úterý 20. listopadu 2012

Stručná charakteristika Žlabáka


Mnozí nezasvěcení si myslí, že Žlabákem je každý, kdo navštěvuje náš nádherný, úžasný, skvělý a oblíbený ústav. Toto je pravda jen napůl, docházka na naši školu je jednou z podmínek, ale správného žlabáctví člověk musí dosáhnout svojí pílí a dlouhým psychickým tréninkem (ale musím přiznat, že mnohým to jde docela samo). Žlabáků existuje více poddruhů, proto zde nyní uvedu stručné charakteristiky nejdůležitějších z nich.

Žlabák vydlabaný neboli tzv. královská forma

Žlabák
Tvor (neboť zde se již o člověku hovořit nedá) s touto diagnózou je postižen prudkými záchvaty, jež mají za následek nadprůměrné studijní výsledky v oborech výpočetní techniky a elektroniky a u některých krajních případů to zajde až k vyznamenání na vysvědčení. Díky tomu je takto postižený jedinec někdy ostatními Žlabáky zavrhován. Tento stav je též doprovázen podivnými mimoškolními aktivitami, například studiem japonštiny.

Žlabák obecný

Tento druh je nejobvyklejší. Hlavním rysem je neutuchající zájem o nejnovější počítačové hry a jejich aktivní „paření“, které je provozováno na úkor studia. Kdybych to měl správně vysvětlit, tak v životě těchto jedinců není nic důležitějšího než hraní na počítači, čímž se liší od královské formy, neboť tu počítač zajímá hlavně za účelem programování. Dalším charakteristickým rysem je občasné a nelogické vyluzování nejpodivnějších zvuků, a to zvláště v hodině anglického jazyka.

Položlabák 

Tato forma je již přechod mezi Žlabákem a stavem, jejž okolní svět nazývá normálním. Tento typ se vyznačuje některými výše uvedenými znaky, ale je postižen podivnou chorobou, která ho nutí plnit si domácí úkoly, kreslit okraje v sešitech, a dokonce se i učit, což sice není v zásadě v rozporu s podmínkami žlabáctví, ale většina příslušníků tohoto druhu toto chování rezolutně zavrhuje.

Mezi Žlabáky panují vcelku jednoduché sociální vztahy, které jsou založeny buďto na vzájemném porozumění, nebo na právu silnějšího. Přesto k vážnějším potyčkám dochází zřídka. Velmi zajímavým poddruhem, a mezi Žlabáky velmi oblíbeným, jsou Žlabačky, ale správný Žlabák nepohrdne ani samičkou lidskou. I přes výše popsané se není čeho obávat, neboť Žlabák je veskrze milé a přítulné zvířátko, které člověka napadá jen v opravdu krajních případech. Avšak pokud se tak stane – Bůh s vámi!

Karel Kotek, E3.D 2003/2004, školní almanach 2004


Žádné komentáře:

Okomentovat