úterý 14. října 2014

Studentská konference - Rozvojové cíle tisíciletí

V pátek 26. 9. 2014 jsme se spolužáky (Tomáš Urban, Zdeněk Kazda) vydali do Akademie věd České republiky. Na programu dne byla konference, kterou pořádala nadace Partners Czech, která se zabývá programem snížení chudoby.

Začátek konference byl stanoven na 9:30. Průřezové téma bylo „Rozvojové cíle tisíciletí“ na celosvětové a lokální úrovni. Program odstartovala diskuse o otázkách chudoby, boji proti chudobě i možnostech jejího řešení v rámci České republiky.

Dalším bodem programu se staly „Výzvy rozvoje v ČR“. V obou případech se zapojovali do diskuze hosté, např. Michal Broža, ředitel informačního centra OSN v Praze, a Tomáš Tožička, koordinátor kampaně Česko proti chudobě. Konference se zúčastnilo 40 středoškolských studentů a jejich pedagogové.

Program byl prokládán krátkými přestávkami s občerstvením. Po druhém bloku následoval společný oběd. V odpolední části studenti dostali prostor pro své vlastní projekty. Pracovali jsme v osmičlenných skupinách. Své výstupy jsme následně v rámci omezeného časového limitu prezentovali. Konference byla ukončena kolem 15:00.

Jsem toho názoru, že tato konference pro nás byla velmi obohacující a podnětná, protože těmito tématy jsme se zatím ve škole příliš nezabývali. Za sebe mohu dodat, že jsem rád, že jsem se mohl této akce zúčastnit.


Štěpán Drástal, L2.D (školní rok 2014/2015)

Poznámka: redakčně upraveno.

Žádné komentáře:

Okomentovat