pátek 20. dubna 2018

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

Po dokončení 1. kola soutěže v kybernetické bezpečnosti (viz předchozí aktualita) následovalo 2. kolo této soutěže, do něhož postoupilo celkem 66 žáků 2. až 4. ročníků oboru Informační technologie. Druhé kolo mělo podobu internetové stránky, k níž získali přístupové údaje pouze ti žáci, kteří postoupili do 2. kola. Druhé kolo probíhalo od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018. Žáci řešili úlohy na téma kybernetické bezpečnosti různé úrovně obtížnosti. Úlohy žáci řešili většinou doma, část úloh bylo společně řešeno v rámci vyučovacích hodin specializace Správa systémů a sítí. Řešení odevzdalo celkem 10 žáků, z nichž jeden žák (Jakub Tichý I3B) se umístil na celkovém 36. místě a postoupil do celostátního kola soutěže. Další zajímavá umístění našich žáků byla na 42. a 48. místě (ti ale dále nepostoupili). 


Dne 19. 4. 2018 se pak konalo celostátní kolo soutěže v kybernetické bezpečnosti, kam postoupilo celkem 40 soutěžících z celé ČR. V rámci této soutěže byl připraven doprovodný program, kterého se zúčastnili žáci I3B a studenti I3C ze specializace Správa systémů a sítí, aby mohli podpořit svého spolužáka Jakuba Tichého, který byl také mezi pozvanými finalisty.

Doprovodný program byl zaměřen na prezentaci firem, škol (vojenských, policejních) a státních institucí působících v oblasti počítačové bezpečnosti, byla připravena řada přednášek a workshopů pro účastníky včetně exkurzí po budově policejní akademie. Žáci se zúčastnili exkurzí do laserové střelnice a na katedru profesní přípravy, kde jim byla představena činnost a výuka zajišťovaná touto katedrou. Dále se žáci účastnili podle své volby odborných přednášek a prezentací. V neposlední řadě pak podpořili svého spolužáka nejen morálně, ale i odborně (soutěžící mohli volně vycházet ze soutěžní místnosti a radit se se svými spolužáky).

David Čepička

Žádné komentáře:

Okomentovat