úterý 19. ledna 2016

Nová frézka na výrobu plošných spojů

Naše škola obdržela v rámci programu podpory odborného vzdělávání finanční příspěvek, díky kterému zakoupila frézku na výrobu plošných spojů.
  

Praktická cvičení, která navazují na výuku základů elektrotechniky a elektroniku, jsou založena na výrobě jednoduchých elektronických obvodů. Návrh provádějí žáci na počítači pomocí nenáročného software (Sprint Layout). Výrobu plošných spojů zakoupená fréza LPKF ProtoMat E33 posune na technologicky vyšší úroveň. Součástí nákupu je i odsávání vzniklých prachových částic. Tím je zajištěno i zlepšení pracovního prostředí žáků. První plošné spoje byly vyrobeny pro workshop pro žáky ZŠ.

ProtoMat E33 nejmenší frézka od LPKF. Je především určena pro omezený rozpočet, pro školy a univerzity, ale i pro malé vývojové týmy. Součástí dodávky je zcela nový software LPKF CircuitPro a odsávání. Ukázka práce frézky je k dispozici v následujícím videu.

Další zajímavou pomůckou pro výrobu plošných spojů je leptací tank s čerpadlem a ohřívadlem, který zvýší čistotu prostředí při využití takzvané mokré cesty výroby plošných spojů. Tekutina je v uzavřeném koloběhu a neznečišťuje okolí, ohřívání zkracuje výrobu plošných spojů na polovinu. Žáci se takto seznamují s možnostmi individuální výroby v malých sériích.

Iva Tomášková

Epigramy K. Havlíčka Borovského, D. Kadery a M. Řehky aneb Když dva Havlíčci ve třídě nestačí…

V hodinách české literatury jsme se před Vánocemi dostali k autorovi Karlu Havlíčku Borovskému a jeho epigramům. Dozvěděli jsme se, že autor v nich satiricky kritizoval dobové společenské poměry, vládu, ostře komentoval nejrůznější pokrytecké postoje a zažité konvence. Některé epigramy byly opravdu trefné, například:

Verba docent exempla trahunt
Co sám nerad, nečiň jinému!
žáku pravil kantor kdesi,
třepaje ho při tom za pačesy.

K. Havlíček Borovský


Ke konci hodiny jsme dostali za domácí úkol, abychom se pokusili napsat také nějaký epigram. Toto jsou výtvory dvou studentů z naší třídy L2.D.

Bez názvu
Pravice nebo levice,
je to těžké vybrat.
To že kradou, neumí si,
ani jedni přiznat.

Nespoléhej na toho,
kdo jen ruku vztáhne.
Pravý přítel místo tebe,
sám do studny spadne.

Za monitorem počítače,
každý vyzná lásku.
Ale potom na ulici,
nevydá ani hlásku.

Dominik Kadera

Moderní technologie
Technika je prostě věda,
bez ní se žít zkrátka nedá.
Však pod lavicí s mobilem,
zdáš se býti debilem.

Martin ŘehkaNapsal Dominik Kadera, L2.D

Mydlink home

Naše škola rozšířila portfolio praktických pomůcek pro výuku v zaměření Inteligentní budovy o systém mydlink™ Home, cenově dostupné řešení na bázi IoT (Internet of Things) od společnosti D‑Link. Systém umožňuje například interaktivní ovládání spotřebičů nebo monitorování domácnosti prostřednictvím IP kamery. Jednotlivé komponenty jsou propojeny pomocí domácí wi-fi nebo sítě Z‑Wave. Vše lze konfigurovat, ovládat a monitorovat pomocí smartphonu nebo tabletu díky přehledné a intuitivní aplikaci.

Žáci tak mají pro praktickou výuku k dispozici další příklad systému jednoduchého řízení domácnosti typu connected house. Zajímavé uplatnění najde sestava mydlink™ Home i při výuce počítačových sítí.

Petr Hellebrand

Celý arzenál Mydlink.

Vánoční stromeček řízený inteligentní zásuvkou.

Bezdrátový snímač pohybu PIR.

Bezdrátová IP kamera.

Bezdrátová siréna.

Okenní a dveřní senzor.

pondělí 11. ledna 2016

Soutěž finanční gramotnost – školní kolo

V průběhu prvního pololetí se žáci 3. a 4. ročníků v hodinách ekonomiky zúčastnili celorepublikové soutěže finanční gramotnost mezi středními školami. Tato soutěž je již od roku 2009 zaštiťována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž testovala nejen odborné znalosti a vědomosti z předmětu ekonomika, ale také povědomí středoškoláků o finanční gramotnosti jako takové.  Mohli prokázat své dovednosti ze světa financí a také v oblasti, jak s financemi zacházet.

Finanční gramotnost testuje několik okruhů. Těmi okruhy jsou zejména informační, peněžní, rozpočtová a právní gramotnost, ale také i ochrana spotřebitele samotného. Žáci se mohli setkat nejen s výpočty úvěru, ale také s otázkami, kdy vybírali, který typ složenky je pro danou situaci vhodný nebo otázkami ohledně rodinného rozpočtu.

Z naší školy se školního kola zúčastnilo celkem pět tříd. Ovšem do okresního kola mohli postoupit jen ti, kteří obsadili ve vyhodnocování vrchní příčky žebříčku. Těmito výherci jsou Jan Jukl z L4.D, Vít Bednář z L3.D, Vasilevski Matěj z E3.A a pomyslnou bramborovou medaili získává Lukáš Cimr z I4.C. Výhercům gratulujeme a těšíme se na testování jejich dovedností v okresním a následně snad v krajském kole soutěže!

Libuše Čiháková

čtvrtek 7. ledna 2016

Exkurze do Nymburka

V předvánočním čase jsme se vydali na všemi očekávanou exkurzi do Nymburka. Měli jsme sraz na vlakovém nádraží u tabule odjezdů, ovšem neplánovaně jsme se sešli již při nákupu snídaně. Cesta vlakem uběhla neskonale rychle, stihli jsme probrat strategii u maturitních zkoušek, přípravy na Vánoce i plán exkurze. Poměrně ostrou chůzí jsme došli k muzeu. Paní Kavánová, historička místního muzea, nás očekávala a vše k přednášce i projekci bylo připraveno. Studenti získávali záživnou formou povědomí o díle i životě Bohumila Hrabala. Díky tomu se z pouhého autora stal člověk. Možnost prohlédnout si jeho rukopisy, podepsané knihy a vidět originály samizdatu byla příjemným zpestřením. O úspěchu exkurze mluví i to, že zúčastnivší se studenti zvládli skvěle písemné prověření znalostí o B.H.

Z pohledu učitelky musím říci, že jsem se dozvěděla pár novinek ze světa literatury a mnoho
informací ze světa studentů.

Poslední adventní čtvrtek byl prostě příjemný den, I4.B díky. Nymburk - městečko, kde se zastavil čas. Nymburk - místo Bohumila Hrabala.

Barbora Vodičková

Exkurze z pohledu studenta

Dne 17. 12. se naše třída I4B vydala na exkurzi do Nymburka za účelem poznání života Bohumila Hrabala. S tímto účelem jsme navštívili vlastivědné muzeum, kde na nás čekala skvělá prezentace o jeho životě. V této prezentaci jsme se dozvěděli mnoho zajímavých faktů, například ohledně jeho mládí, rodině, knihách, zálibách, ale i o jeho problémech s učením. Během prezentace mezi námi kolovaly knihy, které vydal, abychom si je mohli prohlédnout. Po prezentaci následoval film, který ukazoval kousek jeho života, když zestárl. Po skončení filmu jsme si prohlédli spoustu zajímavých věcí, které Bohumilu Hrabalovi patřili za jeho života. Nejvíce zaujala studijní vysvědčení, ale ani psací stroj, na kterém sepsal mnoho knížek, se nevyhnul veliké pozornosti. V muzeu byla také výstava Z dějin železnice, popsána i s ukázkou trati a Nymburk v proměnách věků. Po prohlédnutí muzea a zodpovězení všech otázek jsme se vydali na vlak,který nás odvezl zpátky do Prahy, kde naše exkurze byla ukončena.

úterý 5. ledna 2016

Beseda s prvním finančním arbitrem České republiky

V úterý 8. prosince 2015 proběhla pro žáky 4. ročníků v hodinách ekonomiky odborná přednáška na téma Nástroje elektronického platebního styku a jejich nástrahy.

Přednášku si pro žáky připravil náš vážený host, který se v oboru bankovnictví a právní praxe pohybuje již několik let – první finanční arbitr České republiky Ing. JUDr. Otakar Schlossberger Ph.D. Pracoval jako odborník v mnoha významných bankách na území ČR, a to zejména ve Státní bance československé, jakožto předchůdkyni ČNB, Komerční bance, České spořitelně a Raiffeisenbank. Podílí se na publikační činnosti v časopisech Ekonom a Bankovnictví. V současné době působí jako poradce platebního styku, vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS a jako odborný asistent Katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze.

Přednáška se nesla v duchu ochrany klienta banky, jakožto spotřebitele bankovních produktů a slabší strany v procesu informační asymetrie ve vztahu banka – klient. První finanční arbitr poreferoval nejen o jednotlivých nástrahách platebního styku, ale taktéž informoval studenty o možnostech řešení úskalí této problematiky, které doložil konkrétními příklady ze své bohaté profesní praxe.

Doufáme, že si studenti z daného výkladu odnesou některá ponaučení, budou obezřetní ohledně elektronického platebního styku a v používání svých platebních karet. A v budoucnu budou vědět, na koho se bezplatně obrátit v případě řešení mimosoudního sporu s bankou.

Čiháková Libuše

Feedback studentů

V úterý 8.12.2015 naše třída absolvovala přednášku ohledně seznámení se s finančním atributem. Byla to velmi výstižná přednáška, která díky své kvalitě pomohla "lajkovi" pochopit tuto problematiku. Přednáška byla účelná, informativní a zábavná. Pán byl od pohledu sympatický. Jsem rád, že jsem se mohl této akce zúčastnit a něco si z ní vzít.

Luděk Nikl, I4.C

pondělí 4. ledna 2016

INTELLECTUAL PROPERTIES

V pondělí 23. listopadu se naše skupina designérů ze třídy L4.D a I3.B kolem poledních hodin vypravila do bývalých prostor prvorepublikového Vilímkova nakladatelství a knihkupectví na Národní třídě v Praze, kde se dnes nachází galérie Václava Špály. Přestože byla galerie zřízena téměř před 60 lety, je stále velmi vyhledávanou a v současné době se věnuje hlavně prezentaci umění žijících českých autorů.

Ve výstavní síni byly vystaveny obrazy Hynka Martince. Tento mladý autor, kterému je 35 let a nyní žije v Londýně, se zabývá realistickou malbou. Na výstavě jsme měli možnost vidět převážně různá zátiší s ovocem, lidmi a zvířaty. Všechny obrazy na mě působily velmi realisticky. Nejprve jsem si myslela, že se jedná o umělecké fotografie, až při pohledu z blízka jsem poznala, že jde o ručně malované obrazy. Na nich autor zobrazuje zcela moderní objekty z jedenadvacátého století, digitální rádio, tablet apod. Z velké části se jednalo o olejové malby, které byly proložené tužkou kreslenými skicami. Obrazy na mne působily jemně a čistě. Byly vykresleny s jemnými detaily. Na některých jakoby se zastavil čas, jako když stiskneme spoušť fotoaparátu. Výjevy na obrazech byly někdy zasazeny do tajemného prostředí, které ve mně vzbuzovalo napětí. Vyhotovit fotografický obraz jemnými tahy štětce a nanášením barev do několika vrstev, vyžaduje podle mého názoru velkou dávku umění a trpělivosti. Obdivuji, že takovéto malby dokáže někdo vytvořit.

Celkově na mě výstava zanechala hluboký dojem a jsem ráda, že jsem ji mohla navštívit.


Veronika Baštová, L4.D a Tamara Schreiberová

Navazující program – adaptační kurz

V pátek 27. 11. se uskutečnil navazující program pro první ročníky a Agenturou Wenku. Po úvodním seznámení s programem jsme se věnovali hrám ve třídě. Hry byly založeny na logickém myšlení a vzájemné poznávání.

V tělocvičně jsme řešili problémový úkol. Měli jsme vysvobodit topící se námořníky z moře jen pomocí lana a vlastních sil. Měli jsme několik nápadů.  Některé nebylo možné použít, protože byly proti pravidlům úkolu. V časovém limitu se nám nepodařilo úkol splnit, nezachránili jsme všechny námořníky.

V poledne jsme společně obědvali ve školní jídelně. Poslední aktivitou bylo stavění dvou částí mostu v časovém limitu. Každou část mostu stavěla jedna polovina třídy. Museli jsme si rozdělit práci a domluvit se na postupu. Vždy po každé aktivitě jsme utvořili kruh a hodnotili aktivitu, abychom si uvědomili, co a proč jsme dělali a jak funguje spolupráce ve třídě.

Program byl dost náročný. Ne všichni byli při programu aktivní, ale myslím si, že jsme fajn třída a držíme při sobě.

Ondřej Knáp, I1.B