úterý 7. října 2014

Exkurze na FEL ČVUT

Dne 6. října 2014 navštívila třída E3.A Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze Dejvicích. Exkurzi pro naše žáky nám pomohl zajistit náš bývalý absolvent Pavel Skála, který nyní úspěšně studuje právě na této fakultě.

Žáci třídy E3.A navštívili katedru Elektroenergetiky, která je zaměřena na řešení teoretických i aplikačních problémů řetězce výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Žáci navštívili laboratoř vysokých napětí, kde se provádějí napěťové zkoušky (do 200 kV DC a do 500 kV AC průmyslového kmitočtu a dále při atmosférickém a spínacím impulsu do amplitudy 1200 kV) a dále speciální zkoušky (měření a vyhodnocování výbojové činnosti v elektrických strojích a zařízeních, snímání frekvenčních charakteristik pro ověření stavu vinutí transformátorů, zkoušky přepěťových ochran pro silová a telekomunikační zařízení v rámci EMC, zjišťování charakteristik elektrostatických odlučovačů apod.). V laboratoři se provádí kalibrace přístrojů na měření vysokých napětí a velkých proudů (Rogowského cívka, měřicí transformátor proudů), napěťové zkoušky ochranných a pracovních pomůcek a měření částečných výbojů. Žáci se měli příležitost podívat na tato zkušební zařízení v provozu s odborným výkladem pracovníka fakulty.

Dále si žáci prohlédli strojní dílny ČVUT a následně navštívili Laboratoř pro vývoj a realizaci, jejíž hlavním úkolem je podpora vědecko-výzkumné a vývojové činnosti ostatních pracovišť elektrotechnické fakulty a ČVUT, ale také ostatních škol a průmyslových firem v oblasti vývoje a výroby vzorků, prototypů a malých sérií elektronických zařízení. Žáci měli možnost vidět osazovací stroje pro povrchovou montáž elektronických součástek, zařízení horkovzdušného pájení, nedestruktivní diagnostické rentgenové zařízení GE Phoenix Nanomex 180T a další technologická zařízení pro výrobu zakázkových elektronických obvodů i mechanických komponentů, včetně 3D tiskárny. Celá prohlídka tohoto pracoviště byla doprovázena výborným odborným výkladem pracovníků LVRV, kteří se velmi ochotně věnovali našim žákům a zodpovídali veškeré jejich dotazy. Exkurze proběhla od 9 do 12 hodin a byla pro žáky velmi poučná a zajímavá.Závěrem je třeba podělovat všem pracovníků Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, kteří se našim žákům velice ochotně a trpělivě věnovali a zvláště studentu Pavlu Skálovi, který celou tuto exkurzi velice dobře zajistil a provázel nás po celou dobu jejího konání.

Petr Parýzek (školní rok 2014/2015)

Poznámka: redakčně upraveno.

Žádné komentáře:

Okomentovat