úterý 5. ledna 2016

Beseda s prvním finančním arbitrem České republiky

V úterý 8. prosince 2015 proběhla pro žáky 4. ročníků v hodinách ekonomiky odborná přednáška na téma Nástroje elektronického platebního styku a jejich nástrahy.

Přednášku si pro žáky připravil náš vážený host, který se v oboru bankovnictví a právní praxe pohybuje již několik let – první finanční arbitr České republiky Ing. JUDr. Otakar Schlossberger Ph.D. Pracoval jako odborník v mnoha významných bankách na území ČR, a to zejména ve Státní bance československé, jakožto předchůdkyni ČNB, Komerční bance, České spořitelně a Raiffeisenbank. Podílí se na publikační činnosti v časopisech Ekonom a Bankovnictví. V současné době působí jako poradce platebního styku, vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS a jako odborný asistent Katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze.

Přednáška se nesla v duchu ochrany klienta banky, jakožto spotřebitele bankovních produktů a slabší strany v procesu informační asymetrie ve vztahu banka – klient. První finanční arbitr poreferoval nejen o jednotlivých nástrahách platebního styku, ale taktéž informoval studenty o možnostech řešení úskalí této problematiky, které doložil konkrétními příklady ze své bohaté profesní praxe.

Doufáme, že si studenti z daného výkladu odnesou některá ponaučení, budou obezřetní ohledně elektronického platebního styku a v používání svých platebních karet. A v budoucnu budou vědět, na koho se bezplatně obrátit v případě řešení mimosoudního sporu s bankou.

Čiháková Libuše

Feedback studentů

V úterý 8.12.2015 naše třída absolvovala přednášku ohledně seznámení se s finančním atributem. Byla to velmi výstižná přednáška, která díky své kvalitě pomohla "lajkovi" pochopit tuto problematiku. Přednáška byla účelná, informativní a zábavná. Pán byl od pohledu sympatický. Jsem rád, že jsem se mohl této akce zúčastnit a něco si z ní vzít.

Luděk Nikl, I4.C

Žádné komentáře:

Okomentovat