pátek 6. prosince 2013

Legenda českého hokeje na Úžlabině

Za velkého zájmu studentů Střední průmyslové školy elektrotechnické, V Úžlabině v Praze 10 proběhla ve středu 4. 12. beseda s panem Augustinem Bubníkem, členem Konfederace politických vězňů a jedním z posledních žijících hráčů, kteří byli v roce 1950 odsouzeni ve vykonstruovaném procesu jako vlastizrádci.

Není pravda, že by se mladá generace o události 50. let nezajímala. Naopak, studenti školy „zasypali“ Gustava Bubníka celou řadou otázek. „Doba prožitá ve vojenském vězení v Domečku patří k nejhoršímu období mého života,“ říká pan Bubník, hokejový hrdina, který strávil v uranových lágrech pět let svého života. „Velmi ho obdivujeme a jsme rádi, že jsme ho mohli mezi námi přivítat, přejeme hodně zdraví a sil k nedávným 85. narozeninám,“ dodávají žáci školy.

Kompletní fotogalerie z besedy zde.Stanislava Hedrlínová (školní rok 2013/2014)

Slavnostní otevření učebny elektrotechnických měření

Dne 3. 12. 2013 byla na SPŠ elektrotechnické V Úžlabině za přítomnosti místostarostky Prahy 10 Mgr. Ivany Cabrnochové a ředitele společnosti Diametral, spol. s r. o., pana Miroslava Bulky slavnostně otevřena nová odborná učebna elektrotechnických měření. Této akce se účastnili představitelé řady významných firem podporujících odborné vzdělávání na středních školách, zástupci pražských a mimopražských středních odborných škol a ředitelky základních škol Prahy 10.

Vybavení učebny dodala firma Diametral, spol. s r. o., která se specializuje na výrobu a dodávky výukových pracovišť pro školství a technologických pracovišť pro průmysl, výzkum a vývoj. Nově zrekonstruovaná učebna elektrotechnických měření je nyní vybavena šesti pracovišti s laboratorními stoly VarioLAB+ se zavěšenými přístrojovými nástavbami. Tato konstrukce umožňuje na relativně malé ploše zřídit komplexně vybavené laboratorní pracoviště. Přístrojové nástavby jsou vybaveny laboratorními zdroji a dalšími měřicími přístroji, které výrazně umožňují urychlit připravenost měřicího pracoviště k vlastnímu měření. Jednotlivá pracoviště jsou navíc opatřena výpočetní technikou, která dovoluje studentům získávat teoretické podklady k měřeným úlohám a výsledky měření okamžitě zanést do předepsané zprávy o měření. Vyučující má možnost sledovat a opravovat jednotlivé studenty nejenom na jednotlivých pracovištích, ale také přímo od učitelské katedry pomocí softwaru PC Control.


Tato nová učebna by měla přispět k dalšímu zkvalitnění a zejména zefektivnění výuky předmětu elektrotechnická měření v oboru elektrotechnika. Zásluhou použití dalších moderních technologií ve výuce budou studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické V Úžlabině lépe připraveni k dalšímu vysokoškolskému studiu i pro budoucí povolání v náročných technických oborech.

Kompletní fotogalerie ze slavnostního otevření učebny zde.


Vladislav Jetenský (školní rok 2013/2014)