středa 7. února 2018

Exkurze na FEL

Dne 29. 1. 2018 absolvovala skupina třídy E3.A studující specializaci Lékařské přístroje exkurzi na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze 6 - Dejvicích. Po příjemném uvítání nás první přednášející zavedl do akustické komory.Akustická komora je v podstatě budova v budově, umístěna je takto kvůli vyloučení možnosti odrazu zvuku. Komora je tvořena zhruba 6 000 klíny přidělanými ke stěnám. Stěny jsou různě dlouhé a široké tak, aby bylo možno demonstrovat vlastnosti zvuku. Na vlastnosti zvuku se také podílí koncentrace vzduchu, proto je v komoře zavedena klimatizace. Přednášející nám předvedl ukázku s výstřelem z pistole. Nejdříve vystřelil mimo komoru. Rána byla silná a velmi hlasitá. V komoře byl však výstřel sotva slyšet. Dalo by se to přirovnat k silnému lusknutí prstů.


Poté nám byl ukázán laserový mikrometr. Směr laseru určují 2 zrcadla. Přístroj slouží k měření vibrací na různých tělesech. Například na membráně u reproduktorů či na křídlech u modelu letadla. 
Přednáška byla podle mě velmi zajímavá a měli jsme z ní dobrý pocit.

Pan Milan Červenka jako druhý přednášející nám ukázal Wilsonovu mlžnou komoru. Ta slouží k pozorování elementárních částic. Díky tomuto přístroji, který byl sestrojen v roce 1912, byl zaznamenán velký pokrok v oblasti fyziky a bylo uděleno několik Nobelových cen. Tato mlžná komora umožňuje sledovat radioaktivitu, nebo-li ionizující záření. Toto záření vzniká únikem látek ze země uvolňujících se do atmosféry a také i přímo od slunečního záření. Vypařením alkoholu a jeho následným klesáním díky gravitaci na povrch můžeme pozorovat částice, které jakoby svítí a problikávájí na povrchu. Pan Červenka nám předvedl alfa, beta a gama záření. Pozorovali jsme různé tvary a pohyby částic, které jednotlivá záření vyvolala. Dlouhé tenké zakroucené čáry jsou elektrony a silné čáry jsou alfa částice, jinak řečeno jádra hélia.


Náš třetí přednášející Stanislav Řezáč nám povídal o slaboproudých výbojích, vysvětlil nám, že plazma je 4. skupenství hmoty. Diagnostiku elektrických veličin můžeme provádět napěťovým děličem, prostorovým vnímáním. Poté jsme se vystřídali ve Faradayově kleci, kde jsme viděli zdroj s vysokým napětím připojený na osciloskop, viděli jsme charakteristiky o různých kmitočtech a s různým nastavením osciloskopu.

Poslední přednášející byl pan Píchal. Přednáška byla kratší a stručná. Mluvili jsme o vlastnostech doutnavky. O výzkumech ionizovaným vzduchem, který působí na lidské tkáně. Dozvěděli jsme se, jak velké napětí je potřeba na proražení suchého vzduchu, který je zdraví škodlivý. Je to zhruba 3,3 kV na jeden milimetr.


Přednášky všech učitelů byly velmi zajímavé. Mě osobně nejvíce zaujala přednáška o Wilsonově mlžící komoře a o komoře akustické.

Ondřej Popp, E3.A

Žádné komentáře:

Okomentovat