čtvrtek 27. března 2014

Školní kolo SOČ na Úžlabině

Ve čtvrtek 20. března proběhlo školní kolo 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Středoškolská odborná činnost je soutěž nadaných středoškoláků, kteří soutěží v řešení odborných problémů v jednom z 18. vědních oborů. Cílem této soutěže je vést talentované mladé lidi k samostatné tvořivé práci.

O letošní ročník SOČ byl veliký zájem, a tak bylo nutné vybrat ty nejlepší práce, které pak postupují do krajského kola SOČ. V každé z 18. soutěžních kategorií smí postoupit do krajského kola pouze dvě práce z jedné školy.

Studenti prezentovali své práce v učebně 127 od 14:30. Mezi soutěžními pracemi byl například projekt řízení inteligentního domu, frekvenční modulátor, webová aplikace nebo online síťová hra pro více hráčů.

Práce všech studentů byly velice zdařilé a čišela z nich píle a stovky hodin práce, které bylo zapotřebí vynaložit, aby vůbec jejich projekt mohl vzniknout. Prezentace každé práce trvala přibližně 10 až 15 minut. Jedinou výjimkou byla práce Online síťová hra pro více hráčů D. Ondřeje a R. Strnada z I4.C. Ta trvala více než 20 minut. Svého zveřejnění ve finální podobě se zatím dočká jen jako DMP.

Po každé prezentaci vyslovila odborná porota své připomínky a dotazy. Pak následoval komentář vedoucího práce. Ten připojil své výtky a upozornil na zvláštní rysy práce.

Následujícího dne byla zveřejněna jména a názvy prací studentů, kteří postupují do krajského kola SOČ. Z celkem 7 soutěžících jich postoupilo 6 v celkem třech soutěžních kategoriích.

Postupující do krajského kola jsou:
J. Tomšů, E3.A - Smyčkové proudy (tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie)
J. Tajovský, I3.B - Učební texty (tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie)
M. Fuxa, E4.A - Řízení inteligentní budovy (elektrotechnika, elektronika a telekomunikace)
L. Kříž, E4.A - Rezervační systém (informatika)
L. Karásek, I4.B - VF modulátor (elektrotechnika, elektronika a telekomunikace)
M. Šenk, I4.C - Elektronické piano (informatika)


Jan Tajovský, I3.B (školní rok 2013/2014)


Žádné komentáře:

Okomentovat