neděle 23. listopadu 2014

Začalo to 17. listopadu 1989…

Tento den začal jako každý jiný. Děti šly v klidu do školy a dospělí se připravovali na odchod do práce. Pouze studenti dnes mohli pocítit ve vzduchu napětí. V 15:40 se značná většina studentstva sešla na Albertově, kde se měl konat průvod na počest 50. výročí uzavření vysokých škol nacisty a také se zde měla uctít památka Jana Opletala. Byly mobilizovány pořádkové služby za účelem zajištění klidu a pořádku, neměly ale proti protestujícím zasahovat. Akce probíhala pokojně a v 18:15 byla skončena. Náhle se masa lidí začala sunout směrem k centru Prahy. Zde došlo k pokusům dav zastavit, nakonec však musel být rozehnán násilně.

Den na to nastala aktivizace občanů a byl podán požadavek o vyšetření zákroku. 19. listopadu bylo založeno Občanské fórum, jež vyjádřilo nespokojenost s vládnoucími strukturami státu, požadovalo odstoupení zkorumpovaných politiků a propuštění politických vězňů. Současně vyjádřilo podporu plánované generální stávce, která měla proběhnout 27. listopadu. Mezitím se zahraničním agenturám donesla fáma o studentovi zabitém během demonstrace, kterého bravurně zahrál agent StB Ludvík Zifčák. V důsledku toho byl zatčen Petr Uhl a bylo zahájeno důsledné vyšetřování.  Od pondělí začaly probíhat pokojné demonstrace na mnoha místech v republice.

V noci z úterý 21. na 22. listopadu se na území Prahy přesunovaly Lidové milice z celé republiky. Počty dosahovaly až 4 000 mužů. V ranních jsou po celém Československu pozavírány školy, připojující se ke stávce. Příštího dne byl dělníky vypískán Miroslav Štěpán, čímž bylo prokázáno, že komunisté ztratili vliv na pracující lid. Dále následovalo mnoho politických změn. Miloš Jakeš spolu s vedením ústředního výboru oznámil svou rezignaci. Bylo zformováno nové vedení komunistické strany, se kterým nesouhlasilo Občanské fórum, a také byla udělena amnestie sedmi politickým vězňům.

Dvacátý sedmý listopad vešel do dějin jako den velké generální dvouhodinové stávky, do které se zapojilo přes 75 % občanů. Rostoucí nespokojenost vyústila v odstoupení komunistů z vlády, jenž se dnes lidově nazývá „předání moci“. Ladislav Adamec slíbil, že připraví zcela novou vládu. Následně Federativní shromáždění odsouhlasilo zrušení ústavního článku číslo 4, 6, 16, týkajících se vedoucí úlohy KSČ ve společnosti a výchovy v duchu marxismu-leninismu.

Třetího prosince Občanské fórum ihned zkritizovalo nově sestavenou vládu a začalo pobouzet lid, což vedlo o čtyři dny později k její rezignaci. Dne 10. prosince byla jmenována vláda, v jejímž čele nepřevládali komunisté. Stupňující se ztráta komunistické kontroly spustila vlnu likvidací dokumentů státní bezpečností. Dnem 29. prosince 1989 byl ve Vladislavském sále Pražského hradu zvolen nový prezident Československa Václav Havel.

Jaroslav Vedral, I4.B (školní rok 2014/2015)

Poznámka: redakčně upraveno.

1 komentář:

  1. Mimochodem - Archiv kanceláře prezidenta republiky zveřejnil na svých stránkách jako archiválii měsíce listpadu 2014 písemné výpovědi studentů SPŠ V Úžlabině zaslané prezidentu Gustávu Husákovi o průběhu událostí 17. listopadu:

    http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/upload/1411.pdf

    OdpovědětVymazat