čtvrtek 20. června 2013

Úžlabinská informatika – soutěž pro žáky 8. tříd ZŠ

V pátek 14. června 2013 se na naší škole konal první ročník soutěže Úžlabinská informatika – soutěž pro žáky 8. tříd základních škol. Celý soutěžní den byl rozdělen do několika částí. Po úvodní části a přivítání soutěžících a pedagogů ze základních škol následovala I. část soutěže v odborných počítačových učebnách.

V časovém limitu jedné hodiny měli soutěžící ze základních škol před sebou celkem 20 úkolů (10 úkolů z práce s textem a 10 úkolů z práce s tabulkou a grafem). Součástí zadání byly jednoduché úkoly typu odstranění sloupce v tabulce, ale i složitější úkoly typu absolutní adresace a vytvoření grafu.

Po skončení první části soutěže bylo připraveno pro soutěžící drobné občerstvení ve školní jídelně. Po řádném posilnění začala druhá fáze soutěžního dne. Soutěžící byli rozděleni do tří skupin, které čekal další program.

V první části dalšího programu se soutěžící seznámili s nabídkou studijních oborů na naší škole. V rámci zajímavého programu si mohli soutěžící vyzkoušet, co je možné se na Úžlabině naučit. Naši žáci ze tříd E3.A a I3.C soutěžícím ukázali čemu je možné se v oblasti elektrotechniky a informačních technologií věnovat. Michal Fuxa a Jan Skopka předvedli kolové roboty, jejichž ovládání si soutěžící mohli sami vyzkoušet. Velký ohlas přinesla i přednáška Richarda Strnada a Jana Jakubáče týkající se webhostingu. Daniel Ondřej si připravil skvělou ukázku své práce v oblasti počítačové grafiky.

V další části programu proběhla druhá část soutěže. Tato druhá část spočívala v poznávání hardwaru. Pro celou řadu soutěžících byla tato část soutěže jednoduchá, ale našli se i tací, kteří měli velký problém poznat např. procesor, základní desku či operační paměť. K hladkému průběhu soutěže v této části přispěl další náš žák Matěj Macháček, který záznamové listy ihned vyhodnocoval. V průběhu této části byly v učebně programování připraveny počítačové hry, které naprogramovali naši žáci.

V třetí části programu si soutěžící prohlédli celou školu a seznámili se tak s vybavením školy. Součástí prohlídky byla zejména sportoviště, odborné a jazykové učebny. Průvodci tímto programem byli vybraní žáci naší školy. V nové jazykové učebně byli soutěžící seznámeni s webovými stránkami školy, s webem pro uchazeče a také se stránkami školy na Facebooku. Byl jim promítnut propagační klip. V učebně grafiky a designu soutěžící přivítal náš absolvent Patrik Budský a ukázal soutěžícím základy počítačového kreslení a designu. Dále zde byly připraveny animace a další práce našich žáků.

Po skončení druhé fáze soutěžního dne následovalo celkové vyhodnocení. Před samotným vyhodnocením soutěže obdrželi všichni soutěžící balíček obsahující pamětní list, propagační materiály a „úžlabinkou propisku“. Jako první na řadu přišlo vyhlášení výsledků týmů. Týmy ze základních škol se umístily v následujícím pořadí:
 1. ZŠ nám. Bratří Jandusů, Praha 10 (Hrubá, Kamberský, Kortanová),
 2. ZŠ nám. Bratší Jandusů, Praha 10 (Steinvaldová, Svobodová, Šebková),
 3. ZŠ Byšice (Bednář, Došlý, Vacek),
 4. ZŠ Brigádníků, Praha 10 (Kubát, Odehnal, Šesták),
 5. ZŠ Bělá pod Bezdězem (Adam, Hokuf, Zítka),
 6. ZŠ Hostýnská, Praha 10 (Jiroutová, Pavlíková, Pavlišín),
 7. ZŠ Zeleneč (Majer, Kozáková, Slavík),
 8. ZŠ Zeleneč (Chauturová, Marešová, Molová),
 9. ZŠ Hostýnská, Praha 10 (Balounová, Čiháková, Hora),
 10. ZŠ Brigádníků, Praha 10 (Hřebec, Pobořil, Ťupa),
 11. ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10 (Dvořák, Štěpánek, Volín),
 12. ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10 (Čermák, Jetleb, Suchomel).
Členové prvních tří týmů obdrželi diplomy a také sladké odměny. Následovalo vyhlášení nejlepších jednotlivců:
 1. Denisa Kortanová (ZŠ nám. Bratří Jandusů, Praha 10),
 2. Johana Šebková (ZŠ nám. Bratší Jandusů, Praha 10),
 3. Aneta Svobodová (ZŠ nám. Bratří Jandusů, Praha 10).

Pro nejlepší jednotlivce byly připraveny diplomy a následující ceny (v pořadí od třetího místa): flash disk, gamepad, webkamera + sluchátka s mikrofonem).

Soutěž měla vysokou úroveň. Pro umístnění na prvních třech místech bylo třeba získat přes 80 % bodů z celkového počtu 40 bodů. Soutěžícím a pedagogům ze základních škol děkuji za účast. Všem pedagogům a žákům naší školy, kteří se podíleli na organizaci soutěžního dne, děkuji za spolupráci.Lukáš Hons (školní rok 2012/2013)

pátek 14. června 2013

Slavnostní předávání certifikátů CISCO Academy 2013

Ve středu 12. 6. 2013 od 14:00 hodin proběhlo slavnostní předávání prvních CISCO certifikátů při příležitosti ukončení prvního roku činnosti CISCO Academy na naší škole. Součástí programu byly prezentace lektorů o vzniku CISCO Academy a plánech na začlenění obsahu kurzů do výuky a zhodnocení výsledků žáků.

Významným hostem akce byl regionální manažer projektu CISCO Academy pro střední a východní Evropu pan Karol Kniewald, který promluvil k úspěšným frekventantům kurzů IT Essentials a CCNA1. Zdůraznil výhody účasti v kurzech nejen pro další uplatnění na trhu práce, ale především vyzdvihl jejich význam při přípravě na průmyslové certifikace.

Poté předal certifikáty studentům. Po společném fotografování následovala prohlídka školy a neformální diskuze s p. Kniewaldem. Věříme, že slavnostní předávání certifikátů CISCO Academy se u nás stane tradicí a počet certifikovaných studentů poroste.

Radka Müllerová (školní rok 2012/2013)úterý 4. června 2013

Policejní muzeum


Je 14. května a my se po Nuselském mostě pomalu přibližujeme k budově Muzea policie ČR. Po krátkém briefingu, kdy jsme se dozvěděli, kolik máme času a kde se sejdeme, jsme se rozutekli po chodbách muzea, kde se nacházelo nepřeberné množství exponátů. Mezi ně patřily zbraně, uniformy, přístroje, fotografie, úryvky z novin a další věci. Mě, jakožto milovníka druhé světové války, pochopitelně nejvíce zajímaly zbraně, konkrétně tedy německý samopal MP 40, kulomet MG 42 nebo puška Kar98k. Zajímavé však byly pochopitelně i uniformy. Časové rozmezí, které exponáty pokrývaly, bylo tak velké, že zde byl k vidění vývoj českých policejních uniforem od jejich začátků až po ty současné. Nalezli jsme však i několik vojenských uniforem, u nichž byly další zbraně.

Když už jsme viděli v přízemí vše, od zbraní a uniforem až po staré fotoaparáty a vyšetřovací nástroje, přesunuli jsme se do horního patra, kde se nacházely exponáty týkající se hasičů. Byly tu fotky, hasicí přístroje, ochranné obleky, sekery, vyprošťovací nástroje a další. Tato výstava pro mě nebyla tak zajímavá, jako ta o patro níž, ale z celkového hlediska byla velmi kvalitně zpracovaná a líbila se mi. Když už jsme si mysleli, že jsme všude byli, vzpomněli jsme si na zahradu, kde byla vystavená helikoptéra, loď a nějaká ta vozidla. Myslím si, že nám všem utkvěl v paměti jakýsi tank, který si jeden český obyvatel během druhé světové války sestavil, aby mohl uprchnout přes hranice. No, řekněme, že onen „tank“ byl velmi zajímavý a komický.

Vrátili jsme se do haly, kde už čekali ostatní spolužáci. Pan profesor se s námi rozloučil a akce v tu chvíli oficiálně skončila. Odnesl jsem si z ní velmi pozitivní dojem, protože velká část exponátů byla tvořena věcmi, o které se zajímám. Celkově si tedy myslím, že návštěva tohoto muzea stojí za to.

Lukáš Cimr, I1.C (školní rok 2012/2013)

pondělí 3. června 2013