neděle 23. března 2014

Návštěva radiodiagnostické kliniky

Dne 13. 2. 2014 jsme se my studenti oboru elektrotechnika se zaměřením na lékařské přístroje zúčastnili odborné exkurze na Radiodiagnostické klinice 1. LF UK v Praze. Tato klinika je v současné době největší klinikou svého druhu v České republice. Má zhruba 110 zaměstnanců a vybavení tvoří například 45 rentgenových přístrojů, tři počítačové tomografy (CT), 2 přístroje pro vyšetření magnetickou rezonancí (MR), 5 ultrazvukových přístrojů, jeden angiografický komplet a 3 mamografy. 

Exkurzi jsme absolvovali pod vedením radiologické asistentky paní Petry Matouškové a pana doktora Lukáše Lamberta, kteří byli odbornými garanty návštěvy.

V nemocnici jsme se seznámili s běžným rentgenem, který používá černé fólie, ale i jeho modernější verzí, která již dokáže jednotlivé snímky digitalizovat.

Naše kroky vedly i na oddělení ultrazvuku, kde se na okamžik pacientem stal náš spolužák Ondřej Linha. Měli jsme možnost sledovat průtok krve v jeho těle, funkčnost ledvin, ale i jiných orgánů. Na monitoru jsme mohli vidět i barevně odlišený průtok krve k srdci a od něj.

Na závěr jsme se setkali se servisním technikem, na jehož pozici se připravujeme i my. Informoval nás o náplni své práce a pohotově zodpovídal naše dotazy.

Exkurzi bychom všem doporučili, ale nepřáli v roli pacienta.Jakub Hanč, Marek Jína, Michal Hynek, E3.A  (školní rok 2013/2014)

Žádné komentáře:

Okomentovat