali rozchod s tím, že se máme nejpozději v 17:00 dostat k autobusu, abychom do Prahy dojeli v nějakém rozumném čase. Jakožto fanoušek dopravy jsem přemluvil dva spolužáky, Dana a Vojtu, aby se se mnou projeli tramvají. Samozřejmě že jsme si koupili jízdenky. I to je pro „šotouše“ skvělý suvenýr. Potkali jsme zbytek naší třídní skupinky a společně jsme si dali oběd v McDonaldu. Zde se stala taková nemilá příhoda spolužákovi Jurovi, který dostal v objednaném BigMacu pouze jeden plátek masa místo dvou. Naštěstí milý personál mu bez připomínek zmíněný burger vyměnil za nový. Poté jsme se opět rozdělili na několik menších skupin a po čase jsme se různě potkávali a zase rozdělovali. Prošli jsme si vánoční trhy, staré město a několik obchodů v nákupních centrech v okolí. Dorazili jsme k autobusu zhruba v 16:45 a už jsme byli jedni z posledních, na koho se čekalo. Vyráželi jsme přesně v 17:00. Náš řidič pan Krištůfek je skvělý, a tak jsme měli možnost vystoupit na Opatově, ve Strašnicích nebo u školy. Protože bydlím na Chodově, využil jsem hned první možnost. Celkově bych zájezd zhodnotil velmi pozitivně, bylo to fajn zpestření prosincových školních dnů.

Celá fotogalerie je k dispozici na našem Facebooku.

Dominik Kadera, L2.D

úterý 8. prosince 2015

Příběhy bezpráví – Měsíc filmu: Okupace 1968

V pátek 27. listopadu 2015 se v učebně 035 konala beseda na téma okupaci Československa roku 1968 vojsky Varšavské smlouvy. Naši školu tentokrát poctil návštěvou doktor Prokop Tomek, který k nám zavítal z Vojenského historického ústavu.

Beseda byla zahájena třemi krátkými dokumenty. Tyto snímky znázorňovaly rok 1968 jako nelítostnou okupaci agresora, a nikoliv bratrskou pomoc Sovětského svazu, jak naše rodiče učili ve školách.  Na letišti v Ruzyni přistávaly letouny Varšavské smlouvy, do centra Prahy každou minutu přijížděly desítky tanků a transportérů. Sovětští vojáci mnohdy nevěděli, kde se vůbec nachází, a často stříleli nevědomky do svých řad. Od Čechů se jim však pomoc nedostala, většina Čechů s okupací nesouhlasila a nespokojení občané dávali svůj nesouhlas najevo. Stavěli barikády, tankům typu T-55 ničili přídavné nádrže. Studenti vysokých škol vyhlásili stávku, aby podpořili studentské desatero. Toto desatero zahrnovalo především zrušení cenzury a podporu svobody tisku.

Po zhlédnutí dokumentů se ke slovu dostal Pan Prokop Tomek, který nám vyprávěl zajímavé poznatky z doby okupace i po ní. Vojáci byli zmatení, vyčerpaní, hladoví a často i později žádali o pomoc Čechy, kteří od nich kupovali naftu za směšné částky.

Beseda se i přes malý technický problém vydařila. Dokumenty o okupaci a informace od Pana Tomka nám přinesly mnoho nových poznatků.

Jiří Stárek, I2.C

čtvrtek 3. prosince 2015

Exkurze studentů 4. ročníku oboru elektrotechnika, zaměření lékařské přístroje do FN Motol

V úterý 24. listopadu nás po náročné písemce z matematiky čekala ještě dlouhá cesta do FN Motol. Při cestě metrem jsme si od školy odpočinuli a někteří z nás stačili i obdivovat nebo kritizovat nové stanice.

Prvním stanovištěm v motolské nemocnici byla plicní klinika. Zde jsme se rozdělili do dvou skupin. Postupně se každá skupina vystřídala ve dvou ordinacích, kde nám byla názorně vysvětlena problematika některých vyšetření plic. Dobrovolníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet foukání do spirometru, FeNO vyšetření (vyšetření oxidu dusnatého k odhalení astmatu) a také celotělovou pletysmografii v uzavřené komoře. Každý dobrovolník dostal svůj náustek, aby bylo měření hygienické. Zjistili jsme, že správné dýchání do přístrojů není zas taková legrace a že je to poměrně náročné, obzvlášť, když vás sledují oči škodolibých spolužáků. Také jsme si uvědomili, že je velice důležité, aby lékař nebo sestra správně vysvětlili pacientovi, co a jak má dělat a také aby pacient s lékařem spolupracoval. Pokud se tak nestane, mohou být výsledky měření zkreslené. Dozvěděli jsme se, jak se interpretují výsledky měření, co všechno se dá zjistit z grafů.  Skrytí kuřáci byli konečně prozrazeni! Naše skupina poté mohla sledovat vyšetření u skutečného pacienta.


Dalším stanovištěm byl ústav klinické biochemie. Všichni jsme si museli obléknout bílé pláště a pod vedením pana inženýra Sedláčka jsme začali pronikat do tajů tohoto oddělení.

Nejprve jsme navštívili místnost, kde se provádí měření atomovou absorpční spektrofotometrií. Měření se používá pro stanovení více než 60 prvků. Vychází z poznatku, že prvky lze stanovit na základě pohlcování záření (vysílaného výbojkou) takové vlnové délky, kterou samy emitují.  Pro každý prvek se použije jiná výbojka.

Dále nám byla předvedena kapalinová chromatografie. Je to metoda, která se používá k dělení složek různých směsí mezi pohyblivou a nepohyblivou fázi, které se odlišují nějakou fyzikální nebo chemickou vlastností. Některé části vzorku se pohybují rychleji, jiné pomalejí, tím nastává jejich dělení. Vysokoúčinná

kapalinová chromatografie (HPLC) má takřka stoprocentní přesnost. Metoda se používá například při stanovení léků a jejich účinných složek.


Měli jsme možnost vidět různé typy analyzátorů.  Byl to například analyzátor ABR – acidobazické rovnováhy, který umí změřit hodnoty pCO2, pO2, pH a jiné parametry metabolismu, analyzátory Centaur, Immage, Architect, Cobas, Integra atd. Také jsme si prohlédli biochemický analyzátor ADVIA 1800, což je automatický systém - robot se špičkovým výkonem, který je schopen provést až 1800 testů za hodinu, je rychlý a přesný. Měli jsme možnost jej vidět i při práci.

Nejzajímavější laboratoří byla ta, ve které se vyšetřuje moč. Mohli jsme na vlastní oči sledovat, jak robotická pipeta nabírá vzorek moče, nanáší jej na diagnostické proužky a přístroj vzniklou barevnou změnu na proužku automaticky vyhodnocuje. Automatizovaný systém IRIS provádí nejen základní chemickou analýzu moče, ale i močového sedimentu. Stanovuje také barvu a zákal, a proto ve většině případů již není potřeba provádět podrobné mikroskopování vzorku laborantem. Přístroj je schopen zobrazovat snímky částic obsažených ve vzorku moče, automaticky je klasifikovat do tříd a určovat jejich množství. Na monitoru jsme mohli sledovat obrazy jednotlivých částic – erytrocyty, leukocyty, epitele, krystaly, kvasinky, ale nejvíc nás samozřejmě zaujaly spermie.

Exkurzi jsme zakončili třešničkou na dortu – a to pravou, nefalšovanou nemocniční dílnou, kde se opravují přístroje po záruce – a kde už  je vlastně jedno, zda se oprava povede či ne.


Postřehy studentů E4.A a pedagogů J. Fukátka, R. Marka a S. Vavroušové

We have been to English performance…

Today in 2nd of December we have been to English performance at Forever Young. This have been in DDM - Úlita at part of Prague, Žižkov. This performance was done by the book the Orlando, written by a famous writer Virginia Wolf.

Adeline Virgina Wolf was a major English novelist, literary critic, essayist, editor, philosopher and feminist. Some of her works are part of the teaching of modernism. Adeline Virginia Stephen was born in London. This book was written in 1928.

The story begins during the reign of Queen Elizabeth I, when the main character, Orlando, still young.

Orlando was skating with his friends on a frozen river, where he met a young Russian Sasha. There he fell in love. Since that time, Orlando began to pursue poetry and wrote a diary. In another part Orladno fled to Turkey and then slept for three days and transformed into a woman. As a woman, she sailed on a boat with a captain. Sailed away to England. As a woman in London hosted meeting with her friend showed where things are old than her. But in this time she lived. Never grow old.

In my opinion, the performance of these amateur actors was amazing. Their British accent, added energy and the emphasis on the going place of. Even though it played no known actors, I liked it.

Dominik Kolek, I4.C


Today we have been to DDM Ulita to witness the English performance called “Forever Young”. It was a modified version of the Orlando play written by Virginia Woolf, who was an English feminist writer and lived on the split of nineteenth and twentieth century. It was about a man called Orlando Desmond, who has cheated the time by having his life candle switched for a bigger one, which made him practically immortal. Later, during his escape from Istanbul, where he has spent 300 years as an English ambassador, he has witnessed a man die and he morphed into a women. Subsequent plot was about male female relationships, women rights and similar. The play was very loud and boring in places, but under our circumstances, a worthwhile waste of time.

Jan Kelin, I4.C

Today, we have been to English perfomance called „Forever young.“ It was based on the fictional novel „Orlando“ written by English writer Virginia Woolf. The plot was telling us a story about young nobleman Orlando, who is commanded by Queen Elizabeth I to stay forever young. Miraculously, he does just that. The story follows him as he moves through several centuries of British history, experiencing a variety of lives and relationships along the way, and even changing sex. I liked the actors and their acting, it was really enjoyable to watch. I liked the used music as well. Their English was very good and I understood every word they said. It was very good performance overall.

Lukáš Cimr, I4.C

neděle 29. listopadu 2015

Návštěva Národní technické knihovny

V pátek 20. listopadu jsme se třídou zavítali do NTK v Praze – Dejvicích. Hned při vstupu do budovy jsme byli překvapení moderním pojetím architektury. Přízemí na nás působilo otevřeně, jako náměstí, které na tomto místě kdysi bylo. Studenti zde seděli na lavičkách připomínajících tvarem chemické vzorce, povídali si a popíjeli kávu přinesenou z místní malé kavárničky. V interiéru nás zaujalo, že veškeré rozvody, tedy trubky topení, potrubí vzduchotechniky i elektrické kabely byly přiznány a vedeny po povrchu.

Po příchodu z šatny nás vyzvedla milá mladá průvodkyně, která nás po úvodu do historie NTK dovedla přes vstupní halu do centra budovy. Tady nás zaujala hlavně podlaha: její abstraktní duhová kresba je doslovným přepisem statického výkresu, tzv. průběhu napětí. Zajímavé byly taky komiksové obrázky na šedé betonové zdi a prosklený strop. Další zajímavostí bylo malé pískoviště, na němž se promítaly barvy znázorňující tloušťku písku – tedy jakési vrstevnice (šlo o projekt studentů ČVUT).

Průvodkyně nás provedla všemi patry, představila nám studovny a učebny, které jsou tu k dispozici, a taky systém půjčování knih a jejich vracení pomocí třídicího robota.

Návštěva NTK byla zajímavá a dostane-li se někdo z nás na vysokou školu, bude tady jistě častým hostem.

Jan Bouška, I1.C

Pár slov k projektu Postavme školu v Africe

Dne 24. listopadu 2015 jsme ve vestibulu mohli vidět hezkou výzdobu a měli jsme možnost přihodit nějakou tu kačku do kasičky. Koupit jsme si mohli pěkné placky či samolepky. Díky příspěvkům žáků i pedagogů se nám během 1. dne podařilo vybrat 697 Kč, z čehož by se dalo koupit cca 10 sešitů, 2 tvárnice, pytel cementu, 4 houby na tabuli a 3 učebnice.

Projekt pokračoval ve středu 25. 11., a tak jsme mohli ještě něco přidat a pomoci dětem v Africe získat školu a možnost učit se a studovat. Přispěli jsme na lepší budoucnost dětem, jako jsme my, které touží se vzdělávat, ale nemají kde. Nakonec se i díky rodičům, přicházejícím na třídní schůzky, povedlo vybrat 4 155 korun.

Všem zúčastněným moc děkujeme!

Zuzana Holušová, L3.D

pátek 27. listopadu 2015

Postavme školu v Africe 2015

Sbírka, díky které se každoročně alespoň na dva dny zamyslíme nad tím, že chodit do školy a moci studovat není samozřejmost. Vestibul je 24. a 25. listopadu plný fotek z Afriky a plakátků našich žáků, které nabádají k zamyšlení a alespoň symbolické pomoci. Letos přibyla ještě krátká videa ze života v nových školách a poděkování dětí, které i díky nám zasedly do školních lavic – natočili je dobrovolníci z organizace Člověk v tísni, která tuto akci zaštiťuje. Kdo chce, odnese si samolepku nebo placku, kdo chce, může si zabubnovat. Kasička se pomalu plní, ve středu dokonce zůstává dvojice studentů až do večerních hodin a prosí o příspěvek i rodiče, přicházející na třídní schůzku.

Milí studenti, kolegové, vážení rodiče, DĚKUJEME! Díky vám všem jsme vybrali 4 155 Kč. Za rok se dozvíme, kam naše částka putovala.

Poděkování za velkou pomoc při organizaci patří studentům z I2C (výzdoba vestibulu), Zuzce Holušové, která akci zaštítila ze strany studentů a střežila kasu ve večerních hodinách, Michalu Míkovi za zapůjčení bubínku, a trpělivým službám u kasičky: Jakubům Palicovi a Nápravníkovi z I1C, Tomáši Hančlovi a Michalu Horkému z E2A, Štěpánu Stodolovi a Davidu Mikoldovi z E3A,   Petru Loučovi a Jakubu Korityákovi z L4D a Adamu Havlíčkovi z L2D za večerní službu.

Dana Havlíková

úterý 17. listopadu 2015

Matematico aneb matematický poker – výsledky

Ve středu 11. 11. 2015 proběhl 2. ročník školního turnaje ve hře Matematico, jehož počítačovou verzi pro naši školu vytvořil David Blažek z L3.D. Turnaje se zúčastnili především studenti prvních ročníků a několik zkušených hráčů z ročníků vyšších, kteří nakonec ovládli stupně vítězů. Celkovým vítězem turnaje se stal Dennis Ryšánek z L4.D, druhé místo obsadil Jáchym Šimeček z E2.A a o třetí místo se podělili Jurij Kapats z L2.D a Jakub Palic z I1. C. První dva hráči budou reprezentovat školu na turnaji studentů pražských škol, který se koná na Arcibiskupském gymnáziu 18. 11. 2015. Přejeme hodně úspěchů.

Další fotografie jsou na našem Facebooku.

Libuše Lacinová

neděle 15. listopadu 2015

Mistrovství SŠ ve stolním fotbalu

Ve středu 11. listopadu se konalo krajské kolo Mistrovství SŠ ve stolním fotbalu. Soutěž pořádá každoročně Foosballová unie ČR. Z naší školy byly nominovány čtyři dvojice. Loňští  vítězové David Mikolda a Jan Dědina ze třídy E3.A skončili tentokrát „jen“ na třetím místě. Na čtvrtém a pátém místě skončili nováčkové Adam Buk s Dominikem Burdou a Bohumil Holada s Matějem  Vasilevským z téže třídy. Čtvrtá dvojice Oliver Příhoda a Luděk Nikl z I4.C skončila na devátém místě. Luděk Nikl si to však vynahradil ve freestylové soutěži, kterou vyhrál. Všem účastníkům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v celostátním finále.

Pavel Sláma

čtvrtek 12. listopadu 2015

Piškvorky 2015

Dne 6. 11. 2015 začala další piškvorková sezóna. Sešlo se zde 16 týmů z pražských škol a byly  rozděleny do čtyř skupin. Týmy byly velice nabuzené a připravené vyhrát. Týmy se připravily na první souboje. Po prvních zápasech odpadlo napětí.

Ze skupiny A postupují z prvního místa  Sommráci a z druhého místa GVD. Skupina B první místo patří SK UŠI, druhé místo GEKOM 1. Skupina C první místo obsadili MADSKILLZ a na druhé příčce se umístila JELITA. V poslední skupině D vítězí MAZÁCI a druhé místo obsadili ALL N.
Ve čtvrtfinále se úžlabinští Sommráci dostali přes Gekom 1. Náš druhý tým SK Uši se bohužel neprobojoval přes GVD, které se dokonce dostalo až do finále. Náš poslední tým Jelita postoupil do semifinále přes Mazáky.

Finále je za dveřmi. Napětí se stupňuje, mozek pracuje, pot teče, krev se vaří a ruce se klepou. Hráči čekají na příležitost dotknout se naostřeným hrotem tužky herního papíru. Domácí Sommráci proti GVD. Ticho a soustředění. Po pár minutách je konec, ale takový, který nikdo nečekal. Remíza. Z každého týmu se vylosuje jeden hráč, který bude reprezentovat svůj tým v konečném boji jeden na jednoho. Hroty tužek se zabodly do papíru. Souboj začíná. Netrvalo to dlouho a známe vítěze. Sommráci vyhráli. Jejich výhoda domácího hřiště byla patrná. Gratulujeme výherci a přejeme hodně štěstí u dalších kol piškvorek.

Další fotky jsou na našem Facebooku.

Petr Louč, L4.D

neděle 8. listopadu 2015

Obrovský úspěch: od SOČ k České hlavičce 2015

Česká hlavička je prestižní soutěž středoškolských vědeckých talentů a je obdobou soutěže Česká hlava, oceňující špičkové vědce. Porota soutěže České hlavičky, tvořená zástupci vysokých škol a vědeckých ústavů, letos z desítek nominací vybrala sedm středoškoláků – a jedním z nich byl náš student Jakub Topič (loňská I3.B).

Jakub v této soutěži obdržel Mimořádnou cenu společnosti SAP, udělovanou za projekty z oblasti IT a programování, a to za Domácí meteostanici s  webovým rozhraním.  Se svou prací již předtím v kategorii Informatika vyhrál krajské kolo SOČ a v celostátním kole se umístil na pěkném 9. místě.


Když jsme se o Jakubově úspěchu dozvěděli, potají jsme zorganizovali cestu Jakubových spolužáků do Brna na slavnostní předávání cen. Nesměli jsme totiž Jakubův úspěch zveřejnit a medializovat dříve, než proběhl galavečer, který moderoval Martin Dejdar s Veronikou Hong a doprovázel zpěvák Marek Ztracený se svou hudební skupinou. Večer natáčela ČT Brno, která v předstihu na naší škole i u Jakuba doma natočila Jakubův medailonek, který se na galavečeru při předávání cen promítal.

Lenka Suchánková

A jak to viděli Jakubovi spolužáci?


Když jsme se dozvěděli, že Jakub Topič byl nominován do Českých hlaviček, tak jsme se rovnou rozhodli ho jet podpořit. V pondělí 19. 10. tedy odjela většina třídy do Brna na předávání cen mladým vědcům, vítězům soutěže České hlavičky 2015.  Cesta pohodlným autobusem Student Agency byla velmi příjemná a stejně tak i personál, který nás na ní doprovázel. Když jsme dorazili na brněnské hlavní nádraží, tak jsme si nebyli moc jistí, kudy dál, a hledali jsme zastávku správné tramvaje, tedy „šaliny“. Avšak pan Kvíz nepostrádá orientační smysl a tak hlavně díky němu jsme dorazili až ke kulturnímu domu, ve kterém se mělo předávání cen odehrát.

V brněnském Sonocentru jsme byli usazeni v předních řadách a mohli si tak plně vychutnat skvělou atmosféru celé akce. Velmi se nám líbilo moderátorské duo, které dělalo celý galavečer vtipným. Večerem nás totiž provázel známý moderátor Dejdar s kolegyní a oba překvapovali vtipnými vsuvkami, např. na téma „nelze dělit nulou“. Celý večer se nám však velice líbil, krásná atmosféra a zajímavé projekty. Bylo taky pěkné vidět, jak byl kamarád Jakub Topič překvapený naší přítomností.


Ohodnocených prací bylo celkově šest a všechny byly velmi zajímavé. Hlavní hvězdou byl ale reprezentant naší školy, který se na jeviště dostal jako poslední, jako "zlatý hřeb večera". Vyhrál cenu SAP, která byla udělena za práci z oblasti informačních technologií. Projekt našeho spolužáka se nám velmi líbil, že si někdo vyrobí doma takto fungující meteostanici, no klobouk dolů.

Také se nám líbilo vystoupení Marka Ztraceného, který musel v jedné ze svých písniček zaměnit slova, aby ji mohl zahrát před 22. hodinou – a rozesmál tím celé publikum, které strhl k doprovodu při refrénu písně.

Byla zde i Česká televize Brno, která vše pečlivě natáčela.

Po udělení cen jsme jeli zpět na nádraží na autobus, cestou jsme se občerstvili v McDonaldu a taky jsme si mohli prohlédnout, jak vypadá Brno večer, a musím uznat, že Praha je hezčí :-D.

V autobuse do Prahy nás milá paní stewardka opět pohostila kafem, čajem nebo čokoládou dle libosti a také jsme využili dotykových obrazovek na sedadlech.

Celá fotogalerie je k dispozici na našem facebooku.

Filip Beneš, Filip Kratochvíl, Oleksandr Kutsyn, Jan Kvíz, Dominik Rathouský, Milan Sklenář, Lukáš Urválek, I4.B (redakčně upravila Lenka Suchánková)

úterý 27. října 2015

Barevný den na Úžlabině aneb s hlavou v oblacích, trochu v rozpacích…

Dne 21. 10. proběhla na naší škole akce s názvem Barevný den. Jejím cílem bylo přesvědčit studenty i učitele, aby přišli oblečeni jen ve dvou barvách: oranžové a modré. Organizátoři tohoto dne měli vše dobře připravené, o akci jsme se dověděli s předstihem, a proto se každý mohl připravit. Spousta vyučujících v barevném oblečení přišla, spousta studentů však akci spíše bojkotovala.
Barevný den měl změnit obyčejný školní den na něco výjimečného, ale podle mě až příliš nenápadně, a tak se zdál být skoro zbytečný.

Míla Lejček, I4.C
(upraveno, kráceno)

Tak to je jeden z názorů na první pokus „zpříjemnit si podzimní šedivý den“ – tak jsme akci definovali v letáčcích, které přes dva týdny visely na několika místech ve škole. Přesto je mnozí neviděli, nečetli… Byly prý příliš malé, nenápadné! Akce měla prý malou publicitu, příště to chce velké plakáty, využití školního rozhlasu… Tolik názor jedné skupiny studentů. Chodíme s hlavou v oblacích, nečteme, neposloucháme, nevnímáme. Škoda.

Podle některých byla akce příliš nenápadná, nezajímavá; „na základní škole jsme měli soutěže, o přestávkách muziku.“

„Tady to byl den jako každý jiný, plný testů, úkolů, špatné nálady – neměl žádný smysl; jen ho
přežít.“ Taky škoda.

Jiní naopak velmi ocenili, jak se zapojili kantoři – mnozí z nás chodí oblékáni poněkud nenápadně, a tak si studenti užili a ocenili pestře vyhlížející sbor, i když pro někoho je oranžová příliš svítivá, je barvou holčičí a podobně.

Inu, jsme různí, máme různé názory, různý smysl pro humor či recesi.

A tak byl barevný den na Úžlabině podle mne především rozpačitý. Kdo ale chtěl, užil si ho. V některých hodinách se samozřejmě pilně pracovalo, a přesto bylo veselo, navíc vznikly zajímavé miniprojekty – k nahlédnutí byly v šatně, kde bylo také možné hlasovat pro nejzajímavější „Model Žlab“. Škoda jen, že se na seznamu neobjevil nikdo ze studentů – a to jsme se obávali, aby se nám den v barvách nezměnil v maškarní!

Velké poděkování ovšem patří naší kuchyni – modrý pramen osvěžil naši každodenní nabídku nápojů, oranžově zářila (a skvěle chutnala) novinka na jídelníčku, dýňová polévka, kterou doplňovalo vynikající maso v mrkvi.

První den v barvách je tedy za námi – tak co dál? Přemýšlejme, jestli za rok nezkusíme akci zopakovat: lépe, veseleji, jinak. Aby nám tu bylo příjemně, i když je před námi spousta práce.

Neboť, jak napsal poněkud neobratně a lehce komicky jeden student ve svém pokusu o reportáž z 21. října: „Tento den slouží k uvolnění radosti, pohody a štěstí.“J

Z názorů studentů vybrala a svým zamyšlením doplnila Dana Havlíková.

pátek 23. října 2015

XO jsou výzva

XO byla v tomto roce výzvou celkem pro 28 pišqworkářů. Vzhledem k náročnému začátku školního roku nebyla účast až tak vysoká jako v uplynulých ročnících, ale i přesto se našla skupina nadšenců, jejichž oblíbeným heslem je DEJ TO ZA PĚT, která se rozhodla strávit netradiční odpoledne ve škole, v čase, kdy se po chodbách pohybují již jen paní uklízečky a pan školník.

Začátek turnaje byl spojen s registrací, seznámením s metodou SWAP a prezentací cen, mezi které v tomto roce byla zařazena i sada školních triček, která se již dříve stala reprezentačním dresem našeho zkušeného a velmi úspěšného týmu ve složení Ryšánek, Šafránek, Blažek, Pham a Sommer.


Od prvních minut byla atmosféra turnaje ovlivněna přítomností výše uvedených favoritů, kteří považovali za povinnost turnaj vyhrát a kvalifikovat se do oblastního kola. Tato skupina se neustále povzbuzovala, vytvářela taktiky a hodnotila hry svých protihráčů a poskytovala rady méně zkušeným.

Po vyrovnaných a někdy velmi dlouhých partiích ve skupinách byl nasazen systém pavouka. Ze základního kola postoupili vždy dva nejlepší ze skupiny. Mezi postupujícími byli také výše uvedení
favorité ve společnosti nové naděje Michala Boháče z I1.D. Michal vstoupil do turnaje jako nováček, kterého protihráči podcenili, porazil i největšího taktika Davida Blažka, a nakonec si vybojoval pěkné čtvrté místo, bohužel už nedokázal překonat zkušeného Honzu Jukla.

Turnaj skončil téměř po dvou hodinách opět celkovým vítězstvím a velkou radostí Dennise Ryšánka, který již tradičně bojoval s finalistou Jakubem Sommerem.

Toto červeno-modré odpoledne bylo nejen kvalifikací do oblastního turnaje celostátní soutěže v pIšQworkách, který se koná na naší škole 6. 11. 2015, ale stalo se i místem nápadů pro další setkávání s dalšími logickými hrami.

Fotogalerie ze soutěže je k dispozici na našem Facebooku.

Libuše Lacinová


pIšQworky očima jedné z účastnic:

Dnes se konala místní soutěž v pišQWorkách. Jednalo se již o 4. ročník této soutěže. Jako dozorci nad férovou hrou zde působily paní profesorka Vavroušová a paní profesorka Lacinová, která navíc zastávala funkci fotografa (viz fotky na stránkách školy). Hrálo se formou SWAP, kdy jeden z hráčů rozmístil na hrací plochu libovolně jedno kolečko a dva křížky nebo naopak a druhý měl pak možnost vybrat si,  za který symbol bude hrát. Na začátku se hrálo v 8 skupinkách po čtyřech, kdy se nejlepší dva z každé skupiny dostali do tzv. pavouka. Tady hra nabyla nového rozměru, když bylo vylosováno kdo proti komu bude hrát a s kým bude člověk soupeřit, pokud toto kolo vyhraje. Do druhého kola tedy prošlo 8 lidí, do třetího 4 a pak tu již byl boj o první, druhé a třetí místo. Kdo vyhrál, si můžete přečíst na nástěnce v šatně a stejně tak, i kdo se nachází ve 3 týmech (Sommráci, SK uši, JELITA), které budou naši školu reprezentovat. Výherci dostali krásné ceny a diplomy. Nejlepší zde ovšem byla atmosféra, protože hra nehra, všichni se dobře bavili, povzbuzovali se a i když se někdo nedostal do finále, nedělal si z toho žádné vrásky a zahrálo se i několik her mimo soutěž.

Zuzana Holušová, L3.D

Celkové výsledky:
1. místo Dennis Ryšánek L4.D
2. místo Jakub Sommer E4.A
3. místo Jan Jukl L4.D

Kvalifikované týmy
SOMMRÁCI
Dennis Ryšánek (kapitán)
Jan Jukl
Jakub Sommer
David Blažek
Jakub Šafránek

SK UŠI
Jan Říha (kapitán)
Michal Boháč
Zuzana Holušová
Radek Gabriel
Bohumil Holada

JELITA
Daniel Šmíd (kapitán)
Tomáš Nguyen
Petr Svatoš
Michal Provazník

Dominika Rubešová

středa 21. října 2015

Our trip to England

First day of our journey we started at Central Station in Prague. We went by bus all night to Brussels. In Brussels we were early in the morning. We went by subway to the centre of Brussels. Brussels is a very modern city but it has very nice monuments too. We saw the square Grand-Palace, Manneken-Pis, Atom of Iron and Mini Europe. 

In the evening we moved to France and we went to hotel where we stayed. In the morning we should have gone through tunnel, but then we went by ferry.

In the morning we arrived in London. In London there are lot of monuments and most of them we visited like Piccadilly circus, London eye, Oxford street and next. Third day we were in Edinburgh. Edinburgh is a historical city with strong atmosphere of Scotland. This place was the most beautiful of the eight days. We saw Edinburgh castle, Main Street and Arthur´s saddle. In the evening we accommodated in hostel in centre of Edinburgh.

Next day we went to Stirling castle and city. It is very similar to Edinburgh. Fifth day of our journey we went back to la Mancha and tunnel. All day we spent in bus. Only place which we saw was York and York cathedral. After we went through the tunnel we slept again in France like at second day. Next day we visited Paris. Paris is the most beautiful city that I have ever seen. There are lot of historical monument, houses and parks. Notre-dame is amazing and Eiffel tower was cherry of our journey. In the evening we went back to Prague through Germany.

Žáci třídy I3.B, I3.C a L3.D

England and Scotland

Day 1
We departed from Prague’s Central Station. About 3 hours later we arrived to border to Rozvadov. It was starting to get dark and I quickly fell asleep.

Day 2
I woke up early in the morning in Bruxelles. We were transported by underground to citie’s downtown. We saw European parliament and famous square Grand-Place or the Cathedral of St.Michael and St. Gudula. Bruxelles is more administrating city, so there wasn’t so much sights. Our last visit was The Atomium, giant molecule of iron where you could go up and have a view all over the city.

We then left Bruxelles for Calais. We passed through beautiful city of Oostende, which is located literally near the sea. We arrived in Calais at about 7 p.m. We took our luggage to our rooms and then we bought some food in the supermarket just behind the corner. I went to bed early, because I was very tired.

Day 3
We woke up very early in the morning, because there was long way ahead us. We should have taken a train which would took us to Folkestone, but there were complications, so we took ferry. We lost some time, but it was great experience for me. We arrived in Folkestone and then we quickly left for London. I have to say it was very strange to see changed sides of the road.

In London, we saw many of its famous sights including Big Ben, Buckingham Palace or London Eye. But I rated the visit of Arsenal Stadium the highest. It was an amazing place. But I was kind of sad, because we got over it very fast and there wasn’t much time to investigate sights further. We spent all day in London and I think I liked it most there. It was different than in the Czech Republic and people were very kind. At 10 p.m. we left London and we were on the way to Edinburgh.

Day 4
On the way to Edinburgh we saw The Ruins of Hadrian’s Wall. But saw. It was late night. I saw just one meter some wall. We arrived in Edinburgh in the morning. We visited the Edinburgh Castle, which is the most famous Scottish sight. Tickets were expensive, but it was great. We got to beds late and we had new plans for next morning.

Day 5
We got up and then we left Edinburgh for Stirling, another old Scottish beautiful city with castle. In the past, the famous William Wallace defeated here the British army. We left in the afternoon for Falkirk where we saw the Falkirk Wheel, which is a giant device using Archimedes‘ Law to lift boats. We then returned to Edinburgh and we went to sleep.

Day 6
We left Edinburgh for Calais, which have taken us all day. We visited York and Cambridge.  We arrived at Calais late night and then we went to sleep after long  journey by bus.

Day 7

We departed from Calais to Paris. We saw Eiffel’s Tower, some of us even bought tickets all the way to the top. There was a great view. I’d never seen anything like this before. We saw the famous “Notre Damme” and „Invalidovna“ where is the tomb of Napoleon Bonaparte. At night we finally decided to return home passing Germany.

Třídy I3.B, I3.C a L3.D

Diary – England and Scotland 2015

Day 1 – Thursday
Our trip began at Prague main railway station (Prague hl.n). There, after all student gathered, we got on couch. Our first stop was in Rozvadov, where we could be some food or go on WC – that was our last stop in Czech Rep. for some time. Next stop was at some German gas station, the same scenario as in Rozvadov. Then, I fall asleep.


Day 2 – Friday
When I woke up, I realised, that we must be close to Brussels – and it was true. When we arrived to Brussels, it was like 5 AM. First, we went by underground to centre of Brussels and there we went sightseeing. We saw lot of interesting places like, EU plaza, Mini-Europe or Atomium. In the evening, we got on our coach and headed to Calais. In Calais, we slept in formula hotel.


Day 3 – Saturday
In the morning, we left Calais and headed to Euro Tunnel. Unfortunately, some refugees decided to take a walk-trip in it so we had to go by ferry. We arrived to Dover and then drove all the way to London. We stayed there until evening and we have seen many amazing places like Big Ben, London Eye and plenty of cathedrals. Some of us went to Arsenal stadium on excursion. It was nice place, but we had to move on – to Scotland.

Day 4 – Sunday
We finally arrived to Edinburg and went to large castle in the centre of the town. There was a nice view on Edinburg. After visiting castle, we have time to walk through the town freely. Later that day we went on hill near by the town with, again, nice view on town from different angle. In the evening, we arrived to our hotel.

Day 5 – Monday
Another day and we are headed to Stirling. Similar but smaller town with large castle. There were some nice expositions in it and you could see the Wallace Monument from the walls of castle. Then, we went to Loch Lomond but it was raining so we didn’t stay for long. On the way back to Edinburg, we have seen a huge boat lift in Falkirk. In the evening, we finally got back to our hotel.

Day 6 – Tuesday
Leaving Scotland, we headed to York, where we visited local cathedral. Then, we had some time to see some other places in town or buy food. Then, we left York and drove towards Cambridge – however we didn’t stop there. In evening, we arrived to Euro Tunnel. No refugees wandering inside today, so we boarded pretty easily. At 11 PM, we arrived to hotel in Calais.

Day 7 – Wednesday
Trip from Calais to Paris. We got there before noon, so we had plenty of time to visit and see places like Eiffel’s Tower, bridges of Seine or Les Invalides. I have to say that view from Eiffel’s tower was amazing, especially at night. From the Eiffel’s tower we went on short boat trip on Seine, which was cool too. Then, we got on our coach and headed back to Prague.

Day 8 – Thursday

We arrived it the Czech Republic  pretty quickly through Germany and Amberg. Also, we had again a short stop in Rozvadov. We were back where we started – Prague’s main railway station.

Žáci třídy I3.D, I3.C a L3.D