úterý 18. února 2020

Exkurze na FEL ČVUT


Dne 7. 2. absolvovala třída E3.A exkurzi na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Týž den probíhal oficiální Den otevřených dveří, nicméně naší třídě byla umožněna soukromá prohlídka i program, který pro nás připravil vědecký pracovník a učitel katedry elektrotechniky a fyziky doktor Jan Koller.


Navštívili jsme množství zajímavých pracovišť a absolvovali dvě neméně zajímavé přednášky. Nejprve jsme jako byli na pracovišti u baterkářů, kde jsme byli seznámeni s certifikovaným postupem kontroly bateriíí. Na přednášce Akumulace energií všechny studenty pozdravil pan proděkan se slovy, že fandí elektrotechnickým průmyslovákům, protože sám z jedné vzešel. Pak jsme vyslechli  velmi zajímavě a srozumitelně podaný přehled akumulace energií, výhody a nevýhody různých baterií a a způsoby uchovávání energií.
Po krátké pauze  jsme absolvovali exkurzi  s fundovaným výkladem v předváděcí místnosti oboru Lékařská elektronika a bioinformatika o lékařské technice a biomedicínském inženýrství.
Viděli jsme také dílnu trakce a učebnu informatiky a mikroprocesorů.Následovala přednáška Fyzikální extrémy, která tak jako předchozí v nás vzbudila velký zájem, kdy jsme velmi pozorně hltali každé slovo přednášejícího.

Po ukončení plánované oficiální části dne doktor Koller nabídl ještě zájemcům prohlídky dalších pracovišť. Tak jsme až s dychtivou zvědavostí následovali našeho průvodce spletitým systémem chodeb.

Největší úžas a nadšení v nás zbylých jistě vyvolala katedra vysokého napětí. Již vstup do celooplechované místnosti s pohledem na respekt budící transformátory a majestátní násobiče napětí mnozí z nás brali za splněný sen. Dočkali jsme se i ukázky primitivní iontové trysky nebo hrajícího Teslova transformátoru.


Když jsme byli usazeni v místnosti plné žárovek, zářivek, LED lamp, výbojek i různých dalších generátorů světla, nikdo nevěděl, co lze od takového pracoviště čekat. Jednalo se o laboratoř měření světla. Demonstrace měření nebo ukázka zářiče úzkého spektra byla zajímavá, nicméně největším překvapením byla určitě výbojka, jež přes závěs osvítila jak celou místnost, tak i chodník za okny.
Poslední zastávkou dne  byl velký sál, dříve sloužící k servisu tanků, kde si studenti „hrají“ s většími stroji. Mimo jiné se právě zde připravují každý rok na závody formulí. Jejich poslední výtvor nás doslova šokoval svým výkonem.

Den byl pro nás velmi přínosný, především pro všechny zajímavosti, jež jsme viděli nebo vyslechli, ale i osobou našeho průvodce.

Na závěr připojujeme zaznamenané bonmoty pana doktora Kollera:

„Oni neumějí v prváku krátit zlomky, tak mi kolega řekl, abych je to naučil. Zamyslel jsem se a odpověděl:  Můžu to zkusit, ale kdyby se mi to náhodou povedlo, podám experimentální důkaz, že předchozích 13 let školní docházky je zbytečných, to chcete?“

„Necítím se být odpovědný za to, co si druzí myslí, že mám zvládnout.“

Kamil Houdek
Antonín Ungr
Blanka Suriaková

Žádné komentáře:

Okomentovat