středa 29. března 2017

Matematický klokan 2017

Opět už po mnohokráte se naši žáci 17. 3. 2017 zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Zájemci z 1. a 2. ročníků v kategorii Junior a 3. a 4. v kategorii Student. Devadesát minut soustředěného přemýšlení a počítání dalo všem hodně zabrat. Opět studenti řešili 24 úloh: 8 úloh po 3 bodech, 8 po 4 a 8 po 5 bodech. Jako v předchozích letech za každou nesprávnou odpověď získali mínus 1 bod. No zkuste si sami spočítat jednu úlohu z kategorie těch lehčích tj. tříbodových v kategorii Junior:

Jednu osminu svatebních hostů tvořily děti. Tři sedminy dospělých hostů byli muži. Jakou část hostů tvořily dospělé ženy?

(A) 1/2 (B) 1/3 (C) 1/5 (D) 3/7 (E) 4/7 správná odpověď je A

Do soutěže se celkem zapojilo 48 studentů. Všem děkujeme za účast. Vítězům blahopřejeme a těšíme se, že si naši studenti příští rok opět rádi zasoutěží.

Výsledky Matematického klokana
2017
Student 3. a 4. roč.
body
1. Kolanda Luděk   L4.D
51
2. Blažek David      L4.D
49
3. Bušek Filip         I4.C    
39
Junior 1. a 2. roč
body
1. Koc Matyáš                               I1.D
63
2.- 3. De Beuckelaer Siegfried      E2.A
57
2.- 3. Pecák Tadeáš                      E2.A
57


Marie Waissiová, organizátorka soutěže na naší SPŠE

Žádné komentáře:

Okomentovat