pátek 16. prosince 2016

Vánoce pro zvířata v útulku

Na naší škole se uskutečnila soutěž „Vánoce pro zvířata v útulku“. Tato soutěž se konala od 1. 11. 2016 do 7. 12. 2016 pod vedením paní profesorky Waissiové a pana profesora Čermáka. Naše třída E2.A tuto soutěž za velké podpory našeho třídního profesora pana Jaroslava Fukátka vyhrála s 402,5 body.

Pamlsky
167 ks
Piškoty
3 ks
Polštáře
28 ks
Osušky
2 ks
Ručníky
16 ks
Granule a konzervy
113,5 kg
Deky
7 ks


Některé třídy se do soutěže zapojily více, některé méně (např. I3.C s 1,5 body a L4.D se 2 body), ale třídy I1.D, I2.C a E3.A se nezapojily vůbec. Celkem se z 16 tříd SPŠE zapojilo 13 tříd.

Celkem se pro útulek vybralo:
Granule
332,5 kg
Polštáře
34 ks
Osušky
30 ks
Pamlsky
212 ks
Piškoty
18 ks
Ručníky
95 ks
Hračky
11 ks
Deky
56 ks
Šampony
2 ks

Umístění tříd včetně procent:
  1. E2.A s 402,5 body – 34 %,
  2. L3.D s 351,5 body – 29 %,
  3. E4.A se 152 body – 13 %,
  4. I2.B s 122,5 body – 10 %,
  5. I1.C s 63 body – 5 %,
  6. Ostatních 11 tříd se na sbírce podílí 9 %.
Cenou za tuto soutěž byla návštěva útulku v Troji pro dvě nejlepší třídy a předání věcí, které se vybraly. Proto v pátek 9. 12. 2016 jely třídy E2.A a L3.D na exkurzi do útulku v doprovodu pana profesora Fukátka, paní profesorky Moravcové a paní ředitelky Romany Bukovské. Tyto dvě třídy s paní ředitelkou předaly vybrané věci útulku.


Do trojského útulku zavítá měsíčně kolem dvou tisíc návštěvníků a mnozí z nich si odtud odvážejí domů nového čtyřnohého kamaráda. Velký zájem je i o historii útulku. Je zde stálá expozice, která mapuje vznik a vývoj útulku až po současnost, včetně fotografií z ničivé povodně v roce 2002.

V zimě se programy pořádají v krytých prostorech a na jaře ve venkovních prostorách útulku.

Čtyřnozí kamarádi s radostí a za každého počasí přivítají mezi sebou každého návštěvníka, který za nimi do Troji zavítá. Pracovníci útulku proto velmi rádi celoročně umožňují skupinám návštěvníků (cca 25 osob) prohlídku útulku.

Termín návštěvy je však nutné předem telefonicky domluvit na tel.: 222 025 917.

Útulek slouží jako přechodný domov pro opuštěné, zaběhnuté nebo týrané psy. Provoz útulku je nepřetržitý, podílí se na něm tým profesionálních ošetřovatelů a smluvní veterinární lékař.

Libor Bednář, E2.A

Žádné komentáře:

Okomentovat