pondělí 14. března 2016

Exkurze do JETE aneb Pokus o reportáž

Milí čtenáři, nacházíme se právě před jednou z budov jaderné elektrárny Temelín. Jedná se o zámeček, na kterém sídlí průvodkyně jaderné elektrárny Temelín a kde se nachází i malá výstava k celému zařízení a jeho historii. Po krátké prohlídce a vcelku zajímavé prezentaci se konečně vydáváme do elektrárny.

Bohužel jsme museli nechat všechna záznamová zařízení na zámečku, ale budeme se snažit popsat vám situaci, co nejbarvitěji to půjde. První objekt, který navštěvujeme, je výcviková místnost pro budoucí kontrolní techniky: jedná se o přesnou repliku velína. Dále pokračujeme přes vstup do samotné elektrárny - zde musíme projít detektorem kovu a radiace, podstupujeme i zkoušku na přítomnost alkoholu. Poté se k nám přidává jeden z členů ochranky a vydáváme se k chladicím věžím, kde jen s úžasem sledujeme masivní množství vody, která zde kondenzuje a jako překrásný vodopád padá do sběrných bazénů, to je dech beroucí podívaná! Odtud dál pokračuje do chladicího systému jádra.

Poté nastupujeme do výtahu, který nás vyváží do 5. patra budovy technické kontroly, odkud pokračujeme krytým mostem do budovy s turbínami. Zde chvíli čekáme na povolení z velína, ale netrvá to dlouho a můžeme vstoupit do budovy. A hned směřujeme k samotné místnosti s turbínou. Nasadíme si helmy a chrániče sluchu a jsme vpuštěni dovnitř, vzduch je tu velmi suchý a teplý, ale tento pohled je opravdu impozantní - obrovská turbína hučí a pracuje jak o závod. Vedle je k vidění ještě poškozená masivní vrtule turbíny.

Prohlídka pokračuje chodbami pod turbínou a tudy se dostáváme i ven před budovu, odkud už máme namířeno k východu. Cestou ještě míjíme záložní naftové generátory v bytelně vyhlížejících budovách, ale to už je bohužel konec naší prohlídky. Bylo to velmi zajímavé, budete-li mít v budoucnu možnost se exkurze zúčastnit, určitě ji využijte!

Bohumil Holada, E3.A

čtvrtek 3. března 2016

Jaderná elektrárna Temelín - exkurze

V únoru letošního roku se studenti třetích ročníků zúčastnili exkurze v Jaderné elektrárně Temelín. Součástí prohlídky byla audiovizuální prezentace o atomové elektrárně v informačním centru, expozice s maketami reaktoru, reaktorové haly, elektrárny a následně prohlídka 2. bloku elektrárny. Jaderná elektrárna Temelín byla plánována ještě za Československa jako jedna z hlavních staveb energetického systému Československa a bývalé RVHP. JETE je vybavena dvěma tlakovodními reaktory, každý o tepelném výkonu 3000 MW a elektrickém výkonu 1050 MW. V současné době pokrývá 20% spotřeby elektrické energie České republiky.

Hmotnost reaktoru bez chladiva je přibližně 800 t. Jako palivo slouží oxid uraničitý UO2 s průměrně 4,25 % obohaceného uranu 235. V reaktoru je celkem 92 tun paliva. Palivo tvoří podíl přibližně 15 % na ceně elektřiny z Jaderné elektrárny Temelín. K reaktoru jsou připojeny čtyři parogenerátory. Voda přicházející do parogenerátoru má teplotu 320 °C, pak předává teplo jiné vodě (určené už pro pohon turbíny). V turbogenerátoru (skládají se z parní turbíny, elektrického generátoru, budiče) se pak tepelná energie vody mění v pohyb turbíny a ta následně na elektrickou energii. Hlavní zařízení sekundárního okruhu se nachází ve strojovně. Nejdůležitějším zařízením je turbogenerátor 1000 MW. Vyrobená elektřina energie je pak po zvýšení napětí transformátory z 24 kV na 400 kV odváděna do rozvodny Kočín. Konstrukce kontejnmentu chrání reaktor a primární okruh před vnějšími vlivy a okolí elektrárny před následky případné havárie. Uvnitř kontejnmentu je trvale udržován mírný podtlak, který znemožňuje únik menších množství radioaktivity do okolí. Voda potřebná k chlazení se odebírá z vltavské nádrže Hněvkovice a zpětně se vypouští do Vltavy v prostoru nádrže Kořensko. Soustava těchto dvou vodních děl se budovala současně s elektrárnou. Elektrárna má čtyři chladicí věže vysoké asi 155 m. Jejich průměr u paty je 130 m. Chladicí věže elektrárny tvoří dominantu celého okolí a jsou vidět ze vzdálenosti 30 km, pára nad nimi až ze 70 km.

Exkurze se studentům velmi líbila a získané informace jistě obohatí jejich znalosti z elektrotechniky.  Jaderná elektrárna není veřejnosti běžně přístupná, platí v ní velmi přísná bezpečnostní opatření. Z tohoto důvodu se jedná o poměrně atraktivní akci, protože většina studentů už tuto možnost nikdy mít nebude.

Libuše Skalická

středa 2. března 2016

Můžeš podnikat

Ve středu 17. 2. 2016 proběhlo motivační setkání studentů 3. a 4. ročníků s panem Miroslavem Hofmanem z evropské firmy 2N Telekomunikace, a. s. zabývající se vývojem a výrobou produktů z oblasti ICT a fyzické bezpečnosti. Toto setkání bylo zprostředkováno díky projektu „Můžeš podnikat“, který se snaží inspirovat mladé studenty v jejich podnikatelské dráze a rozvíjet v nich podnikavost.

Pan Hofman, jakožto jeden ze zakladatelů tohoto projektu, představil našim studentům svůj podnikatelský příběh a obtížnost v jeho počátcích. Na praktických příkladech se snažil studentům přiblížit výhody podnikání. Součástí byla i diskuse se žáky a prezentace jejich názorů na současný stav zaměstnanců, či podnikatelů a zhodnocení jednotlivých kladů a záporů obou možností. K přiblížení se k praxi nechyběla ani modelová scénka se studentem Davidem Blažkem z L3.D a předvedení produktů a služeb firmy 2N Telekomunikace, a.s.

Libuše Čiháková

A co na to naši studenti?

Dne 17. 2. jsme se zúčastnili přednášky „Můžeš podnikat“ vedené panem Hofmanem. Detailně nám popisoval své podnikatelské začátky jako nadšenec v garáži, od prvního prodaného produktu přes strastiplnou cestu až po firmu s několikamilionovým obratem. Nechyběla ani praktická ukázka obchodní nabídky ve formě improvizované scénky. Myslím, že přednáška mohla motivovat nadané studenty k tomu, aby se to, co je baví, pokusili prodat.

David Blažek, L3.D

úterý 1. března 2016

Divadelní představení aneb Jak nás chytla Bílá nemoc

Začalo to srazem 10. 2. v 8:45 na stanici metra Kobylisy, kde na nás čekali naši učitelé. Šli jsme do Salesiánského divadla, které už mnozí známe z minulého školního roku. Obsadili jsme skoro celé divadlo - přízemí i balkón.

Představení začalo v 9 hodin, mnohé z nás určitě potěšilo, že na jevišti viděli mnohé známé tváře. Osobně preferuji profesionální herce, určitě to okoření představení s herci amatérskými či méně známými. Myslím, že to se líbilo nejen mně, ale i ostatním.

Štěpán Štampach, E3.A

Na tuto hru Karla Čapka jsme šli proto, abychom si trochu zpestřili hodiny českého jazyka a literatury. Je o nemoci, která se vyskytuje u osob starších 40 let a nedá se léčit. Její první příznaky jsou bílé skvrny na obličeji či na krku, potom následuje odumírání kůže a následně její odpadávání, což způsobuje nesnesitelný zápach.

Hlavní postavou je doktor s přezdívkou Dětina, který tvrdí, že má lék na bílou nemoc. Jmenuje se Galén a začne léčit v nemocnici svého bývalého profesora, ale chce léčit pouze chudé pacienty. Aby začal léčit bohaté, má požadavek: musí se přestat vyrábět zbraně a má být uzavřen mír. To všichni berou spíš jako vtip, až do doby, než tuto nemoc dostane i maršál, který válku vede. Ten nakonec slíbí uzavřít mír. Ale je pozdě – doktor je ušlapán davem před maršálovým palácem. Tento moment je na jevišti jen naznačen, a tak někteří z nás, kdo dílo ještě neprobírali v hodinách literatury, nepochopili, že hlavní hrdina umírá, a mysleli si, že je uvězněn. To jsme si pak ve škole vysvětlili.

Hra se mi zdála průměrná. Trochu nám vadilo světlo, které přímo oslňovalo diváky v hledišti.

Jakub Kučera, I1.C

Finanční gramotnost


Jakožto každým rokem se i letos naše škola zúčastnila 7. ročníku celostátní soutěže ,,Finanční gramotnost“ vyhlašované MŠMT. Ze školního kola postoupili do okresního kola tři nejúspěšnější žáci, a to Jan Jukl z L4.D, Vít Bednář z L3.D a  Matěj Vasilevski z E3.A. Tito žáci nezklamali ani v okresním kole soutěže a obsadili na pomyslné bedně vítězů 3. místo ze všech středních školo pro Prahu 10.

Vítězům gratulujeme a těšíme se na další boj v krajském kole!


Libuše Čiháková