pondělí 30. března 2015

Můžu podnikat, Můžeš podnikat...


Dne 18. 3. 2015 se žáci třetích ročníků zúčastnili přednášky iniciativy Můžeš podnikat. Iniciativa Můžeš podnikat pořádá motivační setkání se žáky středních škol již několik let. Jde o neziskový projekt s cílem pomoci studentům v jejich osobním podnikatelském rozvoji.


My jsme se setkali se dvěma úspěšnými podnikateli, a to Miroslavem Hofmanem, který vlastní firmu 2n telekomunikace, z jeho prvotní tzv. garážové firmy je dnes nadnárodní firma s ročním obratem 400 ml. Kč, a Michalem Novákem, který podniká v několika oborech.

Úspěšní podnikatelé nejdříve přednášeli o svých začátcích v podnikání a o rozvoji svých firem, dále nám ukázali možnosti podnikání, poradili, jak s ním začít, a přidali pár zkušeností z vlastního podnikatelského života. Celé vystoupení bylo velice zajímavé. Přednáška byla pro nás velkým přínosem a možná i prvotním impulsem v naší budoucí podnikatelské kariéře.

Děkujeme SPŠE za uskutečnění této akce.


Jaroslav Vokurka, E3.A

Navštívili jsme odborné laboratoře FEL ČVUT v Praze

Ve čtvrtek 26. února 2015 se vydala naše třída E3.A pod vedením prof. Fukátka na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze Dejvicích. Zde jsme si měli prohlédnout odborné laboratoře na katedře fyziky, také nás čekaly odborné přednášky a praktické ukázky z oblasti fyziky, na ty jsme se těšili nejvíce. Přišli jsme sice s desetiminutovým zpožděním, ale v dobré náladě.

Na katedře fyziky nás přivítala paní Dr. Bláhová, rozdělila nás do dvou skupin po osmi a my jsme se vydali na jednotlivá stanoviště, kde jsme se střídali přibližně v hodinovém intervalu.

První skupina, ve které jsem byl i já, zamířila do odborné laboratoře, zda jsme viděli ukázky vzniku plazmatu a jeho využití v biomedicíně. Zaujalo nás, že se plazmatu dá také použití na úpravy povrchu např. umělé hmoty, aby se mohla popisovat barvami.

Druhá skupina se v jiné laboratoři dozvěděla mnoho praktických informací například o urychlovačích, scintiátorech, mlžné komoře apod. Pracovníci katedry nám předvedli mlžnou komoru, názorně jsme mohli vidět, jak se v komoře zobrazují částice kosmického záření. Částice se zobrazovaly různě dlouhými zakřivenými či širokými stopami. Dráha stopy a její tvar odpovídají energii a rychlosti.

Návštěva odborných laboratoří katedry fyziky se nám moc líbila, dokonce natolik, že se někteří z nás domlouvali s vedoucí laboratoří o možnosti absolvovat na fakultě odbornou čtrnáctidenní praxi. Vzhledem k tomu, že naše škola je fakultní školou FEL ČVUT, tak věříme, že nám praxe bude schválena. Také jsme dostali několik tipů na realizaci zajímavých projektů, nejvíce nás zaujala možnost postavit proměnlivý odpor s téměř nulovými náklady.

Všichni jsme se shodli, že se akce povedla. Rozšířili jsme si znalosti z oboru, dozvěděli jsme se řadu zajímavostí a někteří již zvažují, zda nepokračovat ve studiu právě na této fakultě. Za celou třídu mohu tuto akci jednoznačně zhodnotit za zdařilou a zajímavou.


Jakub Zikl, E3.A

středa 18. března 2015

Medvěd, Orel a Svaz dvanácti hvězd

Byl jeden svět a tam Medvěd, Orel a Svaz dvanácti hvězd žil. Co si však jednoho dne ten velký huňatý medvěd neusmyslil?! Že prý jeho rusky mluvicí kolegové ze sousední země utlačováni jsou. Vzal tedy Medvěd rusko-ukrajinsky mluvící Krym na nemilost. Pomocí svého obyvatelstva Krym obsadil a pod jeho zbraněmi Krym se k Medvědovi ve svobodném hlasování připojil a celistvost s Ukrajinou navždy ztratil.

To se znelíbilo Svazu dvanácti hvězd a Orlovi ze zámoří. Medvěda kritikou plnou parou pokropili, avšak k jinému velkému činu se nezmohli!

Za tento čin sklízí doma Medvěd velkou slávu. Vrací se snad doba, kdy Medvěd velké území měl, tak velké, že ho řídit neuměl? Ne, to není možné! Doba je jiná! Jen člověk je stejný a jeho touha po moci a velkém území je věčná.

Mezi tím se velký převrat na Ukrajině stal. Lidi hnáni po svobodě a blahobytu svrhli svoji vládu, která Medvědovi nápomocná byla. Tu velký Medvěd se velmi urazil a své obyvatelstvo s tanky na hranicích s Ukrajinou postavil.

To už se na Medvěda ženou od Orla a Svazu sankce. Medvěd se však nezalekne a jen tlapou nad tím mávne.

Tu však na hranicích Medvědovi spojenci začnou tropit škodu. Prý oni tam dobrovolně zabíjejí a obsazují a k Medvědovi se přidat chtějí. Medvěd od toho však čenich rychle dává pryč. To on jen má na ně velký vliv.

A co se tu děje dnes? Kdysi velcí bratři se zabíjejí a dohody sepisují, aby nastal mír a skončil ten běs!

Antonín Kroupa, I3.C

Návštěva IQLANDIA Liberec

Ve čtvrtek 12. 3. navštívili žáci tříd E1.A a I1.B moderní science centrum iQLANDIA v Liberci. Prohlédli si rozsáhlé interaktivní expozice, planetárium a první humaniodní robot v ČR, navíc si vyzkoušeli různé experimenty.


Libuše Lacinová a Silvie Vavroušová