čtvrtek 2. března 2017

Exkurze na Fakultě elektrotechniky ČVUT v Praze

Dne 23. 2. 2017 navštívila část třídy E3.A, která studuje specializaci lékařské přístroje, katedru fyziky a měření FEL ČVUT v Praze.

Biochemická laboratoř – umělá ledvina

Biochemická laboratoř – laboratoř plazmatu
Měli jsme možnost vidět několik moderně vybavených učeben a zajímavých pracovišť. V učebně praktického cvičení nás zaujalo řezání masa elektrodou. V laboratoři plazmy jsme sledovali pokus o sterilizaci potravin pomocí speciálních esenciálních olejů, které jsou rozstřikovány pomocí plazmy. V laboratoři akustiky jsme byli přítomni demonstraci střelby v běžné místnosti a poté v bezodrazové místnosti. Viděli jsme i pokus se skládáním a rušením akustických vln v trubici plné polystyrénu. Dále následovala mlžná komora, kde se zobrazovaly průlety α (alfa) a β (beta) částic v podchlazených alkoholových parách. Fyzik provádějící pokus vkládal do komory radioaktivní zářiče thoria a radia. V závěru exkurze jsme si prohlédli laboratoř jaderné fúze, spojující lehká jádra do středně těžkých jader.

Mlžná komora – jaderné částice

Laboratoř jaderné fúze
Bezodrazová místnost
Všichni jsme se shodli, že podobně zaměřené exkurze vítáme, protože nám pomohou lépe pochopit teoreticky probírané učivo a navíc jsou zajímavé.

Ondřej Svoboda, E3.A

Žádné komentáře:

Okomentovat