úterý 7. května 2013

Exkurze do Jablotronu a na Ještěd


Třídy E2A a E1A odjely dne 25. 4. 2013 od školy ráno smluvním autobusem do firmy Jablotron holding, s. r. o. do Jablonce nad Nisou. Zde vystoupila polovina žáků, kteří se přihlásili na exkurzi do této firmy, a proběhla zde exkurze od 9:30 do 12 hodin. Žáci se seznámili s historií, současnou strukturou a výrobním zaměřením této ryze české a dynamicky se rozvíjející firmy na zabezpečovací elektroniku. Firma má vlastní vývoj a výrobu zabezpečovacích systémů, dispečerský systém pro zákazníky a technické zásahy a systém smluvních instalačních firem i propracovaný školící program. Dále si naši žáci prohlédli výrobní prostory s odborným technickým doprovodem, který komentoval celou prohlídku výroby elektronických obvodů a odpovídal na četné dotazy našich žáků. Firma Jablotron holding, s. r. o. poskytuje středním školám spolupráci v oblasti bezplatného školení učitelů odborných předmětů, výrazné slevy na výrobní sortiment firmy a podporu výuky v dalších oblastech. Dále firma vítá možnou spolupráci ve formě pronájmu volné kapacity školy, na odborná školení pro pracovníky instalačních spolupracujících firem a dalších zájemců na komerční bázi. O těchto a dalších aktivitách v oblasti spolupráce je možné s firmou Jablotron Alarms, s. r. o. dále jednat. Firma Jablotron, s. r. o. spolupracuje s řadou středních odborných škol z celé republiky a odkázala nás na sdružení středních škol CSE (Czech Security Education sdružení středních škol). Firma se stále rozvíjí a hledá pro své další rozšíření školící prostory pro techniky, uživatele a potenciální zaměstnance.


Druhá část žáků s ing. Skalickou a ing. Soukupem jela dále na exkurzi do firmy Elitronic s. r. o., která se zabývá výrobou a vývojem zakázkové elektroniky. Zde žáci viděli výrobu a strojové osazování desek plošných spojů SMD technologií, oživování a měření hotových výrobků, atd. Exkurzi provázel pracovník firmy a provázel skupinu s odborným výkladem. Po této exkurzi odvezl tuto druhou skupinu žáků autobus na vysílač Ještěd na horní parkoviště k chatě Ještědka. Odtud žáci pěšky vystoupali přímo k vysílači a hotelu Ještěd, kde proběhly další dvě exkurze. Jednak přímo na technologickém zařízení vysílače, kde skupinu doprovázel pracovník Českých radiokomunikací s odborným komentářem a výkladem. Zde si žáci prohlédli technické zázemí vysílače a příslušnou techniku, byli seznámeni s principy a parametry vysílacích zařízení a měli možnost i vyjít na ochoz na obvodu pláště tubusu vysílače a prohlédnout si vnější antény. Z tohoto ochozu je překrásný výhled na panorama severních a středních Čech.

Mezitím se autobus vrátil zpět pro první skupinu do Jablonce nad Nisou a přivezl tyto žáky také k chatě
Ještědka, od které pěšky vyšli také na vysílač a hotel Ještěd. Zde měli žáci možnost se naobědvat za sníženou cenu. Po obědě si žáci ještě prohlédli zařízení hotelu a byli seznámeni ředitelem hotelu s historií hotelu, s technickými i architektonickými zajímavostmi této unikátní stavby, jakou vysílač a hotel Ještěd bezesporu je.

Po třetí hodině odpoledne žáci sestoupili k chatě Ještědka k autobusu a odjeli zpět do Prahy. Ke škole jsme přijeli v 17 hodin.

Tato čtyřnásobná kombinovaná exkurze byla další z řady zdařilých odborných exkurzí, které žákům přinášení aktuální kontakt a spojení se současnou elektronikou a průmyslovou praxí. Exkurze byla velice pěkná a proběhla bez jakýchkoliv problémů.

Petr Parýzek (školní rok 2012/2013)

Žádné komentáře:

Okomentovat