čtvrtek 3. prosince 2015

Exkurze studentů 4. ročníku oboru elektrotechnika, zaměření lékařské přístroje do FN Motol

V úterý 24. listopadu nás po náročné písemce z matematiky čekala ještě dlouhá cesta do FN Motol. Při cestě metrem jsme si od školy odpočinuli a někteří z nás stačili i obdivovat nebo kritizovat nové stanice.

Prvním stanovištěm v motolské nemocnici byla plicní klinika. Zde jsme se rozdělili do dvou skupin. Postupně se každá skupina vystřídala ve dvou ordinacích, kde nám byla názorně vysvětlena problematika některých vyšetření plic. Dobrovolníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet foukání do spirometru, FeNO vyšetření (vyšetření oxidu dusnatého k odhalení astmatu) a také celotělovou pletysmografii v uzavřené komoře. Každý dobrovolník dostal svůj náustek, aby bylo měření hygienické. Zjistili jsme, že správné dýchání do přístrojů není zas taková legrace a že je to poměrně náročné, obzvlášť, když vás sledují oči škodolibých spolužáků. Také jsme si uvědomili, že je velice důležité, aby lékař nebo sestra správně vysvětlili pacientovi, co a jak má dělat a také aby pacient s lékařem spolupracoval. Pokud se tak nestane, mohou být výsledky měření zkreslené. Dozvěděli jsme se, jak se interpretují výsledky měření, co všechno se dá zjistit z grafů.  Skrytí kuřáci byli konečně prozrazeni! Naše skupina poté mohla sledovat vyšetření u skutečného pacienta.


Dalším stanovištěm byl ústav klinické biochemie. Všichni jsme si museli obléknout bílé pláště a pod vedením pana inženýra Sedláčka jsme začali pronikat do tajů tohoto oddělení.

Nejprve jsme navštívili místnost, kde se provádí měření atomovou absorpční spektrofotometrií. Měření se používá pro stanovení více než 60 prvků. Vychází z poznatku, že prvky lze stanovit na základě pohlcování záření (vysílaného výbojkou) takové vlnové délky, kterou samy emitují.  Pro každý prvek se použije jiná výbojka.

Dále nám byla předvedena kapalinová chromatografie. Je to metoda, která se používá k dělení složek různých směsí mezi pohyblivou a nepohyblivou fázi, které se odlišují nějakou fyzikální nebo chemickou vlastností. Některé části vzorku se pohybují rychleji, jiné pomalejí, tím nastává jejich dělení. Vysokoúčinná

kapalinová chromatografie (HPLC) má takřka stoprocentní přesnost. Metoda se používá například při stanovení léků a jejich účinných složek.


Měli jsme možnost vidět různé typy analyzátorů.  Byl to například analyzátor ABR – acidobazické rovnováhy, který umí změřit hodnoty pCO2, pO2, pH a jiné parametry metabolismu, analyzátory Centaur, Immage, Architect, Cobas, Integra atd. Také jsme si prohlédli biochemický analyzátor ADVIA 1800, což je automatický systém - robot se špičkovým výkonem, který je schopen provést až 1800 testů za hodinu, je rychlý a přesný. Měli jsme možnost jej vidět i při práci.

Nejzajímavější laboratoří byla ta, ve které se vyšetřuje moč. Mohli jsme na vlastní oči sledovat, jak robotická pipeta nabírá vzorek moče, nanáší jej na diagnostické proužky a přístroj vzniklou barevnou změnu na proužku automaticky vyhodnocuje. Automatizovaný systém IRIS provádí nejen základní chemickou analýzu moče, ale i močového sedimentu. Stanovuje také barvu a zákal, a proto ve většině případů již není potřeba provádět podrobné mikroskopování vzorku laborantem. Přístroj je schopen zobrazovat snímky částic obsažených ve vzorku moče, automaticky je klasifikovat do tříd a určovat jejich množství. Na monitoru jsme mohli sledovat obrazy jednotlivých částic – erytrocyty, leukocyty, epitele, krystaly, kvasinky, ale nejvíc nás samozřejmě zaujaly spermie.

Exkurzi jsme zakončili třešničkou na dortu – a to pravou, nefalšovanou nemocniční dílnou, kde se opravují přístroje po záruce – a kde už  je vlastně jedno, zda se oprava povede či ne.


Postřehy studentů E4.A a pedagogů J. Fukátka, R. Marka a S. Vavroušové

Žádné komentáře:

Okomentovat