pondělí 10. prosince 2018

Exkurze PRE cvičící polygon

Třída E4.A navštívila na začátku prosince cvičící a školící středisko distribuční společnosti PRE. Polygon se nachází v areálu rozvodny 110 kV v Malešicích. Středisko je využíváno pro zaškolování nových i stávajících zaměstnanců firmy.

Postup zajištění pracoviště
V úvodu se žáci seznámili, čím se společnost PRE zabývá, včetně jejich dceřiných společností a jaké jsou možnosti uplatnění absolventů SOŠ. Bezpečnostní technik, který nás celou exkurzi prováděl, popisoval konkrétní činnosti zaměstnanců na různých pozicích a odpovídal na zvídavé dotazy žáků. Mohli jsme vidět také prezentaci ohledně nebezpečnosti elektrických zařízení VN a VVN pro nepoučitelné laiky. Exkurze se dál zabývala právě bezpečností při práci na vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V, ale také na zařízeních VN a VVN.


Přednáškový sál
Žáci si uvědomili, co obnáší zajišťování pracoviště při práci na vysokém napětí a mohli si sami vyzkoušet některé činnosti, jako například odzkoušení beznapěťového stavu vysokonapěťovou zkoušečkou, montáž a demontáž zkratovací soupravy, ruční nastřádáni výkonového vypínače nebo vyjmutí pojistek z kompaktního rozvaděče VVN.

Střádání výkonového vypínače
Montáž zkratovací soupravy

Zajištěné pracoviště
V další části exkurze žáci viděli, jaký je rozdíl mezi vývodem na transformátor a běžným kabelovým vývodem. Znovu si připomněli postup vypínání/odpojování a připojování/zapínání jednotlivých vývodů. Fyzicky si uvědomili, jak moc se rozměrově liší novější kompaktní rozvaděče VVN a původní řešení starých rozvoden. V čem jsou výhody a nevýhody těchto řešení a jak moc se liší cena ekologických kompaktních rozvaděčů bez dielektrického plynu SF6, které jsou řešeny zalitím vodivých částí speciální pryskyřicí a jsou vybaveny moderními vakuovými elektrickými přístroji.

Odpojovače v původních starých rozvodnách
Kompaktní rozvaděč plněný SF6 pro tři pole včetně vývodu na transformátor s vysokonapěťovými pojistkami

Moderní rozvaděč SF6 free

Transformátor 6kV/0,4kV  bez izolačního oleje
Exkurze pokračovala prohlídkou cvičných rozvaděčů NN, kde jsme viděli, jakým způsobem se v praxi postupuje při výměně nožových pojistek a k čemu slouží pojistkové odpojovače, jističe s revizní polohou nebo například jak je řešeno měření na přípojnicích s vysokou proudovou zátěží.

Rozvaděče NN

Pojistkové držadlo (žehlička) s ochranným rukávem
Josef Řehulka

Žádné komentáře:

Okomentovat