pátek 29. června 2018

Exkurze do firmy Globus

Studenti druhých ročníků oboru Informační technologie navštívili ve čtvrtek 21. 6. 2018 v rámci Týdne německých firem firmu Globus, která v ČR provozuje síť hypermarketů. Cílem exkurze bylo seznámení s firmou Globus se zřetelem na možné budoucí uplatnění po ukončení studia.

Po příchodu na recepci firmy byli žáci uvedeni do konferenční místnosti, kde byli připraveni zástupci z personálního oddělení a IT oddělení firmy. Nejprve proběhla prezentace firmy Globus jako takové, žákům byla stručně představena historie, aktuální stav (zastoupení v různých zemích, počet hypermarketů…) a nastínění vývoje do budoucnosti. Následně byl pro žáky připraven krátký test o ceny, který obsahoval otázky na firmu Globus (v podstatě zde byly otázky, jejichž odpovědi zazněly v prezentaci). Poté bylo pro žáky připraveno občerstvení a po krátké přestávce pokračovala prezentace IT oddělení firmy. V prezentaci byly představeny nástroje a produkty, které firma v IT oddělení používá, byly nastíněny možnosti umístění na konkrétních pozic, na které by žáci mohli po ukončení studia, popř. v rámci praxe nastoupit. Dále byly nastíněny možnosti dalšího kariérního postupu. Dále byla pro studenty připravena skupinová práce, ve které vymýšleli, jak by měl vypadat obchod budoucnosti. Žáci se tohoto úkolu zhostili velmi dobře a byli za své miniprojekty pochváleni. Nakonec následovala prezentace, která naznačovala budoucí trendy v nakupování, resp. projekty, na nichž firma Globus pracuje a které představí v blízké budoucnosti.

Podle mého názoru byla exkurze pro žáky přínosná, protože se dozvěděli o dalších možnostech budoucího uplatnění nejen po ukončení studia, ale i při studiu a řada z nich si uvědomila, že i firmy, která se na první pohled nezaměřuje na IT řešení, vyžaduje samostatné IT oddělení.

David Čepička

Žádné komentáře:

Okomentovat