pátek 23. března 2018

Networking Academy Games (NAG) 2018

Soutěž Networking Academy Games pořádaná Academy Support Centrem (ASC), které poskytuje podporu školám zapojeným v programu Cisco Academy proběhla v kategorii HS3 ve čtvrtek 22. 3. 2018. Kategorie HS3 je soutěž tříčlenných družstev, které zastupuje danou školu. Za naši školu se soutěže zúčastnili: Matěj Šmíd, Jan Šoulák a Daniel Šulc.


V této soutěži se utkala tříčlenná družstva jednotlivých středních škol zapojených do programu Cisco Networking Academy, která soutěžila v praktických znalostech a dovednost z oblasti počítačových sítí. Předmětem soutěže bylo řešení špatně nakonfigurované sítě firmy používající IoT zařízení. Tato firma navíc byla ohrožována síťovými útoky. Úkolem bylo opravit chyby v konfiguraci sítě a přerušit útoky ze vzdálené sítě a ochránit síť před dalšími útoky. V průběhu soutěže byla pro vyučující doprovázející soutěžící žáky připravena prezentace firmy NetScout, která se zaměřuje na výrobu, distribuci a prodej síťových testerů. V odpoledních hodinách byl od stejné firmy ve spolupráci s pořádající školou připraven workshop pro soutěžící, v němž si mohli vyzkoušet práci se síťovými testery vyzkoušet na jednoduchých praktických úlohách.

Žáci naší školy letos skončili z celkové účasti 20 družstev na 7. - 10. místě, resp. na 5. místě z celkem osmi míst (řada míst byla obsazena více školami, např. naše družstvo skončilo na 5. místě s dalšími čtyřmi školami). Jedná o zdařilé umístění, v podstatě zatím nejlepší, kterého jsme v této soutěži dosáhli. Věřím, že v příštích letech se potvrdí stoupající kvalita a příprava našich žáků a dosáhneme i na ještě lepší umístění. Kromě  SPŠ Prosek jsme byli jedinou pražskou školou, která se této soutěže zúčastnila, navíc jsme SPŠ Prosek daleko předstihli, protože na rozdíl od nás skončili až sedmí.
Přehled konečných výsledků soutěže lze nalézt na internetové stránce http://www.netacad-games.cz/kategorie-hs3.

David Čepička

Žádné komentáře:

Okomentovat