čtvrtek 22. června 2017

Vzděláváme se i mimo učebnu

Dne 22. 6. 2017 v rámci předmětu základy přírodních věd vyšla třída I1D na malou vycházku po areálu školy. Krásného slunného dopoledne jsme využili ke zkoumání místní flóry. Povídali jsme si o jednotlivých rostlinách, které rostou v okolí naší školy. Hledali jsme hlavně přírodní indikátory kyselosti nebo zásaditosti. Takovými rostlinami jsou například vlčí mák nebo svlačec rolní, které dokazují slabě kyselou až neutrální půdu. Také jsme odebrali několik půdních vzorků ke zkoumání pH.


Na následující hodinu jsme se přesunuli do učebny fyziky a chemie, kde jsme provedli analýzu pH jednotlivých půd. Analýzu jsme provedli pomocí měřícího zařízení PASCO, které bylo na školu zakoupeno z peněz, které poskytlo SRPŠ, za což patří ze strany školy a hlavně komise přírodovědných předmětů ohromné poděkování.


Zjistili jsme, že půda na pozemcích naší školy je neutrální až mírně zásaditá. Poté si žáci I1D mohli vyzkoušet zanalyzovat kyselost nápojů, které si sebou přinesli ke svačině. Závěr hodiny jsme strávili krátkou evaluací této úlohy.


Tato laboratorní úloha vznikla na základě projektu K inovaci s inspirací (2016-1-CZ01-KA101-023048), díky kterému jsem se mohl zúčastnit mezinárodního kurzu Outdoor a environmentální výchova.

Martin Čermák

Žádné komentáře:

Okomentovat