úterý 11. listopadu 2014

Výsledky průzkumu mezi studenty 1. ročníků

Tak je to tady. Milí studenti, v týdnu od 21.–24. 10. 2014 jste se zúčastnili průzkumu, který měl charakter dotazníkového šetření, a vaším úkolem bylo odpovědět na následujících pět otázek (nebo, podle daných instrukcí, vybrat některou z uvedených možností):
 1. Rozhodl/a jsi se ke studiu na SPŠE V ÚŽLABINĚ díky návštěvě Dne otevřených dveří?
 2. Pamatuješ si, kdy jsi DOD navštívil/a?
 3. Z následujících možností, které mohly pozitivně ovlivnit tvé rozhodnutí ke studiu na této naší škole, vyber MINIMÁLNĚ 3 …
 4. Uplynulo několik týdnů od začátku tvého studia; z následujících možností vyber 3 věci uvedené v nabídce…, které nejvíce odpovídají tvému osobnímu hodnocení studia na této naší škole.
 5. Kdy jsi se vlastně rozhodl/a ke studiu na naší škole?

Celkem se průzkumu zúčastnilo 92,6 % studentů všech oborů 1. ročníku studia. Někteří z vás byli nemocní a čtyři nesprávně vyplněné dotazníky musely být vyřazeny. Výsledky jsou následující:

a) Celkem 52 % studentů uvedlo, že se rozhodlo ke studiu na naší škole právě díky návštěvě některého z Dnů otevřených dveří. To je velice pozitivní výsledek, který potvrzuje skutečnost, že je vždy nejlepší vidět vše na vlastní oči a reálně dotvořit představu o tom, co lze očekávat. Ve struktuře dle oborů výsledky zachycuje následující Graf č. 1:


b) Mnozí studenti si nebyli jisti, kdy přesně DOD navštívili. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že využili všechny z možností, které se tradičně nabízí: 1. DOD v sobotu před Vánocemi a další dva DOD v období do podávání přihlášek ke studiu na SŠ (viz graf č. 2).


c) Rozhodnutí o studiu právě na naší škole logicky není ovlivněno pouze jedním faktorem. Proto studenti uváděli minimálně tři věci, které jim pomohly definitivně se rozhodnout. Nabídku tvořilo celkem 18 možností, které však pro potřeby analýzy bylo možno sloučit do 6 základních skupin a to tak, jak je zachyceno v následujícím Grafu č. 3 (možnosti uvedené na 1. pořadí):Vždy je důležité vědět, jak se studenti prvního ročníku cítí v novém prostředí.  A tak studenti opět vybírali minimálně tři aspekty, které charakterizují jejich zkušenosti a pocity v souvislosti se studiem na naší škole po zhruba 10 týdnech. Analytický komentář k výsledkům hodnocení prvních zkušeností předchází data zobrazená v Grafu č. 4:
 • 56 % studentů v nabídce kritérií hodnocení dosavadního studia zvolilo v prvním pořadí pozitivní vyjádření: od nadšení (16 %), přes spokojenost (6 %), zájem (29 %) až k pocitu bezproblémového zvládání (5 %),
 • což je v pozitivním kontrastu k pouhým 8 % studentů, kteří jsou zklamáni (2 %) anebo je studium nebaví (6 %),
 • 16 % všech studentů prvního ročníku je studiem nadšeno. Nejvíce entusiasmu vyjadřuje téměř celá 1/5 studentů oboru ETE. V oboru TL své nadšení vyjádřila  1/8 studentů.
 • Náročnost studia vnímají nejvíce studenti oboru IT. Opakem jsou studenti TL, kde se takto vyjádřila pouze 4% z nich.
 • Třetinu studentů prvního ročníku studium baví, ale cítí, že bude nutné zvýšit intenzitu přípravy, na kterou většinou nebyli na ZŠ zvyklí.
 • Pocitem nejistoty a nervozity, který lze vnímat jako „přechodný stav“, trpí nejvíce studentů oboru ETE.


Poslední zajímavou – nikoli ve výsledku překvapivou informací – bylo zjištění o tom, kdy se žáci ZŠ obvykle definitivně rozhodují o výběru střední školy, kterou chtějí studovat. Určitě není šokující, že je to AŽ NA POSLEDNÍ CHVÍLI. Všichni víme a známe podobné situace – na poslední chvíli totiž nemusí znamenat „bez rozmyslu“, naopak, většinou je to po zralé úvaze. Takže jak vypadá situace „nováčků“ na SPŠE V ÚŽLABINĚ – Graf č. 5:


Toto jsou výsledky průzkumu, kterého jste se zúčastnili, a současně jsou to výsledky, které vaše škola využije k tomu, aby studium na SPŠE bylo skutečnou cestou k vědění a úspěšné budoucí kariéře.

Dana Slámová, garant průzkumu (školní rok 2014/2015)

Žádné komentáře:

Okomentovat