středa 29. listopadu 2017

Exkurze do FBMI

Nedávno jsme měli exkurzi do FBMI (Fakulta Biomedicínského Inženýrství ČVUT v Praze), kde jsme se měli dozvědět něco o studiu na vysoké škole. Na programu jsme měli 3 přednášky.

První přednáška pojednávala o lékařských přístrojích například o: tonometru, stetoskopu, automatickém tonometru s mikrofonem a automatickém tonometru bez mikrofonu. Dále jsme si povídali o auskultačních technikách (techniky měření tepu).Na druhou přednášku jsme museli vyjít ven před školu, čekala nás totiž přednáška od „saniťáků“. Dozvěděli jsme se, jak to vlastně na té škole funguje v oboru „saniťáka“. Čím vším bychom museli projít, kdybychom si vybrali tuto cestu.


Třetí přednáška byla zaměřená na Optiku. Ukazovali nám přístroje, které dokážou zjistit výši dioptrií v čočce či skle. Mohli jsme si to také zkusit. Bylo to docela zábavné.


Nakonec jsme dostali kartičky na bagetu v bufetu zdarma a to byl konec naší exkurze.

David Laube, E3.A

čtvrtek 16. listopadu 2017

Přednáška o elektrochirurgické jednotce

V úterý 14. 11. se konala přednáška o elektrochirurgické jednotce pro třídu E4.A. Byla speciálně pro žáky, kteří jsou ve skupině se zaměřením na lékařské přístroje. Dvouhodinovou přednášku jsme absolvovali v rámci předmětu Aplikačních cvičení, kde se nám toto téma hodilo do výuky.

Během jedné vyučovací hodiny nám paní inženýrka Masopustová, působící na Fakultě Biomedicínského inženýrství v Kladně, vykládala teorii o elektrochirurgii a jejím přínosu pro zdravotnictví. Dozvěděli jsme se přesněji co je to elektrochirurgie, z čeho se skládá elektrochirurgický přístroj, jakým způsobem tento přístroj vykonává svou činnost a k čemu se v lékařství využívá.


Na obrázku můžeme vidět, že přístroj se skládá z generátoru vysokofrekvenčního proudu a chirurgického nástroje (aktivní a neutrální elektrody).

Ve druhé častí dvouhodinového vyučování jsme si zkusili funkci přístroje v praxi na vepřové ledvině a játrech.

 

Závěrem bych chtěl říct, že přednáška byla veliké zpestření naší výuky a dozvěděli jsme se spoustu informací, které využijeme v budoucích hodinách Aplikačního cvičení.

Jáchym Šimeček, E4.A

Autorizované měření osvětlení

Dne 3. 11. 2017 se třída E4.A zúčastnila ve škole prezentace na téma autorizované měření osvětlení. Přednáška, vedená Ing. Tomášem Sousedíkem, zástupcem firmy Metrolux pro Prahu, přinesla řadu zajímavých informací ohledně studie denního světla a proslunění, posouzení stávajícího stavu osvětlovacích soustav a odborných konzultací v oboru osvětlení.

Prohlédli jsme si všechny přístroje a kamery využité pro měření, abychom získali představu, s čím zaměstnanec Metroluxu pracuje. Dále nám bylo řečeno, že výstupem každého měření je protokol, který slouží jako doklad pro kolaudaci osvětlovací soustavy. V závěru prezentace jsme zhlédli snímky pořízené fotoaparátem se speciálním objektivem, jímž je možné zjistit, zda je objekt vyhovující, či nikoli.

Přednáška byla zajímavá, pro některé z nás mohla být i podnětem pro další možnou volbu budoucího povolání.

Tomáš Hančl, E4.A

středa 15. listopadu 2017

Návštěva Matematického ústavu AV ČR

V Týdnu vědy a techniky, v pondělí 6. 11. 2017, se naše třída E3.A vydala s paní profesorkou Suriakovou na Den otevřených dveří v Matematickém ústavu Akademie věd v Žitné ulici. Na programu bylo hned několik přednášek. Jako první jsme absolvovali přednášku „Co je těžké na lineárních rovnicích“, na které jsme se dozvěděli, jak se s rovnicemi ve čtvrté třídě ZŠ začíná, pak jsme se přes řešení jednoduchých rovnic dostali k jejich násobným soustavám a přes různé způsoby jejich počítačového řešení jsme dostali názorný příklad jejich využití v modelování reálných průmyslových záležitostí, například v těžebním průmyslu.Pak jsme se dozvěděli, na jaké sekce je matematická dispciplína v AV rozdělena, a čím se zabývají. Na další přednášce s názvem „Archimedův výpočet čísla π“ nám bylo vysvětleno, jak se legendární matematik Archimédés dostal k hodnotě π s přesností na 3 desetinná místa za pomoci kružnic opsaných a vepsaných n-úhelníkům. A to vše ve třetím století před naším letopočtem- bez kalkulačky, bez papíru.


Následně jsme byli rozděleni do dvou skupin. Oběma skupinám byla postupně představena Mezinárodní databáze zbMATH, která od roku 1931 zajišťuje seznam různých matematických článků, knížek či sborníků a jejich citací. Dále jsme zavítali na stanoviště IT specialistů. Ti zajišťují servis a technickou podporu pro Matematický ústav. Další návštěva nás zavedla do zasedací místnosti redakce časopisů a odporných publikací Matematického ústavu. Jen pro představu, jeden výtisk ryze odborného matematického časopisu stojí třeba i 3 600 Kč.

Nakonec jsme se celá třída šli podívat do velké podzemní knihovny. Velkou knihovnou myslíme opravdu velkou, jelikož tato je s celkových počtem téměř 100 000 knih a časopisů největší matematickou knihovnou v Evropě! Nejstarší slavná kniha matematiky psaná napůl v češtině napůl ve staroslověnštině pochází z roku 1548, je umístěna v trezoru a je pečlivě pečováno o udržování takového prostředí, aby se na ní nepodepsal zub času. Nové výtisky se zde získávají jak nákupy, tak vyměňováním knih s dalšími knihovnami v Evropě.


Exkurze se nám líbila, byla v mnoha směrech poučná, a až nás udivilo, jak je naše česká sekce Matematické vědy Akademie věd ceněná odbornými kruhy nejen po celé Evropě. Rovněž jsme se přesvědčili, že matematika nejen nachází své uplatnění v průmyslu, ale je jeho nutnou součástí.

Jan Skalička & Michal Lenc, E3.A

úterý 14. listopadu 2017

Oblastní turnaj v pIšQworkách

V pondělí 6. 11. 2017 se jako každoročně konal další oblastní turnaj v pišqworkách zde na naší škole SPŠE V Úžlabině. V turnaji se objevilo celkem 9 týmů po 5 členech z 6 různých škol, které byly motivovány skvělou náladou a výbornou organizací vedoucích panem profesora Ryšánkem a panem Scheubreinem. Nálada byla z počátku velmi uvolněná, avšak s postupem času a možností lepšího umístění se tato nálada proměnila spíše v náladu napjatou.
První skupinová kola byla za námi a obě naše družstva už zjistila, že celkové výhry nebude jednoduché dosáhnout. I přes tyto obavy se obě naše skupiny úspěšně dostaly přes tato kola. Následovala vyřazovací kola (tzv. pavouk), kde se už hrálo o umístění v tomto turnaji. Zde členové naší druhé skupiny s názvem Piškvorkáři123456789, vedení kapitánem týmu Sergejem Kuroedovem, bohužel narazili kosou na kámen a ve tvrdé a zdlouhavé hře vypadli v souboji se skupinou GEKOM 1. Piškvorkáři123456789 tedy získali krásné 5. – 8. místo.

Naše druhá, úspěšnější skupina s názvem ÚŽLABINKA, v čele s kapitánkou Dominikou Rubešovou se však úspěšně probojovala až do finále, kde členové této skupiny křížkovali a kolečkovali až do posledního dechu proti již známé skupině GEKOM 1. Toto snažení plné dobré nálady, strategie, ale i nervozity jim nakonec vyneslo 2. místo v celkovém umístění. Skupině GEKOM 1 tedy patří veliké uznání a gratulace k výhře.


Celkové výsledky:
1. místo tým GEKOM 1 ve složení: Jáchym Trajhan (kapitán), Marek Bubeníček, Marek Schatz, Filip Sýkora, Ondra Kujal
2. místo tým ÚŽLABINKA ve složení: Dominika Rubešová (kapitánka), Marek Beneš, Matěj Šmíd, Filip Vacek, Ivan Valeš
3. místo tým Omská ve složení: Jakub Fanta (kapitán), Václav Hlinka, Radim Křesťan, Matěj Míšek, Michael Vondra

Myslím si, že mohu za všechny s jistotou říci, že na obě skupiny můžeme být hrdí. Za jejich týmové nasazení, které jim vyneslo taková krásná místa. Už teď doufáme, že příští rok budeme moci minimálně obhájit tato místa.

Vojtěch Svozil

pondělí 6. listopadu 2017

Soutěž NAG na Úžlabině 2017

Dne 2. 11. 2017 se na naší škole pořádala odborná soutěž NAG na Úžlabině 2017, která byla zaměřena jednak na oblast počítačového hardwaru a softwaru, jednak na oblast počítačových sítí. Soutěž byla určena pro žáky 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie. Soutěž byla realizována ve dvou kategoriích:

1. PC hardware a software – kategorie pro žáky 3. ročníků oboru informační technologie
2. Počítačové sítě – kategorie pro žáky 4. ročníků oboru Informační technologie.

Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků, z toho bylo 22 žáků ze 3. ročníků a 24 žáků ze 4. ročníku.
U obou kategorií se soutěžilo ve dvou kolech: teoretickém a praktickém. Teoretického kola se zúčastnili všichni žáci, pro které byl připraven test o 60 otázkách (každá kategorie měla jiný test). Test byl připraven a následně provozován v e-learningovém prostředí NetSpace, které je součástí e-learningového prostředí dodávaného v rámci programu Cisco Networking Academy Program. Na základě výsledků testu v teoretickém kole postoupili čtyři žáci z každé kategorie do praktického kola (praktické části soutěže). Tito soutěžící se losováním rozdělili do dvojic a následně v praktickém kole po dobu 120 minut řešili praktické zadání opět z oblasti PC hardwaru a softwaru (soutěžící ze 3. ročníku) a z oblasti počítačových sítí (soutěžící 4. ročníku). Po skončení praktického kola soutěže pak soutěžící obhajovali před porotou svoje řešení soutěžního zadání. Po vyhodnocení praktické části soutěže a sečtení výsledků z teoretického a praktického kola pro jednotlivé soutěžící následovalo vyhlášení výsledků soutěže.

David Čepička
Výsledky soutěže

Kategorie PC hardware a software

Pořadí
Příjmení a jméno
Počet bodů
(max. 200bodů)
Cena
1.
Kučera Jakub
197
Server NAS
2.
Vacík Matěj
193
Externí HDD 2TB
3.
Arazim Tomáš
182
Externí HDD 1 TB
4.
Veselý Petr
172
Flash disk 64 GB

Kategorie Počítačové sítě


Pořadí
Příjmení a jméno
Počet bodů
(max. 200bodů)
Cena
1.
Šmíd Matěj
199
WiFi router
2.
Schröpfer Jiří
189
Externí HDD 2TB
3.
Nguyen Tomáš
171
Externí HDD 1 TB
4.
Šoulák Jan
161
Flash disk 64 GB

Viděli jsme NERVOUS TREES

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 se naše třída L1E vydala na výstavu Krištofa Kintery, která se koná v galerii Rudolfinum. Výstavu také navštívili naši spolužáci z třetího ročníku.


Krištof Kintera je náš současný úspěšný výtvarník, který se věnuje modernímu umění. Jeho díla jsou postavena především na využití již použitých předmětů.

Samotná výstava začínala v horním patře galerie, kde jsme zhlédli video, na kterém bylo ukázáno, jak Krištof Kintera tvoří svá díla. V další místnosti na náš čekalo zajímavé překvapení, spousty desek různých strojů a přístrojů smontovaných a připájených, dekorativními prvky tohoto výtvoru byly klávesnice a kabely, které se válely kolem. Výstava se postupně dostávala do zajímavých prostor, kde byly objekty a kresby na zdech a stropech, kam jsme mohli pomocí lešení vylézt.

Dalším výrazným objektem byl Démon růstu, který byl tvořen obrovskou „hromadou“ míčů, koulí, ozdobiček a dalších kulatých předmětů. Do objektu se dalo vlézt, uvnitř se nacházela židlička, na které se moderní člověk mohl vyfotit (když už jsme na moderní výstavě, že? :-)).


V další místnosti byla velká věž z pytlů cementu, která vypadala, že se každou chvíli zřítí k zemi, ale uvnitř se nachází kovová tyč, která samozřejmě celou věž drží, jinak by ji mohl nějaký nepořádný student z Úžlabiny shodit a zavalit své spolužáky.

Na výstavě se nacházelo mnoho dalších děl, ale mě osobně zaujala dvě. První byla obrovská hromada praček, které střídavě začínaly prát, v některých se dokonce ještě nacházelo prádlo. Druhé dílo tvořily Nervous trees, „sochy“ stromů, které se každou chvíli zachvěly, a tím docílily „nervozity“. Na větvích stromů se nacházely zeměkoule.


Na konci výstavy se nacházely kostky, ze kterých si spousta lidí stavělo věžičky. Se spolužáky jsme se tedy také vrhli do stavby a dopadlo to tak, jak vidíte níže na obrázku. Drželo to, ač to tak úplně nevypadá.


Výstava se mi líbila. Tohoto umělce jsem neznal, takže jsem se dozvěděl něco nového.

Krištof Kintera má velice zajímavá díla, která mají světový úspěch.

Jakub Rychlý L1.E

čtvrtek 2. listopadu 2017

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

Žáci 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie se v letošním školním roce zapojili do celostátní středoškolské soutěže kybernetické bezpečnosti. Školní kolo probíhalo elektronicky formou online testu. Test obsahoval otázky nejen z témat zaměřených na počítačovou bezpečnost, ale zahrnoval i oblasti programování, operačních systémů, počítačových sítí, logiky a psychologie. Z naší školy byl nejúspěšnějším žákem Tomáš Jiskra ze třídy I4.C, který se v konkurenci pražských odborných škol i gymnázií umístil na 5. místě a postoupil tak do výběrového kola, které proběhne během ledna a začátku února 2018.


Internetové stránky soutěže: https://www.kybersoutez.cz/.

David Čepička