pátek 28. listopadu 2014

Technici s něžnou duší

Když zadávám cvičnou slohovou práci – líčení, naplňují mě obavy, co ti kluci zase vytvoří! Přece jen, obrazné popisy přírody a tvrdí chlapi od počítačů, to nejde moc dohromady. A přece – občas se zadaří. Začtěte se, zasněte se. Taky se vám v těch sychravých listopadových dnech zasteskne po vlahých letních večerech? Tonda Kroupa z I3C vás na chvíli přenese v čase…

Dana Havlíková


Večer na chalupě u ohně

Je navečer a já sedím u ohně, který dohořívá, ale stále z něho sálá teplo. Všude kolem je příjemné ticho. Jen sem tam je slyšet vzdálený štěkot a vytí psů a občas i jekot koček toulajících se po okolních zahradách jako zběhové hledající úkryt. Slunce zapadá.

Nastal pozdní večer, ze všech stran nás začíná svírat chlad. Stále je ale cítit vůně propečeného masa, které se ještě před hodinou smažilo a peklo na ohni. Vedle nás blikotá lampa, jako přicházející návštěvník s pochodní narušuje intimitu večera.

Nad námi svítí jasným ledovým světlem hvězdy jako třpytky naděje z jiných světů, které by člověk dokázal pozorovat celé hodiny a které mu navozují pocit šťastné budoucnosti.

Pes, jenž leží opodál, usnul, a tichým večerem se nese jeho těžké oddychování, toho hvězdy nezajímají jako nás.

Vzduchem se nese lehký větřík a hvězdy jsou od obzoru k obzoru vidět čím dál jasněji, jako kdyby se k nám přibližovaly a naplňovaly nás svou přítomností. Je hodně pozdě. Vzdálený psí štěkot už dávno ustal. A kolem nás se rozprostřelo naprosté ticho přerušované pouze profukujícím vánkem. Vše je osvíceno světlem hvězd pronikajících k nám z dálných končin tohoto světa. Je to krásný pocit být pod jasnou noční oblohou!

Antonín Kroupa, I3.C (školní rok 2014/2015)

neděle 23. listopadu 2014

Začalo to 17. listopadu 1989…

Tento den začal jako každý jiný. Děti šly v klidu do školy a dospělí se připravovali na odchod do práce. Pouze studenti dnes mohli pocítit ve vzduchu napětí. V 15:40 se značná většina studentstva sešla na Albertově, kde se měl konat průvod na počest 50. výročí uzavření vysokých škol nacisty a také se zde měla uctít památka Jana Opletala. Byly mobilizovány pořádkové služby za účelem zajištění klidu a pořádku, neměly ale proti protestujícím zasahovat. Akce probíhala pokojně a v 18:15 byla skončena. Náhle se masa lidí začala sunout směrem k centru Prahy. Zde došlo k pokusům dav zastavit, nakonec však musel být rozehnán násilně.

Den na to nastala aktivizace občanů a byl podán požadavek o vyšetření zákroku. 19. listopadu bylo založeno Občanské fórum, jež vyjádřilo nespokojenost s vládnoucími strukturami státu, požadovalo odstoupení zkorumpovaných politiků a propuštění politických vězňů. Současně vyjádřilo podporu plánované generální stávce, která měla proběhnout 27. listopadu. Mezitím se zahraničním agenturám donesla fáma o studentovi zabitém během demonstrace, kterého bravurně zahrál agent StB Ludvík Zifčák. V důsledku toho byl zatčen Petr Uhl a bylo zahájeno důsledné vyšetřování.  Od pondělí začaly probíhat pokojné demonstrace na mnoha místech v republice.

V noci z úterý 21. na 22. listopadu se na území Prahy přesunovaly Lidové milice z celé republiky. Počty dosahovaly až 4 000 mužů. V ranních jsou po celém Československu pozavírány školy, připojující se ke stávce. Příštího dne byl dělníky vypískán Miroslav Štěpán, čímž bylo prokázáno, že komunisté ztratili vliv na pracující lid. Dále následovalo mnoho politických změn. Miloš Jakeš spolu s vedením ústředního výboru oznámil svou rezignaci. Bylo zformováno nové vedení komunistické strany, se kterým nesouhlasilo Občanské fórum, a také byla udělena amnestie sedmi politickým vězňům.

Dvacátý sedmý listopad vešel do dějin jako den velké generální dvouhodinové stávky, do které se zapojilo přes 75 % občanů. Rostoucí nespokojenost vyústila v odstoupení komunistů z vlády, jenž se dnes lidově nazývá „předání moci“. Ladislav Adamec slíbil, že připraví zcela novou vládu. Následně Federativní shromáždění odsouhlasilo zrušení ústavního článku číslo 4, 6, 16, týkajících se vedoucí úlohy KSČ ve společnosti a výchovy v duchu marxismu-leninismu.

Třetího prosince Občanské fórum ihned zkritizovalo nově sestavenou vládu a začalo pobouzet lid, což vedlo o čtyři dny později k její rezignaci. Dne 10. prosince byla jmenována vláda, v jejímž čele nepřevládali komunisté. Stupňující se ztráta komunistické kontroly spustila vlnu likvidací dokumentů státní bezpečností. Dnem 29. prosince 1989 byl ve Vladislavském sále Pražského hradu zvolen nový prezident Československa Václav Havel.

Jaroslav Vedral, I4.B (školní rok 2014/2015)

Poznámka: redakčně upraveno.

úterý 11. listopadu 2014

Výsledky průzkumu mezi studenty 1. ročníků

Tak je to tady. Milí studenti, v týdnu od 21.–24. 10. 2014 jste se zúčastnili průzkumu, který měl charakter dotazníkového šetření, a vaším úkolem bylo odpovědět na následujících pět otázek (nebo, podle daných instrukcí, vybrat některou z uvedených možností):
 1. Rozhodl/a jsi se ke studiu na SPŠE V ÚŽLABINĚ díky návštěvě Dne otevřených dveří?
 2. Pamatuješ si, kdy jsi DOD navštívil/a?
 3. Z následujících možností, které mohly pozitivně ovlivnit tvé rozhodnutí ke studiu na této naší škole, vyber MINIMÁLNĚ 3 …
 4. Uplynulo několik týdnů od začátku tvého studia; z následujících možností vyber 3 věci uvedené v nabídce…, které nejvíce odpovídají tvému osobnímu hodnocení studia na této naší škole.
 5. Kdy jsi se vlastně rozhodl/a ke studiu na naší škole?

Celkem se průzkumu zúčastnilo 92,6 % studentů všech oborů 1. ročníku studia. Někteří z vás byli nemocní a čtyři nesprávně vyplněné dotazníky musely být vyřazeny. Výsledky jsou následující:

a) Celkem 52 % studentů uvedlo, že se rozhodlo ke studiu na naší škole právě díky návštěvě některého z Dnů otevřených dveří. To je velice pozitivní výsledek, který potvrzuje skutečnost, že je vždy nejlepší vidět vše na vlastní oči a reálně dotvořit představu o tom, co lze očekávat. Ve struktuře dle oborů výsledky zachycuje následující Graf č. 1:


b) Mnozí studenti si nebyli jisti, kdy přesně DOD navštívili. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že využili všechny z možností, které se tradičně nabízí: 1. DOD v sobotu před Vánocemi a další dva DOD v období do podávání přihlášek ke studiu na SŠ (viz graf č. 2).


c) Rozhodnutí o studiu právě na naší škole logicky není ovlivněno pouze jedním faktorem. Proto studenti uváděli minimálně tři věci, které jim pomohly definitivně se rozhodnout. Nabídku tvořilo celkem 18 možností, které však pro potřeby analýzy bylo možno sloučit do 6 základních skupin a to tak, jak je zachyceno v následujícím Grafu č. 3 (možnosti uvedené na 1. pořadí):Vždy je důležité vědět, jak se studenti prvního ročníku cítí v novém prostředí.  A tak studenti opět vybírali minimálně tři aspekty, které charakterizují jejich zkušenosti a pocity v souvislosti se studiem na naší škole po zhruba 10 týdnech. Analytický komentář k výsledkům hodnocení prvních zkušeností předchází data zobrazená v Grafu č. 4:
 • 56 % studentů v nabídce kritérií hodnocení dosavadního studia zvolilo v prvním pořadí pozitivní vyjádření: od nadšení (16 %), přes spokojenost (6 %), zájem (29 %) až k pocitu bezproblémového zvládání (5 %),
 • což je v pozitivním kontrastu k pouhým 8 % studentů, kteří jsou zklamáni (2 %) anebo je studium nebaví (6 %),
 • 16 % všech studentů prvního ročníku je studiem nadšeno. Nejvíce entusiasmu vyjadřuje téměř celá 1/5 studentů oboru ETE. V oboru TL své nadšení vyjádřila  1/8 studentů.
 • Náročnost studia vnímají nejvíce studenti oboru IT. Opakem jsou studenti TL, kde se takto vyjádřila pouze 4% z nich.
 • Třetinu studentů prvního ročníku studium baví, ale cítí, že bude nutné zvýšit intenzitu přípravy, na kterou většinou nebyli na ZŠ zvyklí.
 • Pocitem nejistoty a nervozity, který lze vnímat jako „přechodný stav“, trpí nejvíce studentů oboru ETE.


Poslední zajímavou – nikoli ve výsledku překvapivou informací – bylo zjištění o tom, kdy se žáci ZŠ obvykle definitivně rozhodují o výběru střední školy, kterou chtějí studovat. Určitě není šokující, že je to AŽ NA POSLEDNÍ CHVÍLI. Všichni víme a známe podobné situace – na poslední chvíli totiž nemusí znamenat „bez rozmyslu“, naopak, většinou je to po zralé úvaze. Takže jak vypadá situace „nováčků“ na SPŠE V ÚŽLABINĚ – Graf č. 5:


Toto jsou výsledky průzkumu, kterého jste se zúčastnili, a současně jsou to výsledky, které vaše škola využije k tomu, aby studium na SPŠE bylo skutečnou cestou k vědění a úspěšné budoucí kariéře.

Dana Slámová, garant průzkumu (školní rok 2014/2015)

pondělí 10. listopadu 2014

Velké boje na pišqworkovém poli

Dnes 6. 11. 2014 se v naší škole v SPŠE V Úžlabině koná oblastní turnaj v piškvorkách. Účast je hojná. Ze škol z celé Prahy se zde setkalo 19 elitních týmů, které se snaží vybojovat co nejlepší umístění. Bitevní pole jsou umístěna ve třech třídách ve druhém patře.

V každém bitevním poli je rušná atmosféra. Několik dvojic čelí tváří v tvář výhře a prohře. Jen ten lepší může vyhrát a jen ten nejlepší vyhraje celý turnaj. Každý bojovník se snaží nabrat co nejvíce sil na příští střet. Když se dívám na elitní bojovníky, jak sedí naproti sobě, tak v jejich očích vidím ohýnek naděje na výhru a postup. Při boji jsou obě strany soustředěné a připravené. Bojová atmosféra by se dala krájet. Rozhodčí všech bitev se snaží udržet bojovníky na uzdě a informovat je o výsledcích ostatních střetů.

A je to tu. Známe vítěze čtvrtého klání titánů. Vydřené vítězství na čtvrtém bojišti. Jsou to elitní válečníci z jihozápadu, kteří se nazývají RANDOM. Další výsledek krveprolití! Ve druhém klání vyhráli po tvrdém boji TOP GYMVOD z jihu. A výsledek z prvního klání je překvapující. Vyhráli ALL N. Poslední, třetí klání je u konce. Tým KEPLERÁCI obsadili první místo. Skupinové boje jsou u konce. Týmy, které přežily, známe a teď se budou rvát o postup do semifinále.

Právě teď jsem účastníkem neskutečné bitvy o semifinále. Atmosféra je tu napnutá jako kšandy. Bojovníci jsou soustředění. Při pohledu na ně vás zamrazí. Vidíte, jak většině válečníků stéká pot po čele při promýšlení té nejlepší taktiky. První výhra patří KEPLERÁKŮM, u kterých byla nejrychlejší bojechtivá mladá mušketýrka. Poražení bojovníci od KŘIŽÁKŮ smutně prchají z bojiště do bezpečí. Bitevní pole velmi zřídlo. Další výsledek neskutečného boje, domácí, nazývaní KŘIŽÁCI, se pustili do boje po hlavě a porazili ALL N. Předposlední střet je napínavý, ale konec je šťastný pro TOP GYMVOD. Poslední střet je dlouhý a vysilující, ale FUK TÝM má nakonec sil více. Čtvrtfinálové bitvy končí a teď je na řadě semifinále. Elitní týmy se střetnou ve dvou důležitých bitvách, které rozhodnou, kdo si bude moci vybojovat prvenství v turnaji o ceny. Souboje začínají!

Všichni bojovníci a jejich vojevůdci chtějí vyhrát, ale ne každý může dosáhnout té pocty. Už se blíží finále a my víme, kdo se v něm postaví proti sobě. O zlatý pohár se střetnou ti nejlepší. KEPLERÁCI a TOP GYMVOD. O méně chtěné třetí a čtvrté umístění se střetnou domácí KŘIŽÁCI a FUK TÝM. Úctyhodné čtvrté místo vybojoval FUK TÝM. Třetí místo mají KŘIŽÁCI. A výherce celého turnaje jsou TOP GYMVOD, kteří utahali KEPLERÁKY dlouhou a únavnou bitvou. Gratulujeme!   

 1. místo: TOP GYMVOD (Gymnázium Voděradská) ve složení: Milan Knapp, David Mládek, Vojtěch Staš, Radim Majtáň, Matouš Introvič
 2. místo: KEPLERÁCI (Gymnázium Jana Keplera) ve složení: Ondřej Škubal, Oldřich Kos, Jakub Petr, Jan Petr, Anita Dušková
 3. místo: KŘIŽÁCI (SPŠE V Úžlabině) ve složení: Dennis Ryšánek, Jakub Šafránek, Jakub Sommer, David Blažek, Martin Pham
 4. místo: FUK TÝM (SPŠE V Úžlabině) ve složení: Kristián Kříž, Jakub Zikl, Jan Jukl, David Matoušek, Bohumil Holada                                                       

Fotogalerie je k dispozici zde.

Petr Louč, L3.D (školní rok 2014/2015)

pondělí 3. listopadu 2014

Postavme školu v Africe

Tak a máme za sebou další sbírku na školu v Africe. Jednalo se o sbírku na již 16. školu postavenou v Africe tímto projektem. Letos se konala ve dnech 14. a 15. 10. a podařilo se nám vybrat neuvěřitelných 4 080 Kč! Za to už by mohlo být například 20 pytlů cementu nebo 81 tvárnic či třeba 510 sešitů nebo 163 hub na tabuli.

Letošním rokem bych chtěla strašně moc poděkovat lidem, kteří pomohli sbírku realizovat a obětovali vyučování za sezení ve vestibulu. Jednalo se o žáky a žákyně tříd: L1.D, L2.D, L3.D, E3.A, I3.B a E2.A. Díky i žákům I1.C za perfektní prezentaci, která běžela ve vestibulu po dobu vybírání do kasičky. Velký dík patří také paní profesorce Adámkové a paní profesorce Havlíkové. Samozřejmě moc děkujeme vám, kteří jste přispěli.

Těším se na příští rok!


Zuzka Holušová, L2.D (školní rok 2014/2015)

Úžlabina v Temešváru

Ve dnech 20. až 24. 10. jsme se zúčastnili já, student třídy L3.D, Jakub Topič a Karel Douda, studenti třídy I3.B, akce „S matematikou a fyzikou v Temešváru“ pořádanou FEL ČVUT. Nešlo ovšem o týdenní pobyt v Rumunsku, jak by se mohl někdo mylně domnívat, ale o intenzivní kurz s nabitým programem od rána až do noci ve výukovém středisku ČVUT v Temešváru u Písku. Obsahem byly zajímavé přednášky, řešení příkladů, astronomické pozorování a samozřejmě experimenty.

Z přednášek nás všechny asi nejvíce zaujala kosmologie, ale třeba i takové lasery. Na druhé straně přednáška o komplexních číslech nám pouze připomněla školu. Mimo jiné díky naší touze po odpovědích na naše dodatečné otázky, které jsme pokládali přednášejícímu, jsme unikli existenci na společné fotografii.

Co se astronomického pozorování týče, tak k naší velké smůle bylo během našeho pobytu velmi zataženo, takže jsme mohli pozorovat pouze mraky nebo v noci černočernou tmu. Nicméně jednou se podařilo pozorovat Slunce, ale než jsme se mohli podívat i my, tak se objevil mrak a veškerou radost nám zkazil.

Po týdnu stráveném zde jsme si odjeli užívat zasloužených podzimních prázdnin, státního svátku a dnů ředitelského volna.

Dennis Ryšánek, L3.D (školní rok 2014/2015)