středa 15. listopadu 2017

Návštěva Matematického ústavu AV ČR

V Týdnu vědy a techniky, v pondělí 6. 11. 2017, se naše třída E3.A vydala s paní profesorkou Suriakovou na Den otevřených dveří v Matematickém ústavu Akademie věd v Žitné ulici. Na programu bylo hned několik přednášek. Jako první jsme absolvovali přednášku „Co je těžké na lineárních rovnicích“, na které jsme se dozvěděli, jak se s rovnicemi ve čtvrté třídě ZŠ začíná, pak jsme se přes řešení jednoduchých rovnic dostali k jejich násobným soustavám a přes různé způsoby jejich počítačového řešení jsme dostali názorný příklad jejich využití v modelování reálných průmyslových záležitostí, například v těžebním průmyslu.Pak jsme se dozvěděli, na jaké sekce je matematická dispciplína v AV rozdělena, a čím se zabývají. Na další přednášce s názvem „Archimedův výpočet čísla π“ nám bylo vysvětleno, jak se legendární matematik Archimédés dostal k hodnotě π s přesností na 3 desetinná místa za pomoci kružnic opsaných a vepsaných n-úhelníkům. A to vše ve třetím století před naším letopočtem- bez kalkulačky, bez papíru.


Následně jsme byli rozděleni do dvou skupin. Oběma skupinám byla postupně představena Mezinárodní databáze zbMATH, která od roku 1931 zajišťuje seznam různých matematických článků, knížek či sborníků a jejich citací. Dále jsme zavítali na stanoviště IT specialistů. Ti zajišťují servis a technickou podporu pro Matematický ústav. Další návštěva nás zavedla do zasedací místnosti redakce časopisů a odporných publikací Matematického ústavu. Jen pro představu, jeden výtisk ryze odborného matematického časopisu stojí třeba i 3 600 Kč.

Nakonec jsme se celá třída šli podívat do velké podzemní knihovny. Velkou knihovnou myslíme opravdu velkou, jelikož tato je s celkových počtem téměř 100 000 knih a časopisů největší matematickou knihovnou v Evropě! Nejstarší slavná kniha matematiky psaná napůl v češtině napůl ve staroslověnštině pochází z roku 1548, je umístěna v trezoru a je pečlivě pečováno o udržování takového prostředí, aby se na ní nepodepsal zub času. Nové výtisky se zde získávají jak nákupy, tak vyměňováním knih s dalšími knihovnami v Evropě.


Exkurze se nám líbila, byla v mnoha směrech poučná, a až nás udivilo, jak je naše česká sekce Matematické vědy Akademie věd ceněná odbornými kruhy nejen po celé Evropě. Rovněž jsme se přesvědčili, že matematika nejen nachází své uplatnění v průmyslu, ale je jeho nutnou součástí.

Jan Skalička & Michal Lenc, E3.A

Žádné komentáře:

Okomentovat