pondělí 9. června 2014

Základní školy hodnotí soutěž Úžlabinská informatika

Úžlabinská informatika pohledem ZŠ Břečťanová

Dne 3. 6. 2014 se dva tříčlenné týmy žáků 8. tříd ZŠ Břečťanová zúčastnily zajímavého a přínosného dne  na SPŠ V Úžlabině.

Program celého soutěžního dne byl rozdělen do několika částí. Po uvítání soutěžících a jejich doprovodu, následovala soutěžní část v odborných pracovnách. Hodinu žáci soutěžili ve zpracování textu v textovém editoru a potom následoval vědomostní kvíz.

V době soutěže se pedagogům věnovalo milé a pohostinné vedení školy. Učitelé si vzájemně vyměnili zkušenosti z výuky informatiky a jazyků. Paní zástupkyně učitelům představila jednotlivé obory, které se u nich na škole dají studovat, seznámila s úspěšností maturit. Pan ředitel zajistil pro předávání maturitních vysvědčení reprezentativní prostory nově zrekonstruovaného Vršovického zámečku a navázal spolupráci s radnicí Prahy 10. Vedení školy objasnilo pedagogům, v čem spočívá spolupráce s ČVUT – fakultou elektrotechnickou, seznámilo pedagogy s možností studentů získat výhodně během studia některé certifikáty.

Po soutěži se polovina žáků stala konstruktérem a programátorem dálkově řízeného robota a druhá polovina se s paní profesorkou Suchánkovou věnovala flash animacím, podařilo se jim podle úžasných instrukcí paní profesorky vytvořit moře plné ryb s ponorkou a funkční vrtulník, který letí v dálce za lesem.

Po svačině se skupiny vyměnily. Pedagogům se věnovala paní zástupkyně, která jim ukázala zázemí školy – sportovní, posilovnu, knihovnu se studovnou, odborné pracovny a klasické třídy. Během doprovodného programu učitelé vyhodnocovali práce týmů a jednotlivců.

V poledne se všichni sešli ve sborovně, kde jim bývalý student školy předvedl, jak funguje 3D tiskárna. A nadešlo tolik očekávané vyhlašování pořadí a předávání hodnotných cen, na které získala škola peníze z grantu. Náš tým – Radek Jedlička, Jakub Jandák a Jakub Vojta – získal stříbro. V jednotlivcích se Jakub Vojta umístil na krásném třetím místě.

Všichni zúčastnění obdrželi pamětní list, úžlabinskou propisku a flash disk. Pan ředitel prozradil žákům, že diplom nebo pamětní list je posune o několik příček v přijímacím řízení, pokud ho přiloží. Pro všechny zúčastněné se Úžlabinská informatika stala nezapomenutelným dnemDěkujeme.

Mgr. Jana Lišková, ZŠ Břečťanová, Praha 10 (školní rok 2013/2014)

Úžlabinská informatika očima žáků Hostýnské

Jako žáci osmé třídy děkujeme za možnost účasti na informatické soutěži. Myslíme si, že je to skvělá příležitost poznat prostory vaší školy, seznámit se s ní a hlavně si zasoutěžit. Program byl pestrý a zábavný, také jsme mohli vyhrát skvělé ceny. Nejvíce nás zaujala práce s Flashem a roboty. Kdybychom měli příležitost zúčastnit se i příští rok, určitě bychom jí využili.

Žáci ZŠ Hostýnská, Praha 10 (školník rok 2013/2014)

Žádné komentáře:

Okomentovat